WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб - Курсова робота

Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб - Курсова робота


Курсова робота
на тему: "
Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб
Зміст
курсової роботи
Вступ _____
І розділ.Земельно - кадастрові роботи......................................................._____
ІІ розділ. Основні вимоги до складання проекту відведення _____
2.1. Загальні положення................................................................................______
2.2. Послідовність розробки проекту відведення....................................._______
2.3. Основні вимоги до складання технічного завдання.........................._______
2.4. Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів....................._______
2.5. Правоустановчі документи фізичних та юридичних осіб..............._______
2.6. Правоустановчі документи на будівлі і споруди.............................._______
ІІІ розділ. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки........................................................................................................._______
ІV розділ. Землевпорядна експертиза проекту відведення
і його затвердження................................................................................._______
Висновки та пропозиції............................................................................_______
Література................................................................................................_______
Додатки......................................................................................................_______
Вступ
Метою моєї курсової роботи з основ земельного кадастру є закріплення отриманих знань та їх застосування на практиці при виготовленні технічної документації зе землекористувачам різних форм власності з виконанням кадастрових зйомок для визначення меж земельних ділянок згідно з вимогами та інструкціями Держкомзему України.
При виконанні даної роботи необхідно звернути особливу увагу на те, який вид робіт буде виконуватися, в скільки етапів буде виконуватися дана робота, описати послідовність її виконання та документи, які необхідно представити замовнику для початку робіт. При цьому можна користуватися "Еталоном", розробленим Державним комітетом по земельних ресурсах, інструкціями та літературою. Відповідно до виданого викладачем варіанту роботи.
РОЗДІЛ I
Земельно - кадастрові роботи
Державний земельний кадастр ведеться в обов'язковому порядку на землях всіх категорій незалежно від форми власності та цільового призначення.
Державний земельний кадастр - де єдина державна система відомостей та документів, які підтверджують факт виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками, місце розташування та правовий режим земель, оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, їх розподіл між власниками землі та землекористувачами.
Земельно-кадастрова діяльність - це наукова, технічна, виробнича і управлінська діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових, землевпорядних організацій з ведення земельного кадастру, організації та здійснення земельно-кадастрових робіт.
Земельно-кадастрові роботи - це роботи з кадастрового зонування території, кадастрових зйомок і складання індексних карт (планів) з бонітування грунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок, а також роботи, пов'язані із забезпеченням ведення державної реєстрації земельних ділянок, обліку кількості та якості земель.
Земельно-кадастрова документація - це затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, які містять відомості про межі адміністративно-територіальних утворень, територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами, земельних ділянок власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, правовий режим земель, їх кількість, якість, економічна цінність та вдртість земель по власниках землі і землекористувачах, населених пунктах та інших адміністративно-територіальних утвореннях.
Кадастрове зонування - це встановлення місця розташування обмежень щодо використання земель, меж кадастрових зон та кварталів, оціночних районів і зон, а також кадастрових номерів адміністративно-територіальних одиниць, зон і кварталів.
Кадастрові зйомки - це комплекс робіт з встановлення або відновлення меж земельних ділянок, погодження їх з суміжними власниками землі та землекористувачами, встановлення меж обмежень та обтяжень і виготовлення кадастрового плану.
Бонітування грунтів - це порівняльна оцінка якості грунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.
Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і ліловому господарстві та як просторового базису в сусгальному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі
Грошову оцінка земельних ділянок - це оцінка землі та рентній основі, яка в залежності від призначення та гюрадку її проведення може бути дармшпдамоютаешзїеріїюю.
Державну реєстрація земельних ділянок - це процедура внесення достовірної інформації про суб'єкт і об'єк^ права власності або права користування земельною ділянкою до державної системи
відомостей та документів із земельного кадастру.
Облік кількості земель - це індивідуалізація та відображення в спеціальних кадастрових документах відомостей та документів із земельного кадастру.
Облік якості земель - це відображення в спеціальних кадастрових документах відомостей, які характеризують земельні діляжи за природники та набутими властивостями, функціональним призначенням, інженфно-геолопчними умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-транспоргною та ттриродоохоронною інфраструктурою.
Кадастровий номер - це івддаідуальний, що не повторюється на всій території України знаковий код (номер), призначений дня просторової ідентифікації кожної земельної діляжк і який зберігається за дао на весь час її існування.
Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг здійснюється на платній основі відповідно до поданих заяв та укладених договорів. Розгляд таких заяв проводиться в порядку, встановленому Держкомземом.
Земельно-кадастрові роботи виконуються, а послуги надаються
відповідно до законодавства та вимог нормативно технічної документації із забезпеченням достовірності та цілісності кадастрової інформації про землю, доступності та відкритості зведених статистичних даних. Інформація стосовно земельних ресурсів органам державної влади та органам місцевого самоврядування, а також юридичним і фізичним особам у разі залучення їх до виконання завдань органівдержавної влади та органів місцевого самоврядування надається безоплатно.
Державні органи

 
 

Цікаве

Загрузка...