WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия - Курсова робота

графі 8 підраховується необхідна кількість бригадоднів з врахуванням запланованого перевиконанням норм виробітку для польових робіт 130%, а для камеральних - 110%. До відомості обсягів робіт включені польові і камеральні процеси, як робіт по створенню планово основи (теодолітні ходи), так і знімальних робіт. Залежність між нормою часу в днях Нчдн і нормою часу в годинах Нчгод встановлена з тривалості робочої зміни в 7 годин: Нчдн = Нчгод /7 (5.1) Обсяг робіт в трудових показниках підраховується за формулою: Q норм = О* Нчдн (5.2) Планова кількість бригадо-місяців, необхідна для виконання робіт, визначається за формулою: Q план= Qнорм *100/130 - для польових робіт (5.3) Qплан = Qнорм *100/110 - для камеральних робіт (5.4) Підрахунок обсягів польових і камеральних робіт в натуральних та виробничих показниках при застосуванні сучасного обладнання Таблиця 5.3. Найменування виду робіт Одини-ці виміру Катего-рія склад-ності Норма часу в днях Обсяги робіт в нату-ральних показниках В трудових показниках за нормами згідно з планом Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи, Мінекоресурси від 19.02.2003р. (ТГР) І. Топографо-геодезичні роботи 1 Обстеження пунктів полігонометрії 4кл., 1 і 2розр. п-т ІІІ 0.14 2 0.28 0.21 2 Рекогностування пунктів 1розр., теодолітних ходів п-т ІІ 0.09 40 3.6 2.77 3 Виготовлення межових знаків шт 0.50 40 20 15.38 4 Закладання межових знаків шт ІІ 0,8 40 32 24.61 5 Прокладання теодолітних ходів к-м ІІІ 1,2 4,47 5.36 4.12 7 Горизонтальна зйомка місцевості в масштабі 1: 1000 га IІІ 0.121 29,55 3,58 2.75 Всього по розділу І: 64,82 49.84 ІІ. Камеральні роботи 9 Попередні опрацювання матеріалів вимірювання теодолітних ходів п-т 0.14 40 5.6 5.09 10 Урівнювання та обчислення координат пунктів п-т 0.14 40 5.6 5.09 11 Викреслення та копіювання планів кв.км 0.50 295.5 147.75 134.32 12 Всього по видах робіт: 223.77 194.34 В тому числі: 13 польових робіт 64.82 49.84 14 камеральних робіт 158.95 144.5 5.4 КОШТОРИС Кошторис - це документ, в якому представлені усі необхідні витрати на виконання польових і камеральних робіт, організацію і обслуговування виробництва на даному об'єкті. Як базу для складання кошторисів використовують збірки цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва за 1982 р. Для переходу від цін 1982 р. по даний час застосовується коефіцієнти переходу, які встановлюються відповідними міністерствами на основі чинних постанов Верховної Ради та уряду України. Назва робіт, їх характеристики і одиниці виміру із "Збірника цін" згідно з технологічною схемою робіт. Категорії складності встановлюються відповідно до фізико-географічних характеристик об'єкту, а також умов, при яких виконуються роботи. Із збірника цін вибирають ціну, вказують номер таблиць і параграфів, згідно з яким встановлені ціни. До цін можуть застосовуватися понижувальні або підвищувальні коефіцієнти К 1, К 2 .... Кn. Усі коефіцієнти повинні бути обґрунтовані відповідним документом, назва якого записується поруч з коефіцієнтом. Підвищувальними можуть бути коефіцієнти за виконання робіт в найсприятливіший період року. Понижувальними може бути коефіцієнт при виконанні неповного обсягу робіт, передбаченого "Збірником цін". Таблиця 5.4 № Характеристика і види робіт Обґрунтування вартості Од. Вим. Об'єм робіт Вартість за Од., грн. Загал Варт грн. 1 Складання технічного проекту "Зб.цін " 1982 т. 86, §1 к=1,30х1,32х1,21 Проект 1 100х2,07 207,00 2 Складання технічного звіту т. 86, §1 к=1,30х1,32х1,21 Звіт 1 150х2,07 310,50 3 Виготовлення і закладка межових знаків т. 12, §10 к=1,5х1,32х1,3 Знак 16 5,5х2,574 226,51 4 Пошук знаків полігонометрії т.38, §1 к=1,32х1,3 Пункт 2 2,06х1,716 7,07 5 Закладка знаків на пунктах. полігонометрії т. 12, §10 к=1,5х1,32х1,3 Знак 16 5,5х2,574 226,51 6 Рекогностування, вимірювання кутів та ліній полігонометрії 2-го р. т.9, §3 к=1,32х1,30 км 2,1 85,91х1,716 309,58 7 Планово-висотна прив'язка кутів повороту межі т.37,§5 к=1,32х0,81х0,6хх 2,0 Точка 16 7,62х1,283 56,42 9 Обчислення площ і земельної ділянки т.158, §2 к=1,21х1,32х1,3 га 8,9 6,5х2,07 119,75 10 Складання плану меж земель т.21, §2 План 14 56,10 785,40 11 Креслення масштабу 1:500 т.91, §8 Кв, дм 17,8 5,15 91,67 12 Внесення змін в земельно облікові документи т.20, §1,2,3 к=1,32х1,30 Облік 14 2,89х1,716 69,43 13 Виготовлення копій т.61, §14 к=1,5х1,32х1,3 Копій 2 2,2х2,574 11,32 14 Всього 2543,39 15 Вартість польових робіт 926,09 16 Вартість камера- льних робіт 1617,30 17 Внутрішній транспорт(7,5% від п. 15) 69,46 18 Зовнішній транспорт (14,5% від п, 15+17) 144,35 19 Організаційно -ліквідаційні витрати (6,0% від 15+17) 59,73 20 Метрологічне забезпечення(5,0% від п,15+16+17) 130,64 21 Загальна вартість 2947,57 22 Загальна вартість З врахуванням коеф. на 1.03.90 р. к=2,03 крб. грн. 5983,57 23 ПДВ(20%) 1196,71 24 Загальна вартість з ПДВ 7180,28 5.5 Складання календарного графіка робіт Календарний графік - найпростіша і досить універсальна форма організаційної моделі виробничого процесу, прив'язана до конкретного календарного відрізку часу. Його складають з метою майбутнього контролю ходу виробничого процесу в часі. При складанні календарного графіка початок робіт слід сумістити з початком польового сезону на об'єкті. В Івано-Франківській області польовий сезон триває 7 місяців, тобто, з 15 квітня по 15 листопада. В нашому випадку комплекс робіт триває 80 днів, тобто з 15 квітня по 17 червня 2006 року Графік виконання робіт у квітні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 Виготовлення ґрунтових реперів Закладаннямежових знаків ґрунтових реперів .Прокладання полігономстричних ходів Прокладання нівелірних ходів Горизонтальна зйомка Підготовчі робити, по складанню документів,

 
 

Цікаве

Загрузка...