WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

забезпечувати: 1.однозначне визначення та закріплення в натурі меж землекористуванряі; 2.визначення площ землекористування з необхідною та достатньою точністю; Крім того, всі топографо-геодезичні роботи повинні виконуватися у відповідності до вимог відповідних інструкцій [ ]. Слід звернути увагу на те, що на території міста Коломия вже закладено пункти полігонометрії 4 класу, 1-го та 2-го розрядів (тобто вже проведено згущення геодезичної мережі), які збереглися на сьогодні у достатній кількості для проведення інвентаризації земельних ділянок, тому при виконанні топографо-геодезичних робіт на території міста ми використовуємо вже існуючу "стару" державну геодезичну мережу. 1.3 Витяг з основних законодавчих документів про інвентаризацію земель ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В процесі підготовчих робіт вивчається завдання на виконання робіт, уточнюється список землекористувань, які підлягають інвентаризації, проводиться збір вихідних даних: В землекористувача: - документи на володіння землею (копії відводів, рішень місцевих органів влади про виділення земельної ділянки, актів на володіння землею); - юридична адреса, належність до міністерства чи відомства; - виписка із статуту підприємства про профіль його виробництва; - відомість про суміжних землекористувачів (назва, власник і т.д.); - відомість про сторонніх землекористувачів і їх правове положення; - відомість про закріплення меж землекористувань (огорожа, будівлі, межові знаки тощо); - наявність в межі охоронних зон; - матеріали останньої інвентаризації землекористувань. В службах населеного пункту: - книга реєстрації землекористувань; - матеріали відводів і інвентаризації земельних ділянок минулих років; - копії планів масштабів 1:500 - 1:10000 та ті ділянки де має виконуватись інвентаризація; - дані про геодезичну основу (схеми геодезичної основи, виписки з каталогів координат пунктів геодезичної основи, картки місцезнаходження пунктів геодезичної основи). На робочу карту населеного пункту наносять: - межу населеного пункту; - функціонально-планувальні фактори; - існуючу геодезичну основу; - інженерно-інфраструктурні фактори; - інженерно-екологічні та санітарно-гігієнічні фактори; - ґрунтовий покрив території. В процесі виконання підготовчих робіт обов'язковим є проведення таких основних видів робіт, як: - польове обстеження ділянок котрі підлягають пороведенню інвентаризації з метою встановлення фактичного стану їх використання; - збір схем розташування та виписка координат пунктів державної геодезичної мережі, що знаходяться на території та поблизу територій котрі підлягають інвентаризації; - аналіз зібраних документів з врахуванням результатів польового обстеження; - висновки державного органу земельних ресурсів Держкомзему України та органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельних ділянок, що підлягають інвентаризації; - прийняття рішення про порядок подальшого виконання робіт з урахуванням інтересів окремих власників, їх об'єднань та дотримання вимог щодо природоохоронних заходів та раціонального використання земельних ресурсів. Роботи виконуються у відповідності з технічним проектом із дотриманням вимог нормативних документів. Всі копії і виписки із документів мають бути завірені нотаріальними підписами та печатками. В процесі збору вихідних даних визначається об'єкт робіт, вирішується питання організації робіт, виявляються ділянки небезпечні для виконання геодезичних робіт. В процесі виконання робіт з інвентаризації земель, для виміру кутів і довжин ліній в теодолітних ходах використовуються як звично такі прилади: - для виміру кутів - теодоліт 2Т5К; - для виміру сторін - п'ятидесятиметрова стрічка. Перед виїздом в поле виконуються перевірки приладів. Проте враховуючи розвиток сучасної електронної техніки, а саме електронних геодезичних приладів можна, і доцільно, використовувати для виміру кутів і довжин ліній в теодолітних ходах електронний тахеометр типу "Sokkia", "Leica", 3 ТА 5К та ін. Нами в даному випадку для інвентаризації земель було обрано електронний тахеометр Sokkia Set 630R. При наявності необхідних матеріалів інвентаризація земель проводиться в такому порядку: ? на планово-картографічний матеріал переносяться межі кварталів, розбивочних масивів, мікрорайонів, їх коди (нумерація), а також межі населеного пункту; ? схематично наносяться межі землекористування всередині кожного кварталу (масиву). Основним фактором, що визначає усі параметри земельно-кадастрових зйомок, є вимоги до точності та детальності відображення кадастрових об'єктів. Ці вимоги, у свою чергу, визначаються цільовим призначенням, якістю земель і максимальними можливостями відображення в плані облікової одиниці площі. Такими обліковими одиницями повинні бути: ? у містах республіканського і обласного підпорядкування - 1кв.м (0,0001 га); ? для ділянок садово-городніх товариств - 2,5 кв.м (0,00025 га); ? у містах районного підпорядкування і селищах - 15 кв.м (0,0015 га); ? у селах - 100 КВ.М (0,010 га). На основі вищевикладеного рекомендуються такі масштаби створення земельно-кадастрових карт (планів): ? у містах республіканського і обласного підпорядкування - не дрібніше 1:500; ? у містах районного підпорядкування і селищах - не дрібніше 1:1000; ? у селах - 1:2000. Для забезпечення необхідної точності відображення прийнятої облікової одиниці площі похибка (гранична) точок знімального обгрунтування і межових знаків відносно найближчих пунктів державної геодезичної сітки не повинна пере-вищувати: ? у містах республіканського і обласного підпорядкування - 10 см; ? у містах районного підпорядкування, в селищах - 20 см; ? у селах - 40 см. Помилка взаємного розташування суміжних точок межі не повніша перевищувати 0,1 мм у масштабі плану. Виробничий етап виконується підрядчиком і включає: ? складання списку власників землі (землекористувачів); ? польове обстеження об'єктів інвентаризації з уточненням меж землекористувапь. Під час виконання робіт цього етапу необхідно керуватись такими принципами: ? основою для створення робочого інвентаризаційного плану повинен бути планово-картографічний матеріал не дрібніше масштабу 1:2000, а в містах обласного (районного) підпорядкування - масштабу 1:500; ? відображення підземних споруд та рельєфу на вихідному матеріалі не обов'язкове; ? граничні похибки положення точок зйомочних мереж відносно планової опори не повинні перебільшувати: у містах республіканського і обласного підпорядкування -0,1 м; у містах районного підпорядкування і селищах -0,2 м; у селах - 0,4 м. 1.4 Нормативно-правові документи щодо проведення робіт при інвентаризації земель Інвентаризація земель виконується на основі постанови Верховної Ради України "Про земельну реформу" від18.12.1990р., № 563, - XII у відповідності до "Керівних технічних матеріалів з інвентаризації земель

 
 

Цікаве

Загрузка...