WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (курсовий прое - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (курсовий прое - Реферат

капітальною і багатоповерховою забудовою середні помилки у взаємному положенні точок на плані найближчих контурів не повинні перевищувати 0.4мм. Для переходу від середніх помилок (?) до СКП (m) застосовується коефіцієнт 1.25.
3. У пункті 1.11.18середні помилки знімання рельєфу відносно найближчих точок геодезичної основи не повинні перевищувати за висотою:
- 1/4 прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах нахилу до 2? ;
- 1/3 прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах нахилу від 2? до 6? для планів масштабу 1:5000 і 1:2000.
У лісовій місцевості ці допуски збільшуються в 1.5 рази.
У районах з кутами нахилу понад 6? для планів масштабів 1:5000 та 1:2000 та більше 10? для планів масштабів 1:1000 та 1:500 кількість горизонталей повинна відповідати різниці висот, що визначена на перегинах схилів, а середні помилки висот, які визначено на характерних точках рельєфу, не повинні перевищувати 1/3 прийнятої висоти перерізу рельєфу.
4. У пункті точність планів оцінюється за відхиленням положення контурів та висот точок, що нанесені на плані, від даних контрольних вимірів. Граничні відхилення не повинні перевищувати подвоєних значень середніх помилок, що наведені в пунктах 2 і 3.
Помилка взаємного положення суміжних точок межі не повинна перевищувати 0.1мм в плані розмежування с/г землеволодінь та землекористувань.
1.5.2 Метод топографічного знімання
Згідно із завданням на технічне проектування, для топографічного знімання пропонується прийняти комбінований метод, який передбачає таку технологічну схему робіт:
- маркірування;
- аерофотознімання;
- упорядкування проекту розміщення пізнавальних знаків на накидному монтажі;
- планово-висотна прив'язка пізнавальних знаків;
- дешифрування;
- камеральні роботи.
Аерофотознімання застосовують на закритих і напівзакритих територіях. При цьому передбачають різне сполучення польових геодезичних і аерофототопографічних зйомок і фотограмметричних методів опрацювання знімків (комбіновані зйомки).
Перший варіант комбінованої зйомки має наступну технологічну схему (мал.1):
Він передбачає виготовлення фото планів із наступною мензульною зйомкою на них рельєфу і дешифрування контурів на місцевості. Робочий варіант карти створюється на полі.
Другий варіант комбінованої зйомки здійснюється при скороченому терміні польового сезону. Мензульну зйомку і дешифрування роблять на фото схемах і фотознімках. Потім контурну частину і рельєф у камеральних умовах переносять на фото план на універсальних стереофототопографічних приладах, тобто оригінал карти створюють у камеральних умовах (мал.2).
Комбінована зйомка включає наступні види робіт: маркірування; аерофотознімання; упорядкування проекту розміщення пізнавальних знаків на накидному монтажі; планово-висотна прив'язка пізнавальних знаків; дешифрування; камеральні роботи. Маркірування робиться безпосередньо перед зйомкою. Пізнавальні знаки не повинні закриватись високими об'єктами і їхніми тінями. На світлому тлі необхідний темний пізнавальний знак, на світлому - темний. Марки мають форму хреста, як правило, на кожний знак складається картка, у якій відбивається предмет маркірування, абрис, розміри і форма знака, маркірувальний матеріал.
Звичайно аерофотознімання виконується за договором із підприємством авіації. У договорі відбиваються межі ділянки, масштаб, терміни і витрати на роботи. Лабораторії спеціальних партій цивільної авіації обладнані спеціальними літаками і мають прилади для опрацювання негативів, виготовлення контактних відбитків, репродукцій, накладного монтажу.
У підготовчий період перед зйомкою виконують наступне.
1. Одержують від підприємства завдання, технічне розпорядження, із указанням відомостей про замовника, порядку оплати, умовах виробництва робіт, термінів.
2. Вибирають аеродром для базування. Організують базу. Організують переліт літаків і екіпажу на обрану площадку.
3. Укомплектовують партію особовим складом.
4. Вибирають і перевозять на місце робіт прилади, спорядження, фотоматеріали.
Аерофотознімання переважно роблять у годину з розсіяним освітленням, у ранкові години, коли тіні найбільш прозорі.
Прив'язку пізнавальних знаків виконують різними методами прямими, зворотними або лінійними засічками, побудовою полігонометрії 1-2-го розрядів, теодолітними ходами. При зворотній кутовій засічці точки зйомок піднімають на металевих штативах, телескопічних вишках, на вершини дерев до висоти 5-6м.
Для висотної прив'язки використовують ходи геометричного і в окремих випадках тригонометричного нівелювання. Бригаду з прив'язки очолює топограф або старший технік. Кількість робітників приймають у залежності від складності району.
Для проведення дешифрування до початку польових робіт вибирають маршрути при проектуванні планово-висотної прив'язки пізнавальних знаків.
Розрізняють суцільне, маршрутне і камеральне дешифрування в залежності від складності контурів. Суцільне виконується в населених пунктах, на промислових, транспортних, гідротехнічних підприємствах. Маршрутне виконують у межах смуги 0,25 км у лісі, а на відкритій місцевості 0,5-1,0 км. На кожній станції з'являється фото зображення території з місцевістю, вивчається рослинний покрив, форми рельєфу, назви об'єктів, їхні характеристики. Всі назви завіряють у раді народних депутатів.
Камеральне дешифрування виконують на ділянках між маршрутами. Роблять його також топографи, що виконували маршрутне дешифрування. Для цього використовують стереометри, стереоскопи, лупи, лінійки та ін.
При комбінованій зйомці креслення рельєфу і дешифрування роблять безпосередньо в польових умовах. При цій зйомці велике значення має наявність грамотного старшого робітника і гарних речників, оскільки необхідно вибирати характерні точки рельєфу місцевості.
1.5.3 Розрахунок основних даних для аерофотознімання
Розрахунок основних даних виконується з метою складання технічного завдання на виконання аерофотознімання. Вибір масштабу фотографування, фокусної віддалі АФА, типу приладу для обробки, встановлення мінімального повздовжнього та поперечного перекриття знімків здійснюється згідно " Інструкцією "[1] пп. 7.1.6-7.1.8, в залежності від масштабу створюваної карти, характеру рельєфу, забудови території та інше.
У пункті 7.1.6. вказано, що під час розробки робочого проекту слід враховувати характер місцевості (рельєф, контурність) і забудови, якість проведеного аерофотознімання, густоту і розташування пунктів геодезичної мережі і знімальної основи, оснащеність фотограмметричними приладами і методи, які буде застосовано при проведенні просторової фото-тріангуляції.
Робочий проект розробляють згідно з технічним проектом, відповідно до вимог нормативних документів з фотограмметричних робіт при створенні топографічних карт і планів та даної

 
 

Цікаве

Загрузка...