WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Загальні вимоги будівлі геодезичних знаків - Реферат

Загальні вимоги будівлі геодезичних знаків - Реферат

власності на землю, акти про відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) і встановлення межових знаків; про затвердження проектів землеустрою, спрямованих на додержання еколого-економічних правил ведення сівозмін; про упорядкування угідь; про затвердження програми (заходів) щодо охорони земель; про затвердження землевпорядної документації тощо.
До договорів як підстави виникнення обов'язків власника належать договори купівлі-продажу земельної ділянки, міни, застави, успадкування, а також установлення сервітуту.
Серед обов'язків, визначених коментованого статтею ЗК України, важливе місце посідають обов'язки власника земельної ділянки додержуватись основних принципів земельного законодавства: поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; забезпечення раціонального вико-ристання та охорони земель; пріоритету вимог екологічної безпеки. Додержання цихпринципів забезпечується такими обов'язками власника земельної ділянки: використовувати їх за цільовим призначенням; підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; дотримуватися вимог законодавства про охорону землі.
Про важливість обов'язку щодо використання власником земельної ділянки за цільовим призначенням свідчить встановлена ст. 21 Кодексу норма, за якою порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для: визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам; визнання недійсними угод щодо земельних ділянок; відлови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною; притягнення до відповідальності згідно І законом громадян та юридичних осіб, винних у порушенні порядку та зміни цільового призначення земель.
Законом "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" від 19 вересня 1996 р.1 встановлено, до використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначаються залежно від грошової оцінки земель. Земельний податок - це обов'язковий платіж, що здійснюється юридичними і фізичними особами за користування земельними ділянками. Земельний податок сплачують власники землі га землекористувачі, крім орендарів.
За порушення обов'язку щодо плати за землю платники земельного податку несуть відповідальність, передбачену Законом України "Про плату за землю", ЗК України і Законом України "Про державну податкову службу в Україні" в редакції від 24 грудня 1993 р.2 з наступними змінами і доповненнями. Слід зазначити, що Законом України "Про державний бюджет України на 2002 рік" від 20 грудня 2001 р. (ст. 55, п. 12) зупинена на 2000 рік дія ст. З, ч. 2 ст. 4; ч. 10 ст. 7 Закону України "Про плату за землю" в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до зако-нів України, у разі їх цільового використання; ч. 2 ст. 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; ч. 1 ст. 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); ст. 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20-22 Закону України "Про плату за землю".
Обов'язок власника земельної ділянки дотримуватися правил добросусідства і не порушувати прав власників суміжних ділянок та землекористувачів спрямований на гарантію забезпечення рівних прав інших власників землі і землекористувачів, які вправі в судовому порядку вимагати від суміжного власника усунення будь-яких порушень. У такому самому порядку забезпечується здійснення власником обов'язку дотримуватись обмежень, пов'язаних зі встановленими щодо нього земельними сервітутами та охоронними зонами (статті 99, 112 ЗК України).
Обов'язки власників земельних ділянок своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, визначеному законом, а також зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем визначені цією статтею ЗК України з метою забезпечення зазначеним органам можливостей здійснювати функції і повноваження щодо охорони земель, управління в галузі використання та охорони земель, землеустрою, захисту прав громадян та юридичних осіб на землю, а також щодо вирішення питання про притягнення порушників земельного законодавства в установленому порядку до юридичної відповідальності.
Для постіндустріальпого суспільства пануючими с інформаційно-інтелектуальні технології, які не лише забезпечують високу ефективність, але й докорінно змінюють умови розвитку економіки і суспільства.
Високоінтенсивні інформаційно-інтелектуальні технології повинні проникати у всі галузі виробництва, в тому числі і у землекористування. Визначальним фактором розвитку інформаційно-інтелектуальних технологій с технічне і технологічне переозброєння шляхом широкого застосування комп'ютерної техніки, новітніх інформаційних технологій. З появою комп'ютерної техніки ламаються стереотипи технологій прийняття управлінських рішень в галузі використання і охорони земель, перестає бути проблемою велика кількість інформації тощо. Як результат цього, наприкінці XX ст. виник тип інтегрованих інформаційних систем, які отримали скоро-чену абревіатурну назву - ГІС (геоінформаційні системи).
Говорячи про перспективи розвитку ринку ГІС, треба відзначити, що за останній період часу значно зросла продуктивність персональних комп'ютерів, вибуховий розвиток переживають системи, засновані на використанні відкритої глобальної комп'ютерної мережі Інтернет і великих корпоративних комп'ютерних мереж.
Розширення і спрощення доступу до системи Інтернет, з'єднання його з мобільними телефонами дають можливість створити нову революційну технологію бездротового доступу до ресурсів системи Інтернет.
Широка розробка і використання високоефективних інформаційно-інтелектуальних технологій, запровадження новітніх форм управління земельними ресурсами є головною умовою раціонального землекористування в Україні, функціонування цивілізованого ринку землі, захисту прав власників і землекористувачів тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...