WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (курсовий прое - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (курсовий прое - Реферат


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з курсу
"Організація і управління виробництвом"
на тему
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об'єкті
ЗАВДАННЯ
НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ
(прізвище, ім'я, по-батькові)
1.Тема проекту (роботи): Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на об'єкті.
2.Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи):
3.Вихідні дані до проекту (роботи): Цільове призначення топографічного знімання: інвентаризація земель
2.Топографічна карта масштабу 1:50000.
3.Пункти тріангуляції ІІІ класу Красівка і Мостище, які одночасно є реперами нівелювання ІV класу.
4.Масштаб фотографування т=1:7000, фокусна віддаль АФА fk=70мм,швидкість літака 200км/год, січення рельєфу на плані h=1м.
4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): 1.Технічна частина.
2.Підрахунок обсягів робіт.
3.Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт.
4.Планування та організація робіт.
5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень): 1.Проект планово-висотної основи топографічного знімання на карті і кальці.
2.Проект розміщення планових та висотних розпізнавальних точок.
3.Календарний графік виконання робіт.
6.Дата видачі завдання: 06.03.2008р.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№ Назва етапів курсового проекту
(роботи) Термін виконання
етапів проекту
(роботи) Примітки
1. Складання характеристики
об'єкту
2. Проектування топографічного знімання
3. Проектування планово - висотної основи
4. Підрахунок обсягів робіт
5. Складання кошторису на обсяг топографо-геодезичних
робіт
6. Планування та організація робіт
7. Складання календарного графіка
8. Оформлення проекту
9. Захист курсового проекту 29.05.2008
Студент___________
(підпис)
Керівник__________ (підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові )
Зміст
Вступ………………………………………………………………………………………5
1.Технічна частина………………………………………………………………….6
1.1.Фізико - географічна та економічна характеристика об`єкту……….6
1.2.Вивченість об`єкту в топографо - геодезичному відношенні.............................................................................................................7
1.3.Створення планової основи..........................................................................8
1.4 Створення висотної основи.........................................................................16
1.5 Проектування топографічного знімання..................................................19
1.5.1. Основні вимоги до топографічного знімання ........................................19
1.5.2. Метод топографічного знімання............................................................20
1.5.3. Розрахунок основних даних для аерофотознімання.............................23
1.5.4. Проект розміщення планових розпізнавальних знаків..........................25
1.5.5. Проект розміщення висотних розпізнавальних знаків………………………26
2. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт......................................................................................................28
2.1 Підрахунок обсягів робіт....................................................................................28
2.2 Складання кошторису на обсяг топографо-геодезичних робіт...................31
3. Планування та організація робіт............................... ............. ............ 34
3.1 Складання календарного графіка........................................................................34
3.2 Загальні питання організації робіт на об'єкті...............................................35
3.2.1 Організація робіт по створенню планово-висотної
основи та знімальних робіт на об'єкті...........................................................37
3.3. Висновки..........................................................................................................41
4. Організація курсового проектування.........................................................................................................42
5. Перелік посилань на джерела.....................................................................................................................45
Вступ
Актуальним питання в даному курсовому проекті є планування і організація робіт виконання комплексу топографо - геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1 : 50000 для ведення кадастру на території Лисецької сільської ради.
Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого Івано-Франківським обласним відділом земельних ресурсів. Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вхідних даних курсовий проект розроблений в такому порядку :
1. Пояснююча записка . В даній частині проведено короткий опис вихідних даних. Розробка технологічної схеми виконання робіт . В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання , а також розрахунково - технологічну схему виконання робіт з врахуванням ситуації і рельєфу території , що підлягає зніманню , масштабу і площі об'єкту знімання. Враховуються вище наведені вимоги, мною вибрано комбінований метод знімання. В розділі виконано розрахунок основних даних для АФЗ та запроектовано планово - висотну прив'язку знімків.
2. Підрахунок об'ємів робіт . Складання кошторису та комплекс топографо геодезичних робіт . Розрахунок трудових та грошових затрат виконано по нормативним розцінкам згідно правил і розцінок , які встановлені в діючих нормативних документах . Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховуються для виконання робіт на Лисецькому об'єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів приведені до умов робіт і оплати праці , які діють на час складання проекту .
3. Планування і організація робіт. В цьому розділі приведені строки виконання робіт відповідно календарному плану, а також розроблені питання з організації проведення польових і камеральних робіт. Слід зауважити про те , що велика роль при розв'язуванні завдань топографо-геодезичного виробництва належить технічному проектуванню, від якого залежить успіх виробництва .
Мета даного курсового проекту полягає в тому, щоб закріпити знання і підвищити рівень кваліфікації студентів із предмету " Організації і управління

 
 

Цікаве

Загрузка...