WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Карти, види карт - Реферат

Карти, види карт - Реферат


Реферат на тему:
Карти, види карт
За охопленням території розрізняють карти півкуль і світу, материків і океанів, карти окремих частин материків (регіонів, країн). Чим більше охоплення території, тим дрібніший масштаб і більше узагальнення;
За змістом карти поділяються на загальногеографічні і тематичні. Легенду загальногеографічних карт учні повинні знати, а легендами тематичних карт уміти користуватися.
Спочатку вивчають загальногеографічні карти, потім тематичні.
За способом зображення об'єктів виділяють такі тематичні карти:
1. Карти кольорового фону (карти рослинності, ґрунтів, природних зон тощо). На ній зображують якісні розбіжності об'єктів на певній території. Найчастіше використовуються в шкільній географії. За цими картами виявляють в основному положення і межі виділених частин.
2. Карти ареалів. На них указані місця поширення окремих видів тварин, рослин, сільськогосподарських культур тощо. За цими картами визначаються межі ареалів.
3. Карти ізоліній (карти ізотерм та ін.). На них лініями позначаються місця, однакові щодо кількісного вираження явища; за ними виявляються особливості ізоліній.
4. Карти ліній руху (карти вантажопотоків, напрямів вітру тощо).
5. Значкові карти (карти родовищ корисних копалин, розміщення промислових центрів країн та регіонів тощо). На них значками різного виду і розміру зображують локалізацію об'єктів у певних пунктах. За цими картами з допомогою запитань учителя виявляють місця найбільшого накопичення об'єктів і встановлюють особливості окремих регіонів.
6. Картодіаграми. Показують співвідношення частин цілого на окремій території. Характер запитань за такими картами аналогічний до запитань за значковими картами, але вони значно більше спрямовані на виділення розмірів.
7. Картограми (карти густоти населення, розподілу опадів тощо) - відображають різницю на різних територіях ступеня вираження явища за допомогою кольору або штрихування. За такими картами вчитель ставить запитання для виділення регіонів з максимальним і мінімальним вираженням явища і закономірності його географічного поширення.
8. Картосхеми.
За призначенням розрізняють карти науково-довідкові, навчальні, туристичні та ін.
Для досягнення мети навчання найважливішою є класифікація карт за їх місцем призначенням у навчальному-процесі. Навчальні карти поділяються на настінні і настільні, контурні, німі і напівнімі, рельєфні і топографічні.
Настінні карти - основний вид навчальних карт. Це оглядові карти з високим ступенем узагальнення і генералізації, з великим шрифтом, яскравими фарбами. Розглядаються на значній відстані. Вони не перевантажені змістом, берегові лінії, лінії річок та інші лінії потовщені. Зміст цих карт відповідає певним темам і курсам шкільної географії. Чим старші школярі, тим кращою є їхня підготовка, а отже, складнішим є зміст карт, який не повинен виходити за межі програми.
Настінна карта використовується на кожному уроці, на різних його етапах. Під час пояснення учень і вчитель повинні перебувати біля карти. Карта має займати центральне місце в класі, але не закривати дошку. Відповіді, пояснення супроводжуються показом об'єктів на карті. Під час показу не можна закривати собою карту, потрібно стояти збоку, щоб вона добре освітлювалася. Показ об'єктів повинен бути правильним, чітким.
Кожну нову настінну навчальну карту вчитель показує школярам, пояснює її призначення, зміст, ознайомлює з її легендою, учить нею користуватися. Зазначає, до якого виду карт вона належить за масштабом, охопленням території і змістом. Це можуть пояснювати й учні, відповідаючи на запитання вчителя.
Учитель зобов'язаний стежити за каталогом навчальних карт, що видаються, і безперервно поповнювати географічний кабінет новими картографічними виданнями. Потрібно звертати увагу на естетичний вигляд карт, акуратно їх вивішувати.
Залежно від теми й мети на уроці може використовуватися декілька карт. Загальногеографічні карти доповнюються тематичними (зокрема вивченні природних зон використовується карта природних зон, фізична карта материка, кліматична карта, карта рослинності, зоогеографічна карта). Але в усьому має бути міра.
