WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб - Курсова робота

Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб - Курсова робота

соціально-економічні наслідки.
Якщо об'єкт державної експертизи підготовлений згідно з вимогами законодавства, встановленими стандартами, нормами і правилами, то він позитивно оцінюється та погоджується. У разі необхідності погодження може обумовлюватися певними умовами щодо додаткового опрацювання окремих питань та внесення коректив, виконання яких не потребує суттєвих доробок.
Позитивні висновки державної експертизи щодо об'єктів обов'язкової державної експертизи є підставою для прийняття відповідного рішення органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, відкриття фінансування робіт з реалізації заходів, передбачених відповідною документацією.
Реалізація заходів, передбачених документацією із землеустрою та документацією з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріалами і документацією державного земельного кадастру щодо об'єктів обов'язкової державної експертизи, без позитивних висновків державної експертизи забороняється.
У разі якщо об'єкт державної експертизи не повною мірою відповідає вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормамі правилам, він повертається на доопрацювання. При цьомувказуються конкретні вимоги, відповідно до яких необхідно внести зміни і доповнення до об'єкта державної експертизи.
Об'єкт державної експертизи, який не відповідає вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, оцінюється негативно і не погоджується. Негативна оцінка об'єкта державної експертизи повинна бути всебічно обґрунтована відповідно до вимог законодавства, встановлених стандартів, норм і правил.
Висновки державної експертизи після їх затвердження спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи є обов'язковими для прийняття до розгляду замовником і врахування при прийнятті відповідного рішення щодо об'єктів державної експертизи.
Позитивний висновок державної експертизи дійсний протягом строку дії об'єкта державної експертизи, але не більше трьох років від дня його видачі.
Якщо у строк, встановлений частиною першою цієї статті, не розпочато реалізацію заходів, передбачених об'єктом державної експертизи, то він підлягає повторній державній експертизі.
ДОДАТКИ
договір
оренди землі
село ------------
"___" ___________ 2006 р.
Орендодавець (уповноважена ним особа) ______________сільська рада в особі сільського голови __________________________, з одного боку, та орендар ______________________________________________________, з другого, уклали цей договір про нижченаведене:
Предмет договору
1. Орендодавець надає, а орендар приймає згідно рішення ___ сесії ___ демократичного скликання від ___________ 2006 року в строкове платне користування земельну ділянку для обслуговування _____________________________ за рахунок земель запасу, яка знаходиться в ___________________________________________________________________
Об'єкт оренди
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею
______________ га: під ________________________________________га.
3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна, які належать орендареві на праві приватної власності, а також інші об'єкти інфраструктури _(не встановлено)___________
4. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню ________
_________(немає)______________________________________________________
5. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини__________( немає)_____________________________________
Строк дії договору
6. Договір укладено на ____________________(________________) років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.
Орендна плата
7. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі
________________ грн (_________________________ гривень , 00 коп.) на рік.
8. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції.
9. Орендна плата вноситься у такі строки щомісячно протягом 30 ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця) в розмірі _________ грн на р/р 33210815500275 код. 04354315, код платежу 130050500, МФО 836014, УДК. в ____________________ області.
10. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.
11.Розмір орендної плати переглядається один раз у п'ять років у разі:
зміни умов господарювання, передбачених договором;
зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції;
погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;
в інших випадках, передбачених законом.
12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі _____ % несплаченої суми за кожний день прострочення.
Умови використання земельної ділянки
13. Земельна ділянка передається в оренду для
обслуговування ___________________________________________________
14. Цільове призначення земельної ділянки - _________________________________________________________________________
15. Умови збереження стану об'єкта оренди забороняється самовільна забудови земельної ділянки.
Умови і строки передачі земельної ділянкив оренду
16. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з розробленням проекту її відведення.
Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:
рішення ______сесії IV демократичного скликання _________ сільської ради від ________________________ року.
Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов'язані з цим, покладаються на орендаря.
17. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у 10-денний термін після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.
Умови повернення земельної ділянки
18. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.
Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.
19. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці,

 
 

Цікаве

Загрузка...