WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

який сформував реєстраційну справу. Бланки Реєстраційних карток заповнюються державною мовою з використанням комп'ютерної техніки або будь-яких інших друкувальних пристроїв. Порядок розташування, перелік та формат друку даних додається до цього Тимчасового порядку. Виправлення в Реєстраційній картці не допускаються. Виконавець робіт відображає в Реєстраційній картці відомості про земельні ділянки, власників, користувачів та орендарів земельних ділянок та документи, що посвідчують право власності чи право постійного користування або оренди земельних ділянок: Другий примірник реєстраційної картки передається на зберігання до архіву Реєстратора. Термін зберігання обох примірників Реєстраційної картки не може бути меншим за термін зберігання державного акту право власності чи право постійного користування або договору оренди землі. Районний відділ земельних ресурсів Держкомзему України надає інформацію Оператору (Реєстратору) про дату видачі/реєстрації державних актів на право власності та право постійного користування землею для її унесення до бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Відомості, пов'язані з унесенням до бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру інформації документів, що посвідчують право власності, право постійного користування та оренди земельними ділянками, які були видані в установленому законодавством порядку до введення в дію цього Тимчасового порядку, підлягають обов'язковому унесенню до бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Заповнення Реєстраційних карток до державних актів на право власності та право постійного користування і договорів оренди землі, які були видані в установленому законодавством порядку до введення в дію цього Тимчасового порядку, покладається на державні органи земельних ресурсів Держкомзему України або уповноважену ним структуру. До центральної бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру передаються всі відомості, які заносяться Реєстратором до локальної бази даних у порядку, визначеному Адміністратором. 3.5.3 Обмінний файл, як засіб вводу і накопичення даних при інвентаризації земель та інших землевпорядних та кадастрових роботах В даному розділі описується формат файлу обміну земельно-кадастровими даними, який повинен передаватись до Центру державного земельного кадастру, регіональним, міським та районним центрам ДЗК, та їх структурним підрозділам, згідно вказівки Державного комітету по земельних ресурсах № 26 від 30 жовтня 2001 року. Призначенням обмінного формату є уніфікація набору даних та способів представлення земельно-кадастрової інформації, з подальшим її накопиченням і занесенням до єдиного земельно-кадастрового банку даних на територію України. Представлений обмінний формат є обов'язковим до застосування всіма установами та підприємствами, які проводять землевпорядні та кадастрові роботи, включаючи роботи по видачі державних актів, інвентаризації земель та інші які відносяться до державного земельного кадастру України. а) Інформаційна структура Обмінний формат структурно описує земельно-кадастрові данні, розподіляє їх на метричні, семантичні і службові для спрощення їх автоматизованої обробки та зберігання. Така організація даних повинна прискорити обробку інформації та підвищити якість проведення земельно-кадастрових робіт. Представлений обмінний формат є похідною від формату обмінного файлу IN4. б) Загальний опис формату Обмінний формат являє собою текстовий файл в кодах ASCII з використанням тільки кодової таблиці 1251 (Code Page 1251). Використання кодової сторінки 866 не припускається. При формуванні обмінного формату необхідно суворо дотримуватись правила, що ціла частина числа повинна відокремлюватися від дрібної частини символом "." (крапка). В разі використання русифікованих операційних систем (Russion relеаse) необхідно внести зміни до відповідних регіональних установок. В процесі становлення та дослідно-виробничої експлуатації структура даних обмінного формату може зазнавати змін в кількості та складі кадастрової інформації. Тому основною вимогою структури даних є забезпечення незалежності та наслідування даних при можливих змінах, пов'язаних з розвитком прикладного програмного забезпечення. Вся семантична інформація обмінного формату повинна подаватися українською мовою. Інформаційно-логічний інтерфейс даних складається з текстових форматів, які дозволяють реалізувати такі вимоги: " вільне форматне положення полів в межах блоків даних, що дозволяє використання необмеженої кількості символів "пробіл" та "пустих" строк; " використання строк різної довжини; " доступ до даних за "ключовим" словом; " можливість перегляду та редагування обмінного формату текстовими редакторами та електронними таблицями. 3.5.4 Обмінний формат має наступну структуру: 1. Блок "Кадастровий квартал" 2. Блок "Земельна ділянка" 3. Блок "Угіддя земельної ділянки" 4. Блок "Кадастрова зона" 5. Блок "Суміжник кадастрової одиниці" Розділ 5. Камеральна обробка отриманих матеріалів. 5.1 Застосовування програмного забезпечення при обробці. Всі дані польових вимірів обчислюються в камеральних умовах. Для цього виконавець польових робіт подає оформлений журнал польових вимірів. На підставі журналу виконавець камеральних робіт проводить відповідні розрахунки. В зв'язку з швидкими темпами розвитку комп'ютерних технологій ми маєм можливість застосовувати для обробки польових вимірів кілька програм. А саме програмні комплекси: - Інвент-Град. Всі компоненти проекту (геодезична основа, топографічна зйомка, кадастрові об'єкти, креслення) надані в єдиній інтегрованій базі даних. Будь-яка інформація проекту легко доступна і може бути змінена. Ввід і редагування даних виконується в електронних таблицях, форма яких максимально наближена до традиційних форм і може налаштовуватися на ввід визначеної інформації. Будь-яка зміна даних сприймається тільки після виходу з комірки вводу (перенести курсор за допомогою миші або клавіатури на будь-яку іншу комірку). Система Інвент-ГРАД забезпечує обробку: - нівелірних мереж; - теодолітних ходів і полігонометричних мереж; - лінійно-кутових побудов; - геодезичних засічок; - наземних топографічних зйомок. Обробка планових і висотних геодезичних мереж передбачає: - попередню обробку вимірів; - аналіз і апробацію даних; - урівнювання по методу найменших квадратів; - оцінку точності визначення пунктів і елементів мережі за результатами урівнювання мережі; - формування схем і каталогів геодезичноїоснови; - імпорт файлів RAU, ANG, GBD, створених попередніми версіями системи для MS-DOS. - АutoCАD. Програма широкого спектру дії її можна використовувати для робіт, які передбачають проектування. Тобто її можна використовувати в землевпорядному проектуванні, так і в архітектурному, автомобілебудуванні,

 
 

Цікаве

Загрузка...