WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

проводять: визначення оптимального розміру землекористувань; формування й розміщення землекористувань; розміщення господарських центрів; установлення (поновлення) меж землекористувань; установлення видів, площ і співвідношення угідь у складі землекористувань;складання схеми внутрішньогосподарської організації території; обґрунтування екологічних обмежень у використанні земель. Оптимальним є такий розмір сільгосппідприємства, який у певних природно-економічних умовах забезпечує найвищий вихід продукції й прибуток при найменших затратах праці та коштів. Крім визначення оптимальних розмірів сільгосппідприємства, за цим же критерієм можна встановити оптимальні розміри виробничих підрозділів рослинництва - сівозмін: розміщення земельних масивів виробничих підрозділів і господарських центрів: внутрішньогосподарських доріг; масивів сільськогосподарських угідь; загальної системи організації сівозмін та устрою їхньої території; обґрунтування екологічних обмежень у використанні земель. Обґрунтування проектних рішень щодо впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств. Недоліки землекористувань - незручності в розміщенні земельних масивів сільськогосподарських підприємств, що негативно впливають на економіку та організацію виробництва, використання землі. До них належать нераціональний розмір землекористувань; нераціональна структура угідь у складі землекористування; черезсмужжя; вкраплення; далекоземелля; ламаність меж і вклинювання; ерозійно небезпечне розташування меж землеволодінь. Обґрунтування проектних рішень щодо формування і створення землекористувань фермерських господарств. Землі фермерського господарства можуть складатися із земельної ділянки, яка належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі; земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві власності; земельної ділянки, яку використовує фермерське господарство на умовах оренди; розгляд проектних рішень та затвердження проекту землеустрою. При розгляді проектних рішень узгоджують спірні питання щодо меж, площ і складу земельних угідь майбутніх господарств: здійснення проекту землеустрою; авторський нагляд за здійсненням проекту землеустрою. Склад проекту землеустрою: " землевпорядні вишукування; " пояснювальна записка і графічні матеріали до проекту; " технічний звіт щодо перенесення проекту землеустрою в натуру (на місцевість). Землевпорядні вишукування включають збір, систематизацію й аналіз економічних показників сільськогосподарського підприємства, наявність і розміщення поголів'я тварин, їхню продуктивність; структуру посівних площ та урожайність сільськогосподарських культур; вивчення земельно-облікових даних; аналіз планово-картографічних матеріалів; вивчення раніше розроблених проектів роздержавлення і паювання земель, проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), матеріалів реорганізації сільськогосподарських підприємств; польове обстеження сільськогосподарських та інших угідь. Проектування нових та реконструкцію діючих виробничих центрів, господарських дворів, будівель і споруд при розробці проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання та власності на землю, фермерських і особистих селянських господарств здійснюють відповідно до Державних будівельних норм України "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств" (ДБН Б.2,4-3-95). Організація землеволодінь та землекористувань із виділенням сівозміни, виходячи з екологічних і економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури включає організацію угідь, організацію ріллі, розміщення багаторічних насаджень, організацію кормових угідь, розміщення захисних лісових насаджень, розміщення польових шляхів, розміщення польових станів та джерел польового водозабезпечення. Визначення типів і видів сівозмін здійснюють з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва: " Складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні проводять згідно з рекомендаціями наукових установ. " Проектування полів сівозміни. " Перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозмін. " Еколого-економічне обґрунтування проекту. " Погодження, експертиза та затвердження проекту. Проекти землеустрою складають на основі затверджених в установленому порядку генеральних планів та меж населених пунктів з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів щодо освоєння, поліпшення якості земель, їхнього раціонального використання й охорони, захисту від руйнівних процесів. Проекти розробляють на певний період та поетапно відповідно до генеральних планів населених пунктів. У них визначають: " використання земель згідно з цільовим призначенням; " землі, які знаходяться у власності, користуванні, в тому числі орендовані; " землі державної та комунальної власності; " організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їхньої якості, рекультивації, консервації; " необхідність і обсяги економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель; " заходи для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання, а також відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок установлення цих зон; " напрями природоохоронної діяльності. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються з: " графічних, інженерно-економічних матеріалів стосовно структури території й стану земель населеного пункту на час складання проекту та на кінець розрахункового періоду; " тематичних схем щодо конкретних заходів, передбачених проектом (освоєння, поліпшення, охорона земель та захист їх від руйнівних процесів); " схем природоохоронних заходів, охоронних санітарно-захиснихзон і зон особливого режиму використання земель; " текстових матеріалів у вигляді пояснюваіьної записки, інженерно-економічних обґрунтувань, переліку заходів щодо раціонального використання та охорони земель, природоохоронних заходів, етапності здійснення заходів, потреби у фінансуванні тощо; " матеріалів розгляду погодження й затвердження проекту. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів розглядають і затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради. Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляють на підставі заяв осіб. Власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) до відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної адміністрації стосовно бажання одержати належну їм земельну частку (пай) у натурі (на місцевості) та рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам (заявникам) земельних

 
 

Цікаве

Загрузка...