WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

обчислення проводять в "дві руки" з послідуючою їх перевіркою. По координатах кутів поворотів меж обчислюють периметр , площу землекористувань, дирекційні кути , довжини сторін між кутами поворотів. Дирекційні кути, довжини сторін вираховують по формулах оберненої геодезичної задачі. Площу вираховують по формулі: S=0.5 xі ( yі+1-уі-1 ), де xі , yі - координати кутів повороту меж. Периметр - це сума довжин сторін між кутами поворотів меж. Для обчислення координат пунктів геодезичної основи, кутів поворотів меж, дирекційних кутів і довжин сторін між кутами поворотів меж, площ і периметрів , можна використовувати програмні мікрокалькулятори типу МК - 52 , МК - 61. Також використовується програмне забезпечення "Інвент - Град" для врівноваження теодолітної мережі. Відносна помилка визначення площі земельної ділянки не повинна перевищувати 1/1000. Для виконання приблизної оцінки точності визначення площі, можна використати формулу: mр = 0.125 n o mf [(хі +1 - хі) + (уі+1 - УІ)] де mр - середня квадратична помилка визначення площі; n- кількість кутів поворотів меж по контуру ділянки; mf - гранична середня квадратична помилка визначення координат кутів поворотів меж (0.10 м.); хі +1, хі, УІ+І, УІ - координати наступного і попереднього кута повороту меж. Обчислені по координатах і виміряні в натурі відстані між суміжними кутами поворотів меж не повинні відрізнятись більше ніж на 0.15 м. План зовнішніх меж: землекористувань складається на аркушах стандартних розмірів і викреслюється тушшю в умовних знаках. Масштаб плану вибирається в залежності від розміру землекористувань. На плані зовнішніх меж показують: - всі кути поворотів меж: землекористування з відповідними номерами; - дирекційні кути і довжини сторін між кутами поворотів меж (додаються окремою таблицею); - опис меж. Кадастровий план землекористувань населеного пункту складається в процесі виконання робіт по окремих землекористуваннях , а оформляється і передається замовнику по закінченню всіх етапів робіт з інвентаризації земель. Землекористування по координатах кутів поворотів меж наносяться на каркасний топографічний план. 12,4334 - площа землекористування в га. Масштаб кадастрового плану (основи кадастрового плану землекористування) залежить від таких конкретних умов: - наявності топографо - геодезичних матеріалів на населений пункт; - площі населеного пункту; - характеру забудови (площі окремих ділянок). Для селищ і малих міст рекомендується масштаб 1 ; 1000 - 1 : 5000, а для середніх і великих міст - 1 : 2000 - 1 : 10000. В пояснювальній записці з інвентаризації земель відображається методика виконання робіт, вказуються характеристики і точність геодезичної основи, площа ділянки і точність її визначення. Для контролю при складанні плану і використанні способу полярних напрямків необхідно вимірювати габарити будівель. Накладку точок контурів і дозволяється робити з допомогою транспортира, якщо полярні віддалі до твердих контурів не перебільшують величині вказані в таблиці. Полярні напрямки можуть бути використані для зйомки другорядної ситуації (границі володінь, дерева, кущі та інші). В цих випадках полярних напрямків , як з ліній теодолітного ходу, можна вести зйомку методом перпендикулярів і методом засічок. 6. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 6.1 Стан охорони праці на виробництві Всі польові топографо - геодезичні роботи на підприємстві ТЗоВ "Інформаційно-кадастровий центр" виконуються у відповідності з вимогами по техніці безпеки, які викладені в технічних інструкціях, проектах та правилах. Основні заходи безпечного виконання робіт на об'єкті розробляються на стадії технічного проектування, а перед початком робіт уточнюються. Потім складають робочий проект безпечної організації польових і камеральних робіт. До початку польових робіт на підприємстві вирішують такі питання організаційно - технічного порядку: - забезпечення польових підрозділів транспортом, матеріалами, приладами, спорядженням, продуктами харчування на весь період польового сезону, а також їх доставка на місце робіт; - розробка календарних планів і складання схем пересування бригад по ділянках робіт з врахуванням часу виконання робіт і місцевих природно - кліматичних умов, вказується місце переправ через ріки, інші водні перешкоди, важкодоступні ділянки і т.д.; - визначення і затвердження складу польових підрозділів, призначення керівників робіт; - розробка планів заходів з охорони праці і пожежної безпеки на період організації і проведення польових робіт; визначення термінів завершення польових робіт і порядку повернення працівників на бази партій і експедицій. При підготовці до польових робіт розробляються оптимальні маршрути пересування бригад по ділянці з врахуванням всієї наявної на місцях інформації про стан доріг, мостів, лісних меж і т.д., використовуючи матеріали аерофотозйомки, відомостей лісових господарств і інших організацій. Перед виїздом на роботи проводиться обов'язкове вивчання безпечнихметодів робіт у відповідності з ГОСТ 12.0.004-79 та інструктаж польових робітників. На інструктаж польових робітників, які виконують топографо -геодезичні роботи в населених пунктах, яким є село Клювинці, відводиться два дні . Тривалість польових днів планують, виходячи з конкретних умов і специфіки роботи. На польових роботах праця і побут працівників тісно пов'язані, тому здоров'я працівників і їх працездатність залежить від влаштування побутових умов і відпочинку, харчування. Суттєве значення має вибір правильного режиму праці і відпочинку. Адміністрація підприємства організовує умови для миття працівників в польових умовах в бані або в спеціально обладнаній для миття палатці не рідше, ніж один раз в 10 днів. Особливо ретельно повинні слідкувати за чистотою тіла, рук, одягу працівники, які беруть участь в приготуванні їжі (кухарі, пекарі). Начальники партій здійснюють безпосередній контроль за особистою гігієною працівників і чистотою на території бази. На території розташування польових баз партій і бригад повинен постійно бути зразковий порядок: - ями для збору сміття, харчових відходів повинні бути у відведених місцях не ближче 30 м. від палаток; - заборонено складання сміття, харчових відходів поза спеціально відведеними місцями. Всі польові підрозділи забезпечуються спеціальним посудом (бочками, бідонами, флягами і т.п.) для кип'ятіння і зберігання води. При виконанні польових робіт, які пов'язані з довготривалим пересуванням, кожний працівник забезпечується флягою для зберігання води. Всім працівникам підприємства видається спецодяг і спеціальне взуття, а також постіль. Перед виїздом на польові роботи начальник партії перевіряє забезпеченість працівників спорядженням, продуктами, засобами захисту. З часу створення

 
 

Цікаве

Загрузка...