У більшості випадків учні бачать карту лише на уроці. Це "негативна тенденція. Потрібно у кабінеті вивішувати кілька карт для постійного огляду. У цьому випадку учні можуть перевірити свої знання карти.
Особливим видом настінних карт є чергова карта. Це , звичайна фізична або політична карта, на якій учні або члени географічного гуртка по черзі розміщають поточну інформацію за місяць або триваліший період. Учитель дає завдання учням підготувати повідомлення, опрацювавши інформацію, подану в періодичних виданнях, на радіо, телебаченні, потім розміщують ці повідомлення за межами карти. На карті виділяють місця подій, про які йдеться у повідомленні. Зміст такої карти повинен систематично поновлюватися. Повідомлення пишуться великими буквами. Чергову карту можна доповнювати ілюстративним матеріалом. У деяких школах є електри-фіковані чергові карти.
Основний вид настільних картографічних посібників - навчальні атласи. Вони відповідають окремим курсам шкільної географії і повністю охоплюють її зміст. На уроці учні користуються настінною картою, вдома - картами навчального атласу. Уся робота, яка здійснюється з настінними картами, супроводжується синхронною роботою з відповідними картами атласу. За атласом учні виконують самостійні роботи, індивідуальні завдання.
До настільних карт належать також карти-вклейки, карти-вкладки, текстові карти і картосхеми. Карти-вкладки певною мірою замінюють навчальний атлас і використовуються при вивченні декількох тем. На деяких уроках використовуються за змістом карти-вклейки. Текстові карти використовуються при опрацюванні окремих запитань, при вивченні тієї теми, яку вони ілюструють або доповнюють. Аналогічних настінних карт і карт у навчальному атласі немає. Треба обов'язково здійснювати аналіз цих карт, це дає можливість глибше осмислити навчальний матеріал з теми.
На контурних картах є лише контури географічних об'єктів, лінії річок, кордони країн, пунсони деяких міст, але немає написів. Вони видаються комплектами за окремими курсами шкільної географії й охоплюють їх зміст. Зазвичай на контурних картах комплекту є система запитань і завдань для роботи з цими картами, які ускладнюються в процесі навчання. Значна увага приділяється організації роботи з контурними картами при вивченні початкового курсу географії. Слід ознайомити школярів з правилами роботи, навчити визначається розміщення потрібних об'єктів, для цього використовується картографічна сітка. Умовні позначення повинні бути аналогічними до загальноприйнятих або дещо зміненими. Гори зображуються пунктирною коричневою лінією в напрямку їх поширення, низовини, височини, плоскогір'я - суцільною лінію. Діючі вулкани позначаються зірочкою тощо. Звертається увага на розміщення географічних назв. Тут орієнтир звичайнагеографічна карта. Ріки підписуються за течією (у верхній, середній і нижній течії), гори - за протяжністю, міста - від пунсона паралельно паралелям, великі площинні об'єкти - в їх контурі тощо. Підписи рекомендується робити простим олівцем. На місці помилки вчитель ставить знак питання. Назви підписуються друкованими літерами.
Робота з контурними картами повинна ускладнюватися з класу в клас. Знаходження, позначення і підписування об'єктів - основний вид роботи у 6-9-х класах. У старших класах робота має бути творчою. Учні виконують такі творчі завдання: на основі контурної карти скласти нову картосхему, кар-тодіаграму, використовуючи підручник і додаткові джерела інформації. Зібрані дані опрацьовуються, поєднуються в групи й типи, позначаються на контурній карті відповідно до складеної легенди.
Контурні карти використовуються з різною дидактичною метою: для перевірки знань, при вивченні нового матеріалу, його закріпленні, узагальненні і систематизації. За ними проводяться картографічні диктанти.
Робота з контурними картами в основному повинна здійснюватися на уроці. Вдома вчитель пропонує закінчити або виконати аналогічну роботу.
Роботи учнів з контурними картами регулярно перевіряються вчителем, виправляються помилки,

 
 

Цікаве

Загрузка...