WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

полягає її відмінність від екологічної мережі. Здійснення головного критерію -функціональної цілісності системи природних територій зводиться до зв'язування в єдине ціле розрізнених територій, що є дуже складним завданням. Потрібно формувати таку структуру ландшафту, при якій природні угіддя проникали б в масиви орних земель не просто як окремі відгалуження, а функціонували б як цілісні мережі, усі ланки яких сполучені між собою. Саме за цієї умови благотворний вплив природних і квазіприродних угідь буде повсюдним. Третю групу земель (селітебну) представляють землі житлової та громадської забудови, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Ці землі використовуються в основному для розташування об'єктів народного господарства. Несільськогосподарське землекористування на сьогодні є нераціональним і витратним. Оптимізація використання забудованих та інших несільськогосподарських земель має здебільшого господарський характер. В розділі 5.3.3 мною розробляються заходи з охорони земель - як основи підвищення їх екологічної та економічної ефективності використання. В значній мірі ці питання традиційні. Перш за все акцентується увага на захист земель від найнебезпечніших деградаційних процесів: ерозії (площинної та лінійної), дефляції., заболочування, підтоплення тощо. Обґрунтовуються проектні рішення щодо мінімізації розвитку деградаційних процесів. Обґрунтовується необхідність формування обмежень щодо використання земель та земельних сервітутів. Таким чином, в результаті розробки проекту буде сформовано еколого-ландшафтний каркас території сільської ради та науково обґрунтовано види землекористувань, як за природним потенціалом, так і за цільовим призначенням. В подальшому ці розробки повинні стати основою для формування територій новостворених та удосконалення існуючих землекористувань, а також для складання робочих проектів щодо створення захисних лісонасаджень, будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд, меліоративних систем, суцільного залуження та іншої документації. РОЗДІЛ 4. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ 4.1 Аналіз та коригування планово-картографічних матеріалів Коригування планово-картографічних матеріалів території Вікторівської сільської ради проводиться з метою подальшої розробки на його основі як проектів землеустрою з ґрунтозахисною контурно-меліоративною організацією території та розміщення земельних паїв так і іншої проектно-технічної документації пов'язаною з землеустроєм та посвідченням права власності та права користування землею всім землевласникам і землекористувачам на території ради. Роботи по коригуванню планово-картографічного матеріалу здійснюються з дотриманням вимог технічних вказівок з цього питання на інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 видавництва 1998 року. В ході підготовчих робіт збиралисяся і вивчаються такі матеріали: " технічна документація по встановленню меж сільської ради та населених пунктів; " технічна документація по коригуванню меж адміністративно-територіальних утворень області; " технічна документація по коригуванню планового матеріалу минулих років; " наявні матеріали аерофотозйомки М 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 та наземних зйомок цих же масштабів; " наявна технічна документація по інвентаризації земель та складанню державних актів на право власності і користування землею; " проекти відведення земель; " проекти зміни меж населених пунктів; " технічна документація по інвентаризації еродованих і деградованих орних земель; " технічна документація по коригуванню схем поділу земель колективної власності на земельні частки (паї); " довідка райземвідділу про землевласників і землекористувачів на території ради. На плановий матеріал, що коригується із іншої розробленої технічної документації нанесено межі землеволодінь і землекористувань юридичних фізичних осіб, населених пунктів, земель запасу і резервного фонду та інше. В ході польових робіт по коригуванню планово-картографічного матеріалу території Вікторівської сільської ради поряд з іншими вимогами технічних вказівок проводяться в разі відсутності документації по коригуванню меж адміністративно-територіальних утворень області і узгодження меж території ради, а також населених пунктів та землеволодінь і землекористувань юридичних і фізичних осіб. З метою складання плану території ради на магнітних носіях та можливості його подальшого використання для розробки проекту розміщення земельних паїв, плану по господарського устрою населених пунктів та технічної документації по складанню державних актів на право власності і користування землею за допомогою GPS-спостережень. За матеріалами польових вимірів розроблено на магнітних і паперових носіях план території ради по якому поряд з іншими вимогами технічних вказівок показується: " межі ради, населених пунктів, кварталів, землеволодінь і землекористувань ( за виключенням присадибних та інших ділянок громадян в межах населених пунктів); " межі земель спільної часткової власності, земель запасу та резервного фонду; " інженерні комунікації та межі їх охоронних зон; " місця розміщення межових знаків довгострокового зберігання. За даними вирахування площ по території Вікторівської сільської ради складено поконтурну і зведену експлікацію земель в розмірі землевласників і землекористувачів, категорій земель (таблиця 4.1.1), видів угідь (таблиця 4.4.2) та форм власності (таблиця 4.4.3). Таблиця 4.1.1 Склад іструктура земель за цільовим призначенням Категорії земель Площа, га 1. Землі сільськогосподарського призначення 1501,27 2.Землі житлової та громадської забудови 74,63 3. Землі природно-заповідного та іншого призначення - 4. Землі оздоровчого призначення - 5. Землі рекреаційного призначення - 6. Землі історико -культурного призначення - 7. Землі лісового фонду 906,4 8. Землі водного фонду 42,3 9. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 8,56 10. Землі запасу 13,44 Всього, га 2546,6 Отже, як видно з таблиці 4.1.1 землі сільськогосподарського призначення займають площу 1501.27 га. Землі житлової та громадської забудови на території Вікторівської сільської займають 74.63 га. Земель природо-заповідного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення на території сільської ради немає. До земель лісового фонду віднесено 906.4 га землі. Землі водного фонду займають 42.3 га площі сільської ради. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення займають площу 8,56 га , землі запасу становлять 13.44 га. Таблиця 4.1.2 Склад і структура угідь об'єкту Угіддя Площа га % Сільськогосподарські угіддя з них: Рілля 1087,44 42,7 Багаторічні насадження 21,27 0,83 Сіножаті 12,40 0,49 Пасовища 330,22 12,97 Перелоги - - Всього с/г угідь 1451,34 56,99 С/г землі під господарськими будівлями, дворами

 
 

Цікаве

Загрузка...