WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; " кадастровий план земельної ділянки; " перелік обмежень прав на земельну ділянку та наявні земельні сервітути. Документацію із землеустрою розробляють у вигляді програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт і атласів, технічної документації. Документація містить текстові та графічні матеріали. Текстові матеріали включають пояснювальні записки до загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель, текст проекту програми, додатки у вигляді таблиць, графіків і схем, а також пояснювальні записки до схем та проектів землеустрою, технічної документації. Проект землеустрою розробляють на основі вихідних даних і завдання на проектування. Розділи проектів належить розробляти у складі та обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень, визначення обсягів основних робіт, потреб в обладнанні, матеріальних, паливно-енергетичних, трудових та інших ресурсах. До складу проекту не входять матеріали інженерних вишукувань. Ці матеріали (крім технічних звітів по інженерних вишукуваннях, один примірник яких передається замовникові) зберігаються у проектувальника згідно з вимогами нормативних документів і можуть бути надані замовникові в тимчасове користування за його вимогою. Проектна документація, розроблена субпідрядними проектувальниками, використовується генеральним проектувальником при складанні пояснювальної записки та інших розділів проекту, який подається на експертизу й затвердження, і включається до складу матеріалів, що передаються замовникові. За необхідності виконання науково-дослідних, експериментальних робіт у процесі проектування та будівництва у матеріалах проекту потрібно наводити їхній перелік зі стислою характеристикою й обґрунтуваннями необхідності їх виконання. Генеральний проектувальник несе відповідальність за якість, техніко-економічний та екологічний рівні проекту в цілому, субпідрядний проектувальник - за якість, техніко-економічний і екологічний рівні розділів проекту, які він розробляє. Робочий проект є суміщеною стадією проектування й призначений до погодження, затвердження проектної документації, а також для будівництва об'єкта. Робочий проект виконують на основі затверджених проектів землеустрою, державних програм використання та охорони земель або погоджених передпроектних пророблень, завдання на проектування, вихідних даних і технічних умов на підключення до джерел інженерного забезпечення. Робочий проект складається з пояснювальної записки із техніко-еко-номічними показниками і робочих креслень, кошторисної документації та розділу організації робіт. Пояснювальну записку можна викладати на аркушах загальних даних відповідних розділів робочого проекту. Документація із землеустрою та документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріали і документація державного земельного кадастру підлягають державній експертизі згідно із Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації". Затверджена документація із землеустрою передається замовникові у кількості примірників, передбачених завданням. Один примірник документації в обов'язковому порядку передається до Державного фонду документації із землеустрою відповідно до Законів України "Про землеустрій", "Про оцінку земель" у порядку, передбаченому положенням про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 року № 1553. 1.4 Землеустрій як основа еколого - економічного і соціального обґрунтування землекористування Відомо, що відповідна організація території є основою будь-якого виробництва. Особливо важливе значення має територіальна організація в сільському і лісовому господарствах, де виробництво пов'язано з використанням великих територій окремих земле користувань, у межах яких необхідно узгодити природні якості окремих ділянок з агробіологічними характеристиками вирощування рослин і дерев. У рекреаційній галузі земля виконує роль операційного базису, джерела різних оздоровчих і лікувальних ресурсів, але охоплює своїм впливом значно більші території- регіони, області. Управління галуззю вимагає певного розміщення об'єктів рекреаційної інфраструктури та територій з різними функціональними ознаками. Таке поєднання розвитку галузей властиве для Івано - Франківської області, тому організацію використання земель тут необхідно розглядати в економічному і соціальному напрямках. Окрім цього ставиться завдання забезпечити відтворення та охорону природного середовища і землі як засобу виробництва, операційного базису та природного комплексу. З метою поліпшення стану охорони природи та використання земель проводились у минулі десятиліття наукові дослідження, складались програми, схеми боротьби з ерозією грунту, схеми та проекти організації території сільськогосподарських та лісових підприємств, меліорації земель. Однак, не дивлячись на наявність важливих наукових досліджень і науково-практичних розробок, еколого-економічна ситуація області погіршується , зростає напруга в забезпеченні населення продовольством. Причиною недостатньої ефективності досліджень, розробок та їх освоєння виробництвом за часів радянської влади, були: " слабкий зв'язок наукових і практичних розробок із системою державного планування та управління ними; " неврахування вартості оцінки земель та їх безкоштовність; " незбалансованість за ресурсами; " винятково монопольна власність держави на землю та засоби виробництва і, відповідно, директивність, однозначність прогнозних рішень; " втрата землекористувачами багатовікових традицій ощадливого та набуття споживацького ставлення до використання багатств землі; " часто недостатня комплексність оцінки територій і, відповідно, недостатняобґрунтованість рекомендацій " суто економічна спрямованість наукової теорії радянського землекористування, відмова від травопільної системи й надмірна хімізація землеробства. На фоні зазначених причин, недоліків і помилок минулих років краще проглядаються теперішні умови і завдання комплексного довгострокового еколого-економічного і соціального землекористування. В Україні оголошено можливість отримання у приватну власність або на умовах довгострокової оренди ділянок майже всіх категорій земельного фонду для здійснення підприємницької діяльності, що створює нові умови для організації раціонального використання земель на користь землевласника, землекористувача, а відповідно, й суспільства вцілому. Приватна власність на землю, довгострокова оренда є стимулом прикладання праці, залучення інвесторів і створення на основі відповідної інфраструктури господарської діяльності. Проте приватна власність не є панацеєю в розв'язанні всіх проблем використання земель. Права, надані громадянам, що мають у власності землю, можуть призвести до подальшого надмірного використання природних та економічних властивостей землі. Тому законодавством

 
 

Цікаве

Загрузка...