WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Нормативна база водного кадастру. Значення та правові основи використання лісів. 3.Кадастр природно-заповідного фонду - Контрольна робота

Нормативна база водного кадастру. Значення та правові основи використання лісів. 3.Кадастр природно-заповідного фонду - Контрольна робота

місцевого значення - Державним комітетом водного господарства Автономної Республіки Крим та обласними управліннями водного господарства.
Паспорти річок погоджуються зобласними органами Міністерство екології та природних ресурсів та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників та інституті "Укрводпроект".
Основними джерелами вихідної інформації для складання паспортів річок є:
o матеріали комплексних польових обстежень річок та їх басейнів;
o дані багаторічних спостерезісень за режимом поверхневих і підземних вод;
o відомості про природні умови регіону;
o архівні матеріали про екстремальні показники гідрометеорологічних характеристик;
o матеріали інлісенерно-гідрометеорологічних і спеціальних експедиційних досліджень;
o топографічні та тематичні карти й плани, складені за матеріалами аерофотозйомок;
o дані водообліку, Державний водний кадастр;
o схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів;
o Державний земельний кадастр та природно-сільськогосподарське районування території басейну річки;
o фондові й оперативні дані наукових та проектних організацій. У процесі складання паспорта певної річки визначаються розрахункові
ділянки. Кількість ділянок встановлюється організацією, що складає
паспорт, залежно від розмірів, фізико-географічних особливостей та , ступеня антропогенного навантаження на природне середовище басейну річки, а також санітарного стану річки. Головною проектною організацією з проведення робіт, пов'язаних із складанням паспортів річок, є інститут "Укрводпроект", який здійснює методичне і технічне керівництво цим процесом, створює банк даних, складає каталог річок України по головних басейнах, проводить аналіз їх екологічного стану, розробляє заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Інститут "Укрводпроект" на договірних засадах може залучати спеціалізовані науково-дослідні та проектні інститути для виконання робіт із складання паспортів річок.
Якість середовища життя за водним фактором - сукупність умов існування людського суспільства за водним фактором. Визначається наступними показниками і параметрами:
o хімічний склад води (забезпеченість фізіологічних потреб людини якісною питною водою, концентрація шкідливих речовин у водах);
o фактори фізичного впливу (шкідлива дія води, ймовірність і частота небезпечних гідрологічних явищ - катастрофічні повені і наводки, селі, та ін.) маловоддя, технічний стан гідроспоруд тощо;
o стійкість до антропогенних навантажень (екологічна ємність);
o інформаційне різноманіття гідросфери.
o водозабором.
Діючий водний і земельний кадастри не враховують рівень антропогенного навантаження та екологічний стан водних ресурсів регіону (басейну), не дозволяють проводити інтегральні еколого-економічні оцінки водоресурсного потенціалу, а також недостатньо пристосовані для вирішення специфічних завдань управління водокористуванням в умовах посилення ролі реї тональних суб'єктів і переходу до нових форм водних відносин.
Регіональний водний кадастр формується в адміністративних межах регіональних суб'єктів України за басейновим принципом на основі інформації водного і земельного кадастрів та інших даних обліку і інвентаризації та паспортизації водних об'єктів і ресурсів і оцінці їх стану. в тому числі даних моніторингу водних ресурсів. Регіональний водний кадастр є системне зведення даних про об'єкти і землі водного фонду.
водні ресурси і гідрологічний режим для прийняття необхідних управлінських рішень при встановленні і зміні структури і режимів використання територій басейнів, ліцензуванні водокористування, проведенні екологічної експертизи водогосподарської діяльності, проектуванні заходів по охороні і відтворенню водних ресурсів, запобіганню і ліквідації наслідків шкідливої дії вод, формуванні податкової політики у сфері водокористування і охорони водних ресурсів.
Існуюча система ведення державного водного кадастру (ДВК), що базується на відомчих автоматизованих системах і пооб'єктному територіально-галузевому і територіально-басейновому принципі побудови кадастрової інформації, може служити основою для створення і ведення РВК.
Значення та правові основи використання лісів
Ліс відіграє неоціненну роль у житті суспільства. Він є потужнім накопичувачем біологічної маси, основним джерелом кисню. Регулятором стоку, захисником ґрунтів від ерозії, важливим рекреантом. Ліс - природний ресурс який дає людству різноманітну сировину та продукти харчування.
#Л/с - це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів, що в своему розвитку біологічно взаємопов'язані, випивають один на одного і на навколишнє середовище.
Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та інші функції, мають обмежене експлуатаційне значення і підлягають державному обліку та охороні.
Усі ліси на території України становлять її лісовий фонд. До лісового фонду належать також земельні ділянки, не вкриті лісовою рослинністю, але надані для потреб лісового господарства. До лісового фонду не належать: усі види зелених насаджень у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів: окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, садибах, присадибних, дачних і
садових ділянках. Лісовими ресурсами є деревина, технічна і лікарська сировина, кормові, харчові та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва. Лісові ресурси за своїм значенням поділяються на лісові ресурси державного і місцевого значення. До лісових ресурсів державного значення належать деревина від рубок головного користування і живиця. До лісових ресурсів місцевого значення належать лісові ресурси, не віднесені до ресурсів державного значення.
Корисними властивостями лісів є їх здатність зменшувати вплив негативних природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, регулювати стік води, попереджувати забруднення навколишнього природного середовища і очищати його, сприяти оздоровленню населення та його естетичному вихованню.
Організація лісового господарства передбачає:
> ведення державного обліку лісів;
> поділ лісів за групами та віднесення до категорій захисності;
> виділення господарських частин (експлуатаційні, водоохоронні, захисні тощо), господарств (хвойні, твердолистяні, м'яко-листяні тощо), господарських секцій (високопродуктивні, середньопродуктивні, низькопродуктивні, плантаційні тощо);
>

 
 

Цікаве

Загрузка...