WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (курсовий прое - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (курсовий прое - Реферат

необхідним технічним вимогам.
В протилежному випадку хід необхідно перепроектувати, змінивши його параметри (периметр,кількість сторін, середні довжини сторін).
Розглянемо даний хід (рис. 1):
М=11.49
Це свідчить про те, що запроектований хід відповідає необхідним технічним вимогам.
Проектування полігонометричних ходів 1 розряду. Оцінка точності.
Полігонометричні мережі IV кл., 1 і 2 розрядів створюють для згущення державних планових геодезичних мереж І, ІІ і ІІІ класів, яких недостатньо для виконання топографічних знімань. Згущення здійснюють до тих пір, поки не буде забезпечена необхідна щільність пунктів, яка забезпечить умови для виконання топографічного знімання.
Полігонометричні мережі IV класу, 1 і 2 розряду для територій поза населеними пунктами проектують на топографічних картах, як правило, масштабів 1:25000 - 1:10000, а для територій, що знаходяться в населених пунктах або на будівельних майданчиках - на планах масштабів 1:5000 та 1:2000.
При проектуванні дотримуються технічних вимог "Інструкції" [1].
Вони представлені в табл. 2. Проектується прив'язка полігонометричних ходів IV класу, 1 і 2 розряду до пунктів державної геодезичної мережі. Висячі ходи не допускаються.
Віддалі між пунктами паралельних ходів полігонометрії одного і того ж класу чи розряду повинні бути не меншими у полігонометрії 1 розряду - 1.5 км.
При менших віддалях найближчі пункти паралельних ходів повинні бути зв'язані ходами відповідного класу чи розряду.
Таблиця 2 Технічні характеристики мереж полігонометрії
Показники
1 розряд
Гранична довжина ходу, км:
окремого
між вихідною і вузловою точками
між вузловими точками
7,0
5,0
4,0
Граничний периметр полігону, км
20
Довжини сторін ходу, км:
найбільша
найменша
середня
0,80
0,12
0,30
Кількість сторін у ході, не більше
15
Відносна помилка ходу, не більше
1:10000
Середня квадратична помилка виміряного кута (за нев'язками у ходах і в полігонах), кутові секунди, не більше V
5
Кутова нев'язка ходу або полігона, кутові секунди, не більше, де п + 1 - кількість кутів у ході
Середня квадратична помилка вимірювання довжини сторони, см: до 500 м 1
Від 500 до 1000 м
Понад 1000 м 2
-
На даному об'єкті запроектовано два Полігонометричні ходи 1 розряду
Характеристика полігонометричних ходів 1 розряду
Таблиця 1.2
Розряд
полігонометрії Довжина сторін, км Довжина
ходу, км Кількість сторін ходу n Назва ходу
Smin
Smax
Sсер
1 0,250 0.675 0,521 4.175 8 п.тр.Красівка, III кл-п.п.7, IVкл
2 0,325 0.650 0,506 4.050 8 п.п.8, IV кл- п.тр.Мостище, IIIкл
Sмах - максимальна сторона;
Sмін - мінімальна сторона;
[S] - довжина ходу;
Sсер - середня довжина ходу;
n - кількість сторін.
Оцінка проекту 1 розряду.
Оцінка проекту в полігонометричному ході робиться так:
1) обчислюється очікувана середня квадратична помилка кінцевої точки:
ms - середня квадратична-помилка вимірювання сторін, яка в залежності від довжин сторін вибирається з табл. 2,
n- кількість сторін,
- середня квадратична помилка вимірювання кутів, яка залежить від класу чи розряду полігонометрії і вибирається з табл. 2.
[S] - довжина полігонометричного ходу, яку можна визначити з карти графічно, приклавши лінійку до початкової і кінцевої точок ходу.
Після цього обчислюють очікувану абсолютну нев'язку полігонометричного ходу
і очікувану відносну нев'язку полігонометричного ходу
і порівнюють її з граничною відносною нев'язкою, що вибирається з табл. 1.
Якщо
,
де =1:10000 для полігонометрії 1 розряду ,це свідчить про те, що запроектований хід відповідає необхідним технічним вимогам.
В протилежному випадку хід необхідно перепроектувати, змінивши його параметри (периметр, кількість сторін, середні довжини сторін).
Виконаємо оцінку проекту першого полігонометричного ходу 1-го розряду.
1-ий хід:
М=11.22
Це свідчить про те, що запроектований хід відповідає необхідним технічним вимогам.
2-ий хід:
М=10.97
Це свідчить про те, що запроектований хід відповідає необхідним технічним вимогам.
Для топографічного знімання на об'єкті запроектовано планову геодезичну мережу у відповідності до вимог "Інструкції"[1], а саме:
- полігонометричний хід 4 класу, характеристика якого наведена в таблиці 1.1;
- два полігонометричні ходи 1 розряду, характеристики яких наведені в таблиці 1.2;
- три ходи висотної основи технічного нівелювання.
Вибір типів центрів для мереж згущення 4 кл.,
1, 2 розрядів.
Вибір типів центрів здійснюється у відповідності до "Інструкції". Вузлові пункти та суміжні до них пункти полігонометрії 4 класу закріплюються центрами
Типу 160 (рис.1).
Цей центр складається із залізобетонного пілота у формі паралелепіпеда з поперечним розрізом 16 х16, довжиною 120 см з маркою у верхній площині і бетонної плити (якоря) діаметром 48-50 см, висотою 40 см. В середині бетонної плити роблять отвір 20х20х10 см, у який встановлюють залізобетонний пілон. Ґрунтовий репер закладають у свердловину глибиною 180 см і діаметром 50 см. Якір з пілоном повинен скріплюватися цементним розчином. На дно свердловини також укладають шар цементного розчину товщиною не менше 3 см. Марка ґрунтового репера повинна розташовуватись від поверхні землі на глибині 50 см. При виході скелі на глибину до 70 см в неї закладають марку на цементному розчині.
Зовнішнє оформлення ґрунтового репера виконується квадратною окопкою із сторонами 140х140 см між внутрішніми сторонами канави. Канава має розміри 120 см зверху, 20 см знизу та глибину 50 см. Частина землі (ґрунту) з канави насипається майданчиком над ґрунтовим репером, інша - валиком за зовнішнім краєм канави. У кутку майданчика установлюють розпізнавальний стовп з охоронною пластиною.
Оскільки в даній курсовій роботі передбачено проектування окремих ходів, де вузлові пункти відсутні, проектують центри типів У15Н (на незабудованих територіях) (рис. 2). Рис.1
Центр пункту полігонометрії 1 і 2 розрядів для незабудованої території
Тип У15Н
Рис. 2
1.4. Створення висотної основи.
Проект висотної основи топографічного знімання. Оцінка точності.
На нівелірні роботи, метою яких є створення висотних геодезичних мереж державного призначення, складаються технічні проекти.
Технічний проект - це документів якому встановлюють обсяги робіт, технологію їх виконання, матеріально-технічну забезпеченість і кошторисну вартість. Складанню технічного проекту передує топографо-геодезична вивченість району робіт, збір і аналіз матеріалів раніше виконаних нівелірних робіт в цьому районі.
Одним з найважливіших

 
 

Цікаве

Загрузка...