WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

вододільних височинах. Площа лісів, що закріплені за сільською радою становить 70.0 га. 2.4 Рослинний та тваринний світ Найбільш заліснена південно-західна частина села. Основні породи: дуд, граб, бук. Специфічні риси рослинності краю полягають у тому, що ця територія є яскраво вираженим центром ендемізму та реліктовості. Тут зустрічається цілий ряд подільських ендеміків, таких як волошка тернопільська, чебрець подільський,рутвиця гачкувата,ширверехія подільська. Флора дуже багата на реліктові види. Серед реліктів третинного періоду - тис ягідний, відкасник татарниколистий , гінкго дволопатеве. Реліктова рослинність льодовикової доби - анемона нарцисоцвітна, змієголовок австрійський, фіалка Джоя, водяний горіх плаваючий. У лісі водяться дикі свині, козулі європейські, лисиці, зайці-русаки, куниці лісові, тхори чорні. Найтиповішими представниками пташиного світу в лісіх Передкарпаття є зозоля звичайна, сойка, іволга, дрімлюга, крутиголовка, чорний дятел, горлиця звичайна, шеврик лісовий, горихвістка звичайна, синиця велика, синиця чорноголова, вівчарик, мухоловка сіра, славка садова, дрізд чорний. На бурштинському водосховищі та на дністровських станицях навесні і влітку можна зустріти водно-болотних мисливських птахів, зокрема лиску, водяну курочку, бекаса, крижня, кулик-чайку. Слід згадати і різноманітну іхтіофауну Дністра. Тут водяться : мінога українська, стерлядь, вирезуб, угодовець, морена звичайна, лящ, сазан, сом, підуста, рибець та інші. РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ РАД Значне місце в раціональному використанні та охороні земель, збереженні агроландшафтів, їх впорядкуванні належить землеустрою - основному дієвому механізмові в управлінні земельними ресурсами. В умовах земельної реформи істотно ускладнюються і змінюються завдання землеустрою, його зміст. Це спонукає до пошуків наукових підходів щодо розробки нових видів проектної землевпорядної документації, перш за все проектів землеустрою сільських рад. Порівняно із загальнодержавними регіональними програмами з використання та охорони земель, схемами землеустрою адміністративних районів, розробка проектів (схем) землеустрою сільських рад дає можливість регулювати земельні відносини, створювати передумови для оптимізованого землекористування та запроваджувати природо-охоронні і ґрунтозахисні заходи на місцевому рівні. Організація сталого землекористування конкретних новостворених, невеликих за розміром, господарських структур (акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, приватно-орендних підприємств тощо) здійснюється в ході територіального землеустрою, а саме шляхом проведення робіт, які забезпечують формування нових і впорядкування існуючих об'єктів землеустрою, при подальшому їх межуванню. При цьому переважаюча дія землеустрою на організацію території сільськогосподарських підприємств, які складають земельно-ресурсну і виробничу базу аграрної галузі, повинна враховувати постійну динаміку землекористувань та їх систем різного ступеня інтенсивності. Проте на кожному етапі перетворень слід забезпечити стабільне функціонування сільськогосподарського виробництва. Завдання землеустрою заклинається в регулюванні і поєднанні цих різнонаправлених тенденцій. Одним із способів збереження природно-господарських балансів в організаційно-територіальному влаштуванні сільськогосподарських підприємств є розробка на території адміністративно-територіальних одиниць (сільських та селищних рад), систем організації території відносно елементів природного комплексу і різноманіття ландшафтів та процесів, які в них відбуваються. Беручи до уваги Вікторівську сільську раду проблеми можна вирішити на основі глибокої природно-господарської диференціації земель в складі проекту землеустрою, шляхом комплексної діагностики екологічних, ландшафтних, агрополітичних і інших вла-стивостей. Стійкість землекористування та їх інвестиційна привабливість виступають ре-зультативним показником обґрунтування рішень землевпорядних і управлінських завдань на рівнях адміністративного району, сільської (селищної) ради, окремих сільськогосподарських підприємств і їх груп. Інформаційною базою прийняття рішень на території Вікторівської сільської ради є матеріали зйомок, обстежень, вишукувань, їх наукової інтерпретації в формі районування території та відповідних оцінок, дані моніторингу землекористування і земельного кадастру. Оптимізація землевпорядкування особливо важлива в сучасних умовах хронічного дефіциту інвестиційних і матеріально-технічних ресурсів. Тому безальтернативним є повне використання "дарових сил природи", екологічних структур і механізмів, адаптивних влас-тивостей агроландшафтів і агросистем. Адже системний підхід в умовах динамічності землекористування можливий тільки на рівні адміністративно-територіальних утворень - район, сільська рада. В основі методичного підходу щодо розробки проекту землеустрою повинні лежати питання екологізації землекористування як основного механізму підготовки і реалізації у правлінських рішень і єдиною гарантією впровадження екологічних ідей у практику землеустрою. Екологічно обґрунтований землеустрій є засобом формування просторової та виробничої структури території до природної та набутої придатності земель до різних видів господарської діяльності. Ці питання при розробці проекту практично піднімаються вперше, навіть при розробці проектів внутрігосподарського землеустрою з контурно-меліоративною організацією території (КМОТ) на них увага так не акцентувалася, не кажучи вже про традиційний землеустрій, де оперували тільки економічними категоріями. У той час при екстенсивному сільськогосподарському виробництві вземлекористуванні переважали дії, які направлені на освоєння нових земель, розширення посівних площ, укрупнення господарств і сівозмін. Екологічні проблеми поступово накопичувались, але серйозної громадської оцінки вони не набули. Сам стан земельних ресурсів спонукає покласти в основу розробки проекту землеустрою сільської ради принципи екологізації природокористування. Для розробки проектних рішень необхідно детально вивчити і проаналізувати сучасний стан землекористування, дати оцінку його природно-ресурсному потенціалу та рівню екологічної стабільності території. Природно-ресурсний потенціал території характеризується сукупною продуктивністю її природних ресурсів як засобів виробництва і предметів споживання, що виражається в їхній суспільній споживчій вартості. Мною пропонується розробка проекту на території Вікторівської сільської ради згідно еколого-економічного підходу. При оцінці рівня екологічної стабільності території найважливіше значення має структура та стан земельних угідь, і перш за все, наявність екологостабільних угідь (лісів, сіножатей, пасовищ тощо). Співвідношення цих угідь та антропогенного навантаження характеризується коефіцієнтом екологічної стабільності території. Останній розраховується

 
 

Цікаве

Загрузка...