WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → 1. Кількість і розмір сівозмін. 2. Правова основа і принципи землеустрою - Контрольна робота

1. Кількість і розмір сівозмін. 2. Правова основа і принципи землеустрою - Контрольна робота

вирощуються різнікультури, які різняться між собою по господарському призначенні технології вирощування, відношенню до грунту, рельєфу, водного режиму, працеємкості і гру зоємкості..Неоднорідні і орні землі по природних властивостях компактності і віддаленості. Все це обумовлює необхідність введення сівозмін з різним складом і чергуванням культур
Сівозміни поділяються на типи і види,
Тип сівозміни визначається його виробничим призначенням, основною продукцією. Виділяють три типи сівозмін :
-польові-кормові -спеціальні.
Польовою називають сівозміну в якій вирощують в основному зернові /технічні та інші продовольчі культури. Кормовою називають сівозміну, в якій вирощують переважно культури для соковитих і грубих кормів. (більше половини площі) Спеціальними називають сівозміни в яких вирощують культури, які потребують специфічних умов і прийомів агротехніки (вимоги до ґрунту, рельєфу, водного режиму, обробітку і догляду за ними).Це можуть бути овочеві /тютюнові, конопляні, рисові, і ін. .
Сівозміни, в яких склад і чергування сг культур, а також саме їх розміщення забезпечують захист ґрунту від ерозії називають грунтозахисними.
В залежності від співвідношення групи зернових і кормових культур ґрунтозахисні сівозміни бувають польового або кормового типу.
Сівозміни, в яких на одну або двох полях вирощують сг культури для заорювання в грунт зеленої маси рослин, називають сидеральними.
При організації системи сівозмін в господарстві деколи окремі ділянки не включають в конкретну сівозміну. Такі ділянки називаються запільними. На них теж передбачається чергування культур по роках, тобто на такій ділянці застосовується певна сівозміна, звичайно короткої ротації (3-4 річної).
Види сівозмін
В залежності від складу культур і їх питомої ваги пити сівозмін, в свою чергу, діляться на види Вид визначається співвідношенням основних груп культур і парів.
Так польові сівозміни поділяються на такі види
- зернопарові - зернопаропросапні - зернотравяні травянопросапні -зернотравянопросапні, - зернопропросапні, - просапні і сидеральні.
Кормові сівозміни по місцю розташування і складу культур діляться на два види
Прифермські - з наявністю просапних (коренеплоди ^кукурудза на силос )і
сінокосно - пасовищні з переважанням трав і розміщені при літніх таборах - притабірні.
Співвідношення різних типів і видів сівозмін в господарстві прийнято називати системою сівозмін.
Тили і види сівозмін визначаються спеціалізацією господарства, а значить запланованою структурою посівів, ступенню придатності орних земель для обробітку окремих груп культур і вимогами захисту ґрунтів від ерозії.
Кількість запроектованих сівозмін залежить від t - кількості і розміру виробничих підрозділів,
- розміщення їх земельних масивів,
- компактності і інших умов.
Введення 2 і більше Пол С може бути при;
- наявності в господарстві 2 і більше населених пунктів
- різкій різновидності орних земель по якості ґрунту і характеру рельєфу
- великій віддаленості орних земель
- розмежуванням орних земель перешкодами (рікою, обривом, яром., залізною дорогою. )
- значною витягнутістю орних земель від населенного пункту або паралельно йому.
Кількість КорС. визначають виходячи із конкретних умов кожного господарства, з врахуванням об'єму тваринництва.
Доцільно-господарське розміщення сівозмін на території.
Запроектовані сівозміни повинні відповідати запланованій структурі посівних площ, сприяти отриманню високих і стійких врожаїв і підвищенню родючості ґрунтів. забезпечити правильну організацію праці, високу продуктивність сг техніки, зниження транспортних витрат і затрат на переміщення людей і засобів виробництва до місця роботи і назад.
Польова сівозмін.
ПС призначені для отримання високих І стійких врожаїв зернових, просапних і технічних культур. По своїх розмірах ПС повинні бути досить великими, які забезпечували б можливість виробничого використання сг техніки. Особлива увага звертається на однорідність грунтового покриву на всій площі сівозміни. Приклад польової сівозміни
1 конюшина 1 пар
2 озима пшениця 2 озимі
3 льон 3 цукровий буряк
4 озимі зернові +післяжнивні посіви 4 кук. на силос
5 картопля 5 озимі
6 ячмінь 6 картопля
7 коренеплоди, кукурудза на силос 7 ярі
8 ячмінь, овес з підсівом конюшини 8 соняшник
Кормова сівозміна
КС розрізняються по складу культур і зайнятій площі, що повинно бути враховано при їх розміщенні. В цілях скорочення транспортних затрат і далеких перегонів тварин КС треба розмістити поблизу ферм, пасовищ.
Приклад кормової сівозміни
1 біт
2бт
4 бт з смуговим розміщенням картоплі
5 льон довгунець, озиме жито
6 овес з підсівом бт
Прифермська сівозміна
ПрС проектують з розрахунком зниження затрат на доставку малотранспортабельних кормів, При цьому необхідно прагнути до цьго, щоб в літній період соковиті І зелені корми по можливості не підвозились на ферми, а використовувались на місці шляхом підгону тварин до полів, де вирощуються відповідні культури
Приклад прифермської сівозміни
1 Бт
2 Бт
3 озимі
4 Кук
Овочева сівозміна
Необхідність ОС визначається виходячи з площі овочевих культур по перспективному плані. ОС проектується як правило одна на все господарство Приклад
1 конюшина лучна
2 огірки. коренеплоди. зелені
3 капуста
4 ярий ячмінь з підсівом конюшини
Ґрунтозахисна сівозміна
Введення ґрунтозахисної сівозміни обумовлюється наявністю на території землекористування орних земель, які піддаються сильній ерозії. Введення спеціальних сівозмін може обумовлюватися наявністю ґрунтів, придатних для вирощування певних культур, Виробничим напрямком господарства Приклад сівозміни при схилі 6-8 градусів
1 бт 1 бт
2 бт 2 бт
3 озиме або яре жито 3 бт
4 картопля 4 бт
5 однорічні трави з підсівом бт 5 картопля. коренеплоди
6. овес з підсівом бт
розміщення окремих тваринницьких ферм по території господарства, розкиданістю масивів природних пасовищ.
Розмір. Польові сівозни як правило займають основну плошу ріллі.
Місце розташування і площі інших сівозмін визначаються сукупністю територіальних умов. Тому проектований сівозмін доцільно починати з спеціальних і кормових сівозмін,
Відомо, що площа любої сівозміни визначається потребою в кормах і інших сг культурах. урожайністю культур і схемою чергування культур в сівозміні.
Ця залежність визначається формулою:
А - кількість кормів або ст культур
Б - кількість кормів або сг культур які отримують за рахунок інших угідь і сівозмін.
т- середня планова урожайність кормових або інших сг культур
к- коефіцієнт полів, занятих кормовими або іншими сг культурами, якщо всі поля сівозміни прирівняти до 1.
а- коефіцієнт польових доріг

 
 

Цікаве

Загрузка...