WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (курсовий прое - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (курсовий прое - Реферат

підприємство. Завдяки цьому я відчула себе справжнім фахівцем розраховуючи графік робіт, кошторис та інші важливі документи. Це дає змогу закріпити теоретичні знання, спробувати себе у ролі начальника, від якого залежить хід роботи. Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1 :2000 на Лисенькому об'єкті є дуже відповідальною роботою від якої залежить кінцевий результат роботи.
4. Організація робіт
при складанні планів існуючого використання земель в межах територій сільських(селищних, міських) рад
Сьогодні в області, як і, в цілому, по Україні, постає важливе питання забезпечення органів місцевого самоврядування довідковою інформацією щодо існуючого стану використання земель, виявлення змін, які відбулися в зв`язку з проведенням земельної реформи та запровадженням приватної власності на землю, розвитком різних форм господарювання.
Для вирішення даного питання Держкомземом України рекомендовано провести роботу по складанню планів існуючого використання земель в межах територій сільських ( селищних, міських) рад.
В курсовому проекті дану роботу пропонується виконати в три етапи:
1. Збір та вивчення вихідних земельно-кадастрових та планово-картографічних матеріалів.
2. Створення на місцевості мережі опорних точок CGP (control ground point - наземних контрольних точок) з використанням CGP.
3. Створення картографічної основи для використання в ГІС - технологіях у сфері земельного кадастру та землеустрою.
На першому етапі проектні організації вивчають представленні районними відділами земельних ресурсів наступні вихідні дані:
1. Проекти формування та встановлення меж населених пунктів на територію сільських рад.
2. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж сільських (селищних, міських) рад.
3. Проекти роздержавлення земель, проекти землеустрою щодо паювання земель колективної власності.
4. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
5. Технічну документацію щодо встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони.
6. Плановий матеріал, на якому визначені та встановлені обмеження (обтяження) прав на землю, охоронні зони, зони санітарної охорони та зони особливого режиму використання земель.
7. Матеріали інвентаризації деградованих та малопродуктивних земель.
8. Проекти консервації, залуження та заліснення малопродуктивних та деградованих земель.
9. Проекти землеустрою щодо поліпшення сільськогосподарських угідь (вапнування) та культуртехнічних робіт і заходів по первинному окультуренню земель.
10. Проекти формування та організації території нових агроформувань з урахуванням заходів по охороні земель. .11. Робочі проекти щодо будівництва гідротехнічних споруд.
12. Матеріали ґрунтових обстежень, в т. ч, інвентаризацію особливо цінних груп грунтів.
13. Проекти з контурно-меліоративної організації території.
14. Матеріали прив'язки меж населених пунктів по їх аерофотознімках.
15. Всі копії наявних на територію сільських (селищних, міських) рад району файлів формату Іп4.
16. Дані державного земельного кадастру, в т. ч. державної статистичної звітності з кількістю обліку земель (І та II розділи форми 6-зем, 2-зем).
17. Технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі.
18. Списки власників землі та землекористувачів, із відображенням площ та експлікації угідь земельних ділянок, їх цільового призначення та розташування, підстави надання у власність чи користування (рішення, розпорядження), наявність правоустановчих документів (д/а, д/о, № і серія бланку, дата та № державної реєстрації), умов використання земельної ділянки (самостійне, спільне, оренда), кадастрового номера, складені районним (міським) відділом (управлінням) земельних ресурсів в електронних таблицях Ехсеї.
Після вивчення і аналізу відбирають необхідні матеріали, сканують і заносять на картографічну основу. На другому етапі:
- створюють опорну ОР8 - мережу на основі перманентних (постійно діючих) ОР8 -станцій;
- на основі існуючої геодезичної мережі та опорної ОР8 - мережі будують опорну планово-висотну геодезичну мережу регіону;
- в подальшому на основі планово-висотної геодезичної мережі у районах проведення робіт будують геодезичні мережі згущення та знімальні геодезичні мережі.
Точність створення планово-висотної геодезичної мережі регіону повинна забезпечити змогу створення топографічного плану масштабу 1:2000.
На третьому етапі створюється картографічна основа для ГІС регіону і в цілому області.
При цьому виконують:
1. Виправлення геометричної дисторсії (ректифікаціїя) відсканованого проекту формування території та встановлення меж.
2. Трансформацію вихідних растрових матеріалів та створення гібридних векторно-растрових карт в СК63 на їх основі.
3. Створення векторних карт по шарах у відповідних умовних позначеннях, спроектованих на растрове зображення проекту формування території та встановлення меж (кальки контурів), приведеної до СК63, наступної інформації про:
" межі сільських (селищних, міських) рад та населених пунктів покоординатних точках;
" межі земельних ділянок із всіх наявних копій файлів формату Іп4;
" межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурногопризначення;
" елементи гідрографії, гідротехнічні споруди, межі водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони;
" встановлені обмеження (обтяження) прав на землю, охоронні зони, зони санітарної охорони та зони особливого режиму використання земель;
Перелік посилань на джерела
1. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. К., ГУГКіК, 1999 р.
2. Брикин П.А. "Экономика, организация и планирование топографо-геодезического производства" , М.Недра, 1979
3. Иванов В.А. и др. "Организация, планирование и управление геодезическим производством", М.Недра
4. Измайлов Л.И., Нормандская О.Б. "Практикум по аерофототопографии" - М.Недра, 1969
5. Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів №29/м від 19.02.2003 р.
6. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. "Організація виробництва" - Львів "Магнолія плюс", 2004 р.
7. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Высотные сети, М., Недра, 1976
8. Географічна енциклопедія України в 3-х томах К., 1990

 
 

Цікаве

Загрузка...