WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб - Курсова робота

Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб - Курсова робота

місцевими державними органами земельних ресурсів меж земельних ділянок, що проектуються до відведення.
6. Виготовлення плану відведення земельної ділянки з нанесенням границь обмежень і сервітутів
6.1. Визначення складу угідь запроектованої до відведення земельної ділянки та вирахування їх площ.
6.2. Вирахування площ земельних ділянок, що запроектовані до відведення в розрізі угідь та землекористувачів, за рахунок яких відводиться земельну ділянка. Складання експлікації в розрізі землекористувачів та по угіддях відповідно до ф. №6-зем.
6.3. Виготовлення креслення перенесення проекта в натуру.
7. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню у зв'язку з вилученням земельної ділянки. Визначення збитків для їх відшкодування власникам землі та землекористувачам.
8. Складання пояснювальної записки з обґрунтуванням прийнятого проектного рішенця.
9. Передача замовником проекту відведення земельної ділянки на державну земельновпорядну експертизу
10. Нанесення проектних меж: земельних ділянок на черговий кадастровий, план.
11. Подання проекту, відведення сільської, селищної, міської ради для розгляду та прийняття в межах своєї компетенції рішення про надання земельної ділянки.
Якщо надання земельної ділянки провадиться районною, обласною радою або Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада свій висновок подає до районної, міської, в адміністративному підпорядкуванні якої є район, ради. .
Районна (міська) рада приймає в місячний строк рішення про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земельної ділянки провадиться обласною радою або Верховною Радою України, подає свій висновок до обласної ради.
Обласна, Київська, Севастопольська міська рада вирішує у місячний строк питання про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земель провадиться Верховною Радою України подає проектні матеріали і свій висновок до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали, і вносить у місячний строк пропозиції до Верховної Ради України.
2.3. Основні вимоги до складання технічного завдання
1. Технічне завдання (ТЗ) на розробку проекту відведення складається і затверджується замовником та погоджується з проектною землевпорядною організацією. Замовник має право доручити розробку технічного завдання проектній землевпорядній організації.
2. В технічному завданні визначається мета, умови та строки відведення, код цільового використання землі. Обумовлюються види та необхідні обсяги робіт, які виконуються при розробці проекту відведення.
3. Технічне завдання є невід'ємною частиною договору між замовником та проектною землевпорядною організацією на виконання робіт по розробці проекту відведення, якщо інше не передбачено цим договором.
4. Підставою для розробки проекту відведення є клопотання замовника та дозвіл відповідної ради (адміністрації) на розробку проекту відведення земельної ділянки.
2.4. Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів
1. До складу обов'язкових графічних матеріалів проекту відведення входять:
- план відведення земельної ділянки;
- викопіювання з чергового кадастрового плану;
- схема (фрагмент схеми) економіко-планувальних зон із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
- план меж зон обмежень та сервітутів;
- креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість).
2. Обов'язковими елементами плану відведення земельної ділянки є ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі кварталів населеного пункту, або чергового кадастрового плану ради базового рівня, креслення земельної ділянки, що передбачена до відведення, експлікація земельних угідь, умовні позначення, масштаб креслення, штамп організації-виконавця (проектної землевпорядної організації).
3. План відведення земельної ділянки складається на основі чергового кадастрового плану.
4. Територія земельної ділянки, що запроектована до відведення фарбується світло-червоним кольором
5. Графічні матеріали виконуються, як правило, за допомогою комп'ютерної техніки або ручним способом
6. Графічні матеріали виготовляються як на прозорому так і на непрозорому матеріалі.
7. Базовим форматом, який застосовується при складанні графічних матеріалів є формат АЗ. В окремих випадках можуть використовуватись інші формати, передбачені державними стандартами України.
2.5. Правовстановлюючі документи фізичних та юридичних документів
Юридичної особи:
1. Нотаріально завірена копія. свідоцтва про державну реєстрацію
2. Нотаріально завірена копія статуту
3. Нотаріально завірена копія установчого договору (в разі необхідності)
4. Копія довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Фізичної особи:
1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження, тощо)
2. Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера.
3.Інші документи.
2.6. Правовстановлюючі документи на будівлі і споруди.
В разі потреби, до проекту відведення додаються копії правовстановлюючих документів на будівлі і споруди, а саме:
- договір купівлі-продажу нежитлової будівлі (нотаріально завірена копія);
- копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння, яке належить державним, кооперативним і громадським установам, підприємствам і організаціям (нотаріально завірена копія);
- копія свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна (нотаріально завірена копія);
- копія наказу про передачу на баланс об'єкта нерухомого майна (будівлі чи споруди);
- Акт прийому-передачі об'єкта нерухомого майна (будівлі чи споруди) (завірений в установленому порядку).
Розділ ІІІ
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Україна
Івано-Франківська область
Землевпорядна організація ВП "Земсервіс "
ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,
ЩО ДО ВІДВЕДЕННЯ
земельної ділянки Іваничуку Ростиславу Романовичу
для будівництва та обслуговування ветеринарної аптеки за адресою с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району, Івано - Франківської області
Коломия 2008
Україна
Івано-Франківська область
Землевпорядна організація ВП "Земсервіс "
Підстава виконання Договір №-7 від 05.03.2008р.______
Замовник Іваничук Р. Р.
Кошторисна вартість 775,515
ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,
ЩО ДО ВІДВЕДЕННЯ
земельної ділянки
для будівництва та обслуговування станції технічного обслуговування Іваничуку Ростиславу Романовичу за адресою с. Перерів, вул. Франка 3,Коломийського району, Івано - Франківської області
Директор ВП "Земсервіс " Павлюк М.
Інженер проекту Іваничук Ростислав
Коломия 2008
Зміст проекту землеустрою, що до відведення
1. Вихідна земельно-кадастрова

 
 

Цікаве

Загрузка...