WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

суднобудуванні, авіабудуванні та в інших сферах. За допомогою цієї програми існує можливість побудови плану місцевості без застосування розрахунків, відпадає потребу креслення на ватмані плану місцевості. Основою роботи є шаблон, у якому створюється план. Вікно програми являє собою нескінченне робоче поле, на якому за допомогою функціонадьних клавіш, курсору "миші" і клавіатури поступово викреслюється план за результатами проведення зйомки. Послідовність дій при побудові плану: 1. Спочатку прокладається опорний теодолітний хід по обмірюваних внутрішніх кутах і горизонтальним проложенням. 2. Кути і проложення вписуються в командний рядок, що розташовується в нижній частині вікна програми. 3. Потім на основі цього теодолітного ходу накладається ситуація. 4. По промірах і полярних кутах від точки і базової лінії вимальовуються точки ситуації. 5. З'єднуємо точки ситуації, для одержання ситуації (будинків, доріг і т.д.) і границь земельної ділянки. Створений план накладається на фотоплан відповідної зони, що в відцифрованому виді зберігається на диску і зв'язаний із програмою. На цьому фотоплані виробляється прив'язка плану до характерним точкам ситуації і до координат по існуючим на фотоплані опознакам, що знаходяться в каталозі координат Коломийського району, Івано-Франківської області. За допомогою цієї програми можна легко і швидко створити план земельної ділянки, на якому виконуватиметься зйомка. Для більш зручного використання цієї програми програмувачем філії було розроблено допоміжні файли, які дають змогу більш широко застосовувати її для землевпорядного проектування. За допомогою цих файлів можна запроектувати схему поділу земельних часток (паїв) для подальшого виносу їх в натуру з урахуванням агровиробничих груп ґрунтів. Також можна запроектовувати мережу згущення пунктів полігонометрії та проведення точності оцінки проекту. За допомогою цієї програми можна формувати електронну карту сільської ради, району, області і т.д., тобто даної території, на якій проводяться землевпорядні роботи. Також ця програма має можливість формувати всі документи, які необхідні для технічного звіту (каталоги координат ділянок, кадастрові плани з нанесенням ситуації місцевості, а також формування обмінного файлу для занесення відомостей в базу даних). 5. Економіка і організація виробництва 5.1 Технологічна схема робіт Складання технічного проекту ? Обстеження ? Рекогностування ? Виготовлення і закладка пунктів ? Згущення геодезичної мережі прокладанням теодолітних ходів ? Горизонтальна зйомка в М 1: 1000 ? Складання технічного звіту Комплекс робіт по інвентаризації земель населеного пункту складається з польових і камеральних робіт. Польові роботи складаються з рекогностування та прокладання теодолітних ходів за допомогою тахеометра. Камеральні роботи включають обробку теодолітних ходів та складання плану меж населеного пункту. Створення планово геодезичної основи починається з проектування топографо-геодезичних робіт. Підставою для виконання топографо - геодезичних робіт є технічне завдання і технічний проект, є документом, що визначає зміст, обсяги, трудові витрати, кошторисну вартість, основні технічні умови, строки і організацію виконання робіт, що проектуються, або програма робіт, в якій коротко вказується призначення робіт, їх зміст, відомості про вихідні дані та використання існуючих матеріалів, схеми розміщення робіт, що проектуються, їх обсяги і кошторисні розрахунки. Після затвердження проекту виконуються польові роботи, які включають в себе такий комплекс робіт: -рекогностування пунктів геодезичної основи яке складається з уточнення проекту мережі і напрямку полігонометричних ходів, пошук пунктів полігонометрії для подальшого згущення мережі. -прокладання полігонометричних ходів складається з кутових і лінійних вимірів які виконувались електронним тахеометром - визначення висот точок планової мережі. До комплексу камеральних робіт входять роботи по: - обробка теодолітних ходів за допомогою автоматизованої - програми визначення координат точок повороту меж; - складання плану меж населеного пункту; ? 5.2 Опис процесів і організація проведення геодезичних робіт 5.2.1 Складання технічного проекту Технічний проект є документом, що визначає зміст обсяги, трудові витрати, кошторисну вартість, основні технічні уиови, строки і організацію вмконання робіт, що проектуються. Проектування робіт виконують відповідно до діючих державних і відомчих нориативних документів. Технічний проект вміщує текстову, графічну і кошторисну частини. У текстовій частині проекту висвітлюють такі питання: - цільове призначення робіт, що проектуються; - коротка фізико- географічна характеристика району робіт; - відомості про топографо- геодезичну забезпеченість району робіт; - обгрунтування необхідності і способи побудови планової основи та вибір масштабу знімання; - організація і сторони виконання робіт, заходи техніки безпеки і охорони праці; - перелік топографо- геодезичних, картографічних та інших матеріалів, що підлчгають здачі після закінчення робіт. Графічна частина проекту вміщує: - проект планової геодезичичної мережі. У кошторисній частині проекту дається розрахунок потрібних витрат на виконання робіт, що проектуються. Для складання технічного проекту потрібні інженер і технік. Вся робота виконується на ПЕОМ. Кінцевий результат праці це матеріали технічного проекту, а сааме: - проект планової основи на об'єкті в масштабі 1: 2000. 5.2.2 Обстеження Польове обстеження вкдючає в свій склад пошук, виявляння розпізнання повторних точок, ліній меж землекористування та пунктів державної геодезичної мережі. При цьоме можливе візуальне та інструментальне обстеження, опитування землекористувачів (власників землі). При проведенні обстеження проводиться тимчасове закріплення поворотних точок меж землекористувань, ведеться абрис земельної ділянки. Склад бригади: Інженер - 1, робітник 2 розряду - 1; Прилади і приладдя: лопатка, кирка. Матеріали, які підлягають здачі: карти обстеження пунктів. 5.3.3 Рекогностування Під час рекогностування уточнюють положення вершин теодолітних ходів із кожної вершини повинна бути добра видимість попередньої і наступної точок і нормальні умови для лінійних вимірів. Крім того, потрібнінормальні умови для приладу і відкритий кругозір для виконання знімання. Склад бригади: інженер - 1,робітник 1 розряду - 1. Прилади: Електронний тахеометр. Матеріали, які підлягають здачі: схема рекогностуванн. 5.3.4 Виготовлення і закладка пунктів Зміст роботи: виготовлення і закладання у форми арматуру; обрізка і заповнення труб; приготування

 
 

Цікаве

Загрузка...