WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (курсовий прое - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (курсовий прое - Реферат

6;
- обсяг робіт в трудових затратах вираховується за формулою і записується в графу 7:
Qнорм = Q*T,
де
Q - об'єм натуральних показників;
T - трудові затрати в бригадоднях на одиницю продукції;
- в графі 8 підраховується необхідна кількість бригадоднів з врахуванням запланованого перевиконанням норм виробітку для польових робіт 130%, а для камеральних - 100%.
До відомості обсягів робіт включені польовіі камеральні процеси, як робіт по створенню планово-висотної основи (полігонометрія 4кл. і 1 розряду), так і знімальних робіт.
Відомість обсягів польових і камеральних робіт
в натуральних і трудових показниках.
Таблиця 2.1
Норм. Назва процесів Одиниця Катего- Трудові Обсяг робіт
документ вимірю- рія затрати В натураль- В трудових показниках
№ табл. вання склад- (бригадо- них показ- (в бригадо/днях)
норми ності дні) никах За норма- Згідно з прог-
ми Qнорм нозом Qпрогн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Польові роботи
1.1. Полігонометрія 4 класу
і 1-го розряду
ЗУКР Рекогностування пунктів
табл. 1.2 полігонометрії
п.0115 4 класу (сторони 250-800 м) пункт ІІІ 0.07 11 0.77 0.59
п.0119 1-го рзряду пункт ІІІ 0.06 16 0.96 0.74
ЗУКР Виготовлення центрів полігонометрії
табл. 1.10 4кл і 1 розряду центр III 0.17 27 4.08 3.14
п.01113
ЗУКР Закладання центрів на пунктах центр ІІІ 0.56 27 15.12 11.63
табл. 1.13 полігонометрії 4кл. і 1розряду
п.01131
ЗУКР Вимірювання кутів і ліній
табл.1.19 на пунктах полігонометрії 4кл. пункт ІІІ 0.24 27 6.48 4.98
п.01167 і 1розряду пункт ІІІ 0.14 27 3.78 2.91
п.01177
1.2Технічне нівелювання
ЗУКР
табл.1.32 Технічне нівелювання 1 км III 0.13 14.1 1.83 1.41
п.03317
1.3 Знімальні роботи
1.3.1 Стереотопографічний
метод створення планів
ЗУКР Маркуваня планово-висотних опозн. II 0.06 10 0.6 0.46
табл.2.8 розпізнавальних точок
п.02446
ЗУКР
табл.2.9 Планова прив'язка кв.км III 1.58 24 37.92 29.17
п.02469 аерофотознімків
ЗУКР Висотна підготовка кв.км III 0.55 24 13.2 10.15
табл.2.10 при стереотопографічному
п.02489 зніманні
ЗУКР Дешифрування км2 III 2.71 24 65.04 50.03
табл.2.12 на аерофотознімках
п.02499
2. Камеральні роботи
ЗУКР Попередні опрацювання матеріалів км III 0.21 14.1 2.96 2.69
табл.5.8 технічного нівелювання
п.061600
ЗУКР Врівноваження координат
табл.5.6 пунктів 4 класу, 1 і 2 розрядів на ПК пункт III 0.14 27 3.78 3.44
п.061593
ЗУКР Стереотопографічне кв.км III 6.87 24 164.88 149.89
табл.3.2 знімання в масштабі 1:2000
п.11824
ЗУКР Редагування зібраної кв.км III 2.91 24 69.84 63.49
табл.3.3 цифрової інформації
п.11860
ЗУКР Попередні опрацювання
табл.5.1 матеріалів полігонометрії
п.061585 4 класу пункт III 0.64 11 7.04 6.4
п.061586 1 розряду пункт III 0.62 16 9.92 9.02
Всього 350.14
Польові роботи 115.21
Камеральні роботи 234.93
2.2 Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт
Кошторис - це документ, в якому представлені всі необхідні витрати на виконання польових і камеральних робіт, організацію і обслуговування виробництва на даному об'єкті.
Кошторис складається з використанням "Збірника укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №29/м від 19.02.2003 р.
Приклад кошторису приведено в табл.. 2.2.
Таблиця 2.2
№ п/п Назва роботи та її характеристика Одиниця роботи Категорія складності №таблиці,пункту ЗУКР Розцінка грн Обсяг робіт Вартість
1 2 3 4 5 6 7 9
1.
Виготовлення центрів
полігонометрії 4кл і 1 розр. центр III ЗУКР
табл.1.10 п.01131 81.47 27 2199.69
2. Закладка центрів центр III ЗУКР табл.1.13 п.01131 161.2 27 4352.4
3 Рекогностування пунктів 4 кл. пункт III ЗУКР табл.1.2 п.0115 32.99 11 362.89
4 Рекогностування пунктів 1 розряду пункт III ЗУКР табл.1.2 п.0119 28.63 16 458.08
5 Вимірювання кутів і ліній на пунктах полігонометрії 4 класу пункт III ЗУКР табл.1.19 п.01167 117.92 11 1297.12
6 Вимірювання кутів і ліній на пунктах полігонометрії 1 розряду пункт III ЗУКР табл.1.19 п.01177 81.28 16 1300.48
7 Технічне нівелювання погон.км III ЗУКР табл.1.32 п.03317 54.95 14.1 774.79
8 Маркування планово-висотних розпізнавальних знаків знак III ЗУКР табл.2.8 п.02446 44.11 10 441.1
9 Планова прив'язка аерофотознімків 1км2 III ЗУКР табл.2.9 п.02469 367.65 24 8823.6
10 Висотна підготовка при стереотопографічному зніманні 1км2 III ЗУКР табл.2.10 п.02489 207.68 24 4984.32
11 Дешифрування на аерофотознімках 1км2 III ЗУКР табл.2.12 п.02499 548.2 24 13156.8
12 Попередні опрацювання матеріалів полігонометрії 4 кл. пункт III ЗУКР табл.5.1 п.061585 36.32 11 399.52
13 Попередні опрацювання матеріалів полігонометрії 1 розряду пункт III ЗУКР табл.5.1 п.061586 33.69 16 539.04
14 Урівноваження координат пунктів 4 класу, 1 і 2 розрядів пункт III ЗУКР табл.. 5.6 п.061593 10.31 27 278.37
15 Попереднє опрацювання матеріалів технічного нівелювання погон.км III ЗУКР табл.5.8 п.061598 17.91 14.1 252.53
16 Стереотопографічне знімання в масштабі 1:2000 1км2 III ЗУКР табл.3.2 п.11824 828.09 24 19874.16
17 Редагування зібраної цифрової інформації 1км2 III
ЗУКР табл.3.3 п.11860 384.53 24 9228.72
Всього по кошторису 68723.61
ПДВ 20% 13744.72
Загальна вартість 82468.23
3. Планування та організація робіт
3.1 Складання календарного графіка
Календарний графік - найпростіша і досить універсальна форма організаційної моделі виробничого процесу, прив'язана до конкретного календарного відрізку часу. Його складають з метою майбутнього контролю ходу виробничого процесу в

 
 

Цікаве

Загрузка...