WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

часток (паїв). Вихідною документацією для розробки проектів є матеріали паювання земель і розрахунку розміру та вартості земельної частки (паю), список осіб, власників земельних часток (паїв), планово-картографічні матеріали на землі, що підлягають поділу, матеріали ґрунтових обстежень, топографічні карти з рельєфом місцевості. Робочий проект щодо рекультивації порушених земель складається з пояснювальної записки, креслень та кошторису. Пояснювальна записка включає: титульний аркуш, склад робочого проекту, список виконавців, склад пояснювальної записки і перелік креслень, основні техніко-економічні показники та наступні розділи: вступ, характеристику об'єкта, основні проектні рішення, особливості техніки безпеки, охорону навколишнього природного середовища, економічну ефективність рекультивації порушених земель, матеріали погоджень і затверджень. Робочі проекти створення лісомеліоративних насаджень розробляють на всю територію сільгосппідприємства або на його частину в обсязі, здійснення якого (по лісопосадкових роботах) передбачається закінчити у найближчі 2-3 роки. Розробка робочих проектів включає: вибір об'єкта проектування, складання завдання на проектування, підготовчі роботи, польове обстеження (вишукування), проектні роботи, кошторисні розрахунки, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації. Завдання на розробку проектної документації складають відповідно до поточних і перспективних планів створення захисних лісових насаджень з урахуванням проектів землеустрою. На основі прийнятих проектних рішень з обсягів створення захисних лісових насаджень та запроектованої технології розробляють кошторис робочого проекту. Він складається з кошторисної документації (зведений, локальний кошторис на створення лісонасаджень, кошторису на проектно-вишукувальні роботи, перенесення в натуру і на авторський нагляд) та пояснювальної записки до кошторисних розрахунків. До складу робочого проекту на створення захисних лісових насаджень входять: пояснювальна записка, яка включає основні техніко-економічні показники; характеристику ділянок проектування; обґрунтування заходів, що проектуються, особливостей розміщення насаджень; рішення стосовно підбору порід, технології створення; організацію виконання робіт; кошторисну документацію; додатки - завдання на проектування, схеми змішування порід, табличний матеріал, план розміщення лісонасаджень з елементами перенесення в натуру. До складу робочого проекту протиерозійних гідротехнічних споруд входять: " пояснювальна записка, яка відображає: природні умови об'єкта (клімат, рельєф, гідрологічні, інженерно-геологічні й інші умови); заходи, що проектуються та їх обґрунтування; розрахунки параметрів споруд (гідрологічні, гідравлічні, гідротехнічні тощо); організацію будівництва; експлуатацію споруд і ділянок суміжних земель; " креслення; " кошторисна документація, яка включає зведений кошторисний розрахунок, об'єктні та локальні кошториси, калькуляцію вартості, відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пучкового комплексу, відомість договірних цін. Розділ "Організація будівництва" в пояснювальній записці до проекту розробляють на основі вимог СНиП 3.01.01-85, а кошторисну документацію - Методичних вказівок по визначенню вартості будівництва підприємств, будівель і споруд та складанню зведених кошторисних розрахунків і кошторисів, які затверджені постановою Держбуду СРСР від 12 квітня 1984 року. Креслення до робочого проекту протиерозійних і гідротехнічних споруд повинні складатися з планів землекористування (або викопіювання з нього) з визначенням місць розташування об'єктів проектування, генеральних планів споруд, їхніх поздовжніх і поперечних профілів, арматурно-опалубних креслень, вузлів споруд, організації виконання робіт, будівельних генпланів, розпланованих креслень. Проекти розробляють на основі інженерних вишукувань - топографо-геодезичних та інженерно-геологічних. До складання робочого проекту проводять ґрунтово-меліоративне обстеження, під час якого встановлюють масиви солонцюватих земель, що підлягають меліорації, здійснюють їх агромеліоративне групування і розробляють рекомендації щодо їх меліорації та використання. Потім уточнюють у натурі межі меліоративних ділянок і встановлюють фактичний їхній стан (вид угідь, попередники, вік багаторічних трав, продуктивність кормових угідь та врожайність вирощуваних культур). При складанні робочого проекту розв'язують наступні питання: проектування меліоративних сівозмін і полів (ділянок); розробка технологічних карт для виконання робіт по меліоративних групах; визначення обсягів робіт, черговості освоєння ділянок, потреби в техніці, добривах, насінні культуросвоювачів; складання кошторисів на виконання меліоративних робіт; виготовлення робочих креслень. Типи сівозмін на солонцюватих землях визначають за їхньою меліоративною специфікою. Сівозмінні масиви розміщують на ґрунтах однорідної меліоративної групи або близьких за технологією обробітку і системою заходів щодо їх використання. Межі земельної ділянки у натурі (на місцевості) встановлюють відповідно до топографо-геодезичних та картографічних матеріалів. Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюють на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки у натурі (на місцевості). Документацію із землеустрою щодо встановлення меж житлової та громадської забудови розробляють у складі генерального плану населеного пункту, проектів розподілу територій. Вона є основою для визначення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). Межі земельної ділянки у натурі (на місцевості) закріплюють межовими знаками встановленого зразка. У разі, якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річки, струмки, канали, лісосмуги, шляхи, шляхові споруди, паркани, огорожі, фасадибудівель та інші лінійні споруди і рубежі тощо), межові знаки можна не встановлювати. Власники землі та землекористувачі, у тому числі орендарі, зобов'язані дотримуватися меж земельної ділянки, закріпленої в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка. Межові знаки здають за актом під нагляд на зберігання власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям. Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, включає: " пояснювальну записку; " технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку; " копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб; " матеріали польових геодезичних робіт і план земельної ділянки, складений за результатами кадастрового знімання; " рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність чи надання в користування, у тому числі на умовах оренди; " акт приймання-передачі межових знаків на зберігання; " акт перенесення в натуру (на

 
 

Цікаве

Загрузка...