WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Оцінка землекористування при формуванні стратегії територіального розвитку. Державний земельний кадастр, як функція державного управління земельними р - Реферат

Оцінка землекористування при формуванні стратегії територіального розвитку. Державний земельний кадастр, як функція державного управління земельними р - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка землекористування при формуванні стратегії територіального розвитку. Державний земельний кадастр, як функція державного управління земельними ресурсами
1. ОЦІНКА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Сучасний стан соціально-економічної системи потребує запровадження стратегічного планування процесами територіального розвитку. Побудова стратегії територіального розвитку можлива за умови оцінки його базису на комплексній основі з урахуванням усіх особливостей землекористування.
Оцінка землекористування визначається як процес виявлення кількісних і якісних характеристик землі (земельного фонду) та її використання з метою збалансованого розвитку території. Вона передбачає оцінювання, узагальнення й інтерпретацію різноманітних факторів - природних умов, ґрунтів, топографії, рослинності тощо. Для здійснення оцінки для цілей планування об'єкт землекористування необхідно чітко визначити в межах фізичного, економічного і соціального контексту території, яку розглядають.
Залежно від об'єкту дослідження, цілей розвитку території можуть бути використанні різні методичні підходи:
o дво стадійний підхід, у якому на першому етапі здійснюється характеристика кількісного складу земельних угідь з одночасним аналізом природного стану земель, на другому - соціально-економічний аналіз землекористування;
o паралельний підхід, згідно з яким характеристика земель і землекористування здійснюється паралельно з проведенням соціально-економічного аналізу землекористування.
Дво стадійний підхід використовується при оцінці природно-ресурсного потенціалу для різноманітних цілей планування територіального розвитку. Здійснення соціально-економічного аналізу землекористування повинно виходити з наявного, юридично дозволеного і фінансово-доцільного використання території. При цьому результати такої оцінки відображаються на планово-картографічних матеріалах.
Паралельний підхід до оцінки фізичних і природних характеристик земель із соціально-економічним аналізом території застосовується при здійсненні окремих проектів розвитку певних видів землекористування.
Таким чином, саме дво стадійний підхід до оцінки землекористування використовується при формуванні стратегії територіального розвитку, оскільки йому властивий більш повний розгляд об'єкту дослідження, чітка послідовність дій. Оцінка фізичних і природних властивостей землекористування передує проведенню соціально-економічного аналізу і тому дозволяє обґрунтовано визначати пріоритети у процесі стратегічного планування розвитку території.
Послідовність оцінки землекористування територіального розвитку можна навести у вигляді схеми: характеристика земельного фонду за категоріями, формами власності й землекористування -> оцінка природного стану земель -" стан реформування земельних відносин ~> оцінка рівня землезабезпеченості та аналіз ефективності землекористування з розподілом земель по галузях економіки і формах господарювання ~" характеристика ринку земель, платності землекористування -" ідентифікація та аналіз проблем у землекористуванні -> планування та прогнозування якісних і кількісних змін у землекористуванні.
Оцінка землекористування передбачає визначення низки показників (натуральних, вартісних, абсолютних, граничних, кількісних та якісних), які узагальнено поділяються на: показники, які характеризують землю як просторовий ресурс; показники оцінки екологічного стану земельних ресурсів і порівняльного аналізу ефективності їх використання; а також прогнозні показники.
В якості інформаційної основи дослідження використовуються дані державного земельного кадастру по формах 6-Зем і 2-Зем, матеріали Міністерства статистики України, матеріали землевпорядкування, законодавчі нормативні й підзаконні акти, довідкова інформація.
Оцінка землекористування є окремим етапом процесу планування використання території. Сутність планування землекористування в контексті територіального розвитку полягає у збалансуванні екологічних, економічних і соціальних цілей на основі врахування властивостей земельних ресурсів, їх цінності та особливостей використання на певній території. Отже, оцінка землекористування повинна бути невід'ємною складовою стратегії територіального розвитку.
У процесі формування стратегії територіального розвитку важливо врахувати зміни в системі земельних і економічних відносин. Для цього здійснюється планування та прогнозування, що охоплюють різні рівні (міжнародний, загальнодержавний, регіональний, місцевий) і часові проміжки (коротко-, середньо- та довгостроковий прогнози).
Стратегія територіального розвитку країни включає прогноз показників кількісної структури земельних ресурсів, їх розподілу за формами власності, суб'єктами власності і господарювання й цільового використання.
Прогнозування включає аналітичну частину, в якій на основі аналізу показників минулих років виявляють найбільш вагомі закономірності змін у розподілі земельного фонду між землекористувачами і власниками землі, за угіддями, категоріями цільового використання з продовженням (екстраполяцією) тенденцій (залежностей) і врахуванням соціально-економічного розвитку території.
Виходячи з розглянутих методичних положень, послідовність оцінки землекористування при формуванні стратегії територіального розвитку можна подати у вигляді наступних логічних підрозділів: а) характеристика земельно-ресурсного потенціалу; б) економічна оцінка землекористування та проблеми його використання; в) стратегія територіального розвитку.
2. ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР, ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Докорінні перетворення в системі земельних відносин в Україні вимагають докорінних

 
 

Цікаве

Загрузка...