WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

бетону і його заливання у форми; зняття у форми після затвердіння бутону; огляд готових виробів і виправлення допущених недоліків; навантаження і доставка до місця закладки пунктів знімальної мережі; вибір місця закладки; копання ями; встановлення готового центру; засипка і ущільнення грунту; оформлення канавою; складання списку нанесення на карту контрольний огляд; усунення виявлених зауважень; здача центру на збереження. Склад бригади: технік 2 розряду - 1; робочий 2 розряду - 2. Прилада і приладдя: бетономішалка, лопата і кірка. Матеріали, які підлягають здачі: пункти знімальної мережі, закріплення їх на місцевості, список пунктів, акт здачі на збереження, все сформрвано справо на знак. 5.3.5 Згущення геодезичної мережі прокладанням теодолітних ходів Зміст роботи: підбір планово- картографічних матеріалів; виписка з каталогів координат пунктів тріангуляції, між якими проектується прокладання ходу; складання графічних проектів прокладання ходів. Вибір і перевірка інструментів; організація і проведення польових робіт; пошук пунктів тріангуляції, між якими прокладається хід; встановлення віх на пунктах, де втрачені зовнішні знаки; розчищення ліній ходу; виміри кутів і ліній; ведення польового журналу. Склад бригади: інженер - 1, технік 2 розряду - 1, замірник 3 розряду - 1. Прилади і приладдя: електроний тахеометр, віхи, штатив теодолітний. Мвтеріали, які підлягають здачі: матеріали польових вимірювань, пояснювальна записка об'єднана у справу на об'єкт. 5.3.6 Горизонтальна зйомка місцевості в М 1: 1000 При виконанні теодолітних горизонтальних зйомок виконуються роботи як при прокладанні тедолітних ходів так і роботи, які виконуються тільки при горизонтальній зйомці, а сааме: - зйомка ситуації; - виміри лінійних характеристик; - посвідчення матеріалів і виправлення виявлених недоліків; - складення короткого звіту; - оформлення і здача матеріалів. Склад бригади: інженер - 1, технік 2 розряду - 1,робочий 2 розряду - 1. Прилади і приладдя: електроний тахеометр, марка з трегером, штатив теодолітний. Кінцева продукція: матеріали одержані при створенні зйомочної основи4 матеріали польових вимірів, сформовані у справу на об'єкт. 5.3.7 Складання технічного звіту Складання технічного звіту є завершальним видом робіт на об'єкті. Технічні звіти складають згідно з вимогами нормативних документів. Вони повинні вміщувати дані про кожен з видів робіт, повністю характеризувати методи та якість виконаних робіт і всі особливості технології їх виконання. На весь комплекс робіт на об'єкті повинен складатися один комплексний технічний звіт. Якщо технічним проектом передбачено виконання робіт на об'єкті впродовж кількох років, то допускається роздільне складання технічного звіту за видами робіт (геодезичні, топографічні та ін.) або складання технічного звіту . окремо по роках. Кількість технічних звітів окремо по роках не повинна перевищувати трьох на одному об'єкті. Випадки складання комплексного або окремого технічного звіту передбачають у технічному завданні. Технічні звіти про геодезичні роботи, що виконані у невеликих містах і населених пунктах, а також на ділянках незабудованої території при незначному обсязі робіт брошурують в 1-3 книги, допускається їх брошурування спільно з каталогами координат і висот пунктів тріангуляції, трилатерації, полігонометрії, нівелювання, з відомостями перевищень І з таблицями виміряних горизонтальних напрямків. При складанні технічних звітів про геодезичні роботи в населених пунктах потрібні дані наводять з матеріалів обчислень у місцевій системі координат. При складанні технічних звітів про топографічні роботи, а також про створення цифрових топографічних планів потрібні дані наводять з матеріалів знімання у державній або місцевій системах координат. Комплексні або окремі технічні звіти мають вміщувати: - загальні відомості (назва організації і рік проведення робіт; перелік інструкцій та інших нормативних документів, якими керувалися при виконанні відповідних робіт; адміністративна належність району робіт; зміст і призначення робіт; масштаб знімання; переріз рельєфу; метод знімання); короткий опис фізико - та економіко-географічних умов району робіт; відомості про аерофотознімальні і топографо-геодезичні роботи попередніх років (перелік і рік виконання робіт; назва організації, що виконала роботи; точність і ступінь використання робіт; збереженість геодезичних пунктів за результатами обстеження); - відомості про знімальну планову і висотну основи (призначення і щільність мережі; закріплення точок; методика вимірювання кутів, ліній, висот, точність вимірювання); . відомості про дешифрування та знімання контурів і рельєфу (методи; масштаб; переріз рельєфу; основа, на якій проведені роботи; використання матеріалів раніше виконаних знімань; методика прокладання знімальних ходів; точність ходів; контроль і його результати); - відомості про камеральні роботи (обчислювальні роботи, побудова планово-висотних фотограмметричних мереж; виготовлення фотопланів; складання оригіналу плану; створення цифрового топографічного плану і методи; характеристика приладів і їх точність; оцінка якості робіт; підготовка планів до видання; редакційні роботи; контроль і приймання робіт). До технічного звіту про геодезичні роботи додають схеми планової та висотної мереж у місцевій системі координат. До звітів також додають, акти контролю і приймання робіт. ? 5.3 Підрахунок обсягів робіт і затрат часу Підрахунок обсягів польових і камеральних робіт виконують з метою подальшого їх планування: визначення необхідної кількості бригад, транспорту, приладів, складання календарних графіків робіт та інше. Встановлені обсяги робіт є вихідними для складання кошторисів на виконання польових і камеральних робіт. Підрахунки обсягів польових і камеральних робіт виконують у відомості, форма якої приводиться нижче в таблиці 2.1. Згідно з чинним нормативним документом "Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи", затвердженим Міністерством екології та природних ресурсів України( наказ №29/м від 19.02.2003 р.). Таблиця заповнюється в такій послідовності: в графі 1 вказується нормативний документ, з якого вибирається робота; в графі 2 подається перелік робіт в технологічній послідовності; в графі 3 вказуються одиниці виміру згідно з нормативними документами; в графі 4 - категорія складності для кожного процесу встановлюється за фізико-географічними умовами району робіт; вграфі 5 - записуються трудові затрати в бригадо-днях; обсяг роботи встановлюється згідно з технічним проектом і записується в графу 6; обсяг робіт в трудових затратах вираховується за формулою і записується в графу 7: Qнорм = Q*T, де Q - об'єм натуральних показників; T - трудові затрати в бригадо-днях на одиницю продукції; в

 
 

Цікаве

Загрузка...