WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Нормативна база водного кадастру. Значення та правові основи використання лісів. 3.Кадастр природно-заповідного фонду - Контрольна робота

Нормативна база водного кадастру. Значення та правові основи використання лісів. 3.Кадастр природно-заповідного фонду - Контрольна робота


Контрольна робота
Нормативна база водного кадастру. Значення та правові основи використання лісів. 3.Кадастр природно-заповідного фонду
Нормативна база водного кадастру
Порядок ведення державного водного кадастру затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413. Відповідно до нього Державний водний кадастр складається з метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів.
Державний водний кадастр являє собою систематизований звід відомостей про: поверхневі, підземні, внутрішні морські води та територіальне море (далі - водні об'єкти); обсяги, режим, якість і використання вод (водних об'єктів); водокористувачів (крім вторинних).
До державного водного кадастру включаються також відомості про водогосподарські об'єкти, що забезпечують використання води, очищення та скид зворотних вод, а саме:
o споруди для акумуляції та регулювання поверхневих і підземних вод;
o споруди для забору та транспортування води;
o споруди для скиду зворотних вод;
o споруди, на яких здійснюється очистка зворотних вод (з оцінкою їх ефективності).
Державний водний кадастр складається з трьох розділів: поверхневі води; підземні води; використання вод.
Державний водний кадастр включає дані державного обліку поверхневих і підземних вод та державного обліку водокористування, які систематизуються за водними об'єктами та їх ділянками, водозбірними басейнами річок та морів, басейнами підземних вод, водогосподарськими ділянками, економічними районами, адміністративно-територіальними одиницями і в цілому в Україні.
Для оперативного забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян необхідними даними про водні ресурси створюються спеціалізовані автоматизовані інформаційні системи державного водного кадастру.
Державний водний кадастр ведеться: Держводгоспом за розділом "Водокористування": Держкомгеології за розділом "Підземні води": Гідрометкомом за розділом "Поверхневі води". Зазначені відомства є замовниками робіт щодо складання державного водного кадастру і затверджують кадастрові матеріали за погодженням з Мінекобезпеки.
Виконавцями робіт з складання державного водного кадастру є визначені Держводгоспом, Держкомгеологією та Гідрометом спеціалізовані підприємства, установи та організації.
Під час ведення державного водного кадастру Держводгосп, Держ-комгеології і Гідрометкомом здійснюють:
o планування і виконання робіт з ведення державного водного кадастру;
o розроблення наукових принципів, методичних вказівок та інструкцій з ведення державного водного кадастру, форм видання відомостей, що публікуються;
o аналіз, систематизацію та зберігання даних про водні та водо-господарські об'єкти, водні ресурси, їх режим та якість, водокористування, а також про водокористувачів;
o оцінку стану водних ресурсів та їх використання;
o ведення бази даних державного водного кадастру засобами електронно-обчислювальної техніки;
o забезпечення органів державної виконавчої влади даними державного водного кадастру в необхідному для них обсязі безкоштовно;
o забезпечення даними державного водного кадастру підприємств, установ, організацій та громадян у встановленому порядку.
Для координації діяльності Держводгосп, Держкомгеології та Гідрометком разом з Мінекобезпеки створюють Міжвідомчу комісію з питань ведення державного водного кадастру, яка:
o розробляє загальні принципи ведення державного водного кадастру на єдиній методичній основі;
o узгоджує основні положення ведення державного водного кадастру та порядок взаємодії головних виконавців;
o розробляє загальні принципи побудови галузевих автоматизованих інформаційних систем державного водного кадастру та забезпечує їх функціонування;
o узгоджує методичні вказівки, макети об'єднаних видань та порядок їх публікації;
o встановлює порядок міжвідомчого обміну кадастровою інформацією та видачі користувачам кадастрових даних.
Для деталізації порядку ведення державного водного кадастру, визначення складу кадастрових даних, порядку обміну інформацією між виконавцями та уточнення інших питань, спільних для всієї системи ведення державного водного кадастру, розробляються методичні вказівки, які затверджуються Держводгоспом, Держкомгеологією та Гідрометкомом за погодженням з Мінекобезпеки.
Дані Державного водного кадастру використовуються для:
o поточного і перспективного планування використання вод та здійснення водоохоронних заходів;
o розміщення виробничих сил на території країни;
o складання схем комплексного використання та охорони вод і водогосподарських балансів;
o проектування водогосподарських, транспортних, промислових та інших підприємств і споруд, пов'язаних з використанням вод;
o прогнозування змін гідрологічних і гідрогеологічних умов, водності річок та якості вод;
o розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;
o нормування водоспоживання і водовідведення, а також1 показників якості вод;
o розроблення заходів щодо запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;
o здійснення державного контролю за проведенням заходів для раціонального використання та охорони вод;
o регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між: водокористувачами та іншими підприємствами, організаціями і установами;
o вирішення інших питань, пов'язаних з обліком та використанням вод.
Фінансування робіт з ведення Державного водного кадастру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Відповідно до статей 81 і 92 Водного кодексу України ( 213/95-ВР) Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 14 квітня 1997 р. №347 Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними, яка визначає порядок складання паспортів річок для оцінки їх екологічного стану і оперативного використання водогосподарськими та іншими заінтересованими організаціями під час вирішення питань комплексного
використання водних ресурсів і охорони від забруднення, а також для розроблення прогнозу і заходів щодо оздоровлення річок.
Паспорт річки - це уніфіковане зведення основних даних про водний режим, фізико-географічні особливості, використання природних ресурсів і екологічну обстановку в її басейні, а також відпрацювання рекомендацій щодо підвищення стійкості екологічної системи. Паспорти розробляються на річки, які мають площу водозбору до 50 тис. квадратних кілометрів, за замовленням водогосподарських організацій Держводгоспу. Графіки розроблення паспортів річок загальнодержавного значення складаються басейновими водогосподарськими об'єднаннями, а річок

 
 

Цікаве

Загрузка...