WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → 1. Кількість і розмір сівозмін. 2. Правова основа і принципи землеустрою - Контрольна робота

1. Кількість і розмір сівозмін. 2. Правова основа і принципи землеустрою - Контрольна робота


Контрольна робота
на тему:
1. Кількість і розмір сівозмін. 2. Правова основа і принципи землеустрою
?
1. Кількість і розмір сівозмін.
Система використання ріллі. Рілля займає 80 / загальної площі сг угідь України. Вона є угіддям універсального використання На ній можуть вирощуватись продовольчі, технічні та кормові культури, що дає змогу легко регулювати структуру виробництва, виходячи із завдань часу і потреб господарства. Під ріллею зайняті кращі найбільш родючі землі, все це забезпечує високу продуктивність її використання.
Система використання ріллі базується на чергуванні вирощуваних культур з врахуванням їх біологічних властивостей, агротехніки вирощування, а також економічної доцільності.
Правильне чергування культур є основою сівозміни як системи використання ріллі.
Чергування культур в сівозміні нерозривно пов'язане з усією агротехнічною системою обробітку ґрунту, системою удобрення заходами по боротьбі з бурятами, хворобами, шкідниками, захистом ґрунту від ерозії та ін.
Протилежністю сівозміни є беззмінна культура, тобто беззмінне вирощування однієї і тієї ж культури на одному і тому ж місті протягом тривалого часу.
Беззмінне вирощування культур негативно впливає на рослини і грунт, що веде до зниження врожаю даної культури і ця закономірність в землеробстві відома давно. Розвиток науки і історія розвитку землеробства дозволили виявити причини зниження врожаїв при беззмінному вирощуванні культури на одному місці, пізнати закономірності даного явища.
Що ж відбувається при беззмінному вирощуванні культури. Всі причини (фактори), які вимагають чергування культур прийнято поділити на чотири групи:
1-хімічного
2-фізичного
3-біологічного
4 -економічного впливу
1. Хімічні основи необхідності чергування культур випливають із біологічних особливостей культур. .Різні види культур в різних співвідношеннях використовують елементи мінерального живлення. Чергування культур поліпшує умови мінерального живлення рослин забезпечує більш ефективне використання їх запасу в ґрунті 2. Культура і технологія їх вирощування впливають на фізичні властивості ґрунту, особливо не стосується структури і щільності ґрунту, здатності вбирати і зберігати вологу ;захисту ґрунту від вітрової та водної ерозії. Різні культури в залежності від їх особливостей, вегетації, технології вирощування. кількості і якості кореневої маси і поживних рештків неоднаково впливають на фізичні властивості ґрунту. Якщо посіви бт благотворно впливають на структуру грунту то при посівах просапних культур фізичні властивості грунту можуть навіть погіршуватись особливо структура.
2. Біологічна необхідність чергування культур зумовлюється їх різним відношенням до бур'янів, шкідників, і хворіб. Більшість сг культур має свої види бур'янів, і при беззмінних посівах створюються сприятливі умови для їх розвитку. Зміна культур на полі створює несприятливі умови для бур'янів.
Не менш важливу роль відіграє чергування культур в боротьбі з шкідниками і хворобами сг культур. Так багато шкідників і хворіб завдають шкоди тільки певним культурам, і зовсім не мають негативного впливу на інші.
Таким чином, чергування сг культур в значній мірі знижує фітосанітарний потенціал, тобто зменшує чисельність бур'янів, шкідників та хворіб відповідно підібраний набір культур та їх площ дає можливість вирівняти затрати праці протягом вегетаційного сезону.
Беззмінний посів не ідентичний з поняттям повторна культура. Повторна культура - с/г культура, яка вирощується на одному і тому ж місті 2-3 роки підряд. Повторні посіви культур застосовують як в схемах сівозмін, так і на окремих ділянках.
Відомі два принципово відмінні підходи в побудові сівозмін
В першому випадку сівозміна розглядається як стала послідовність чергування культур протягом певного (наперед визначеного) періоду (кількість років).
Перелік сг культур і парів в порядку їх чергування в сівозміні називають схемою сівозміни.
Період протягом якого сг культури проходять через поле в послідовності установленій схемою сівозмін. назрівають ротацією,
Площа включена в систему сівозмін, ділиться на кількість полів, рівну періоду її ротації і тоді кожна культура протягом ротації сівозміни проходить через всі поля.
Головне агрохімічне значення в сівозміні має послідовність культур в кожному полі. При агротехнічно правильному чергуванні кожна культура розміщаючись в кращих умовах для росту і розвитку благотворно впливає на умови вирощування наступної за нею культури і там самим сприяє підвищенню продуктивності сівозміни.
Правильне чергування - багато варіантне Тому сівозміну не слід розглядати як раз і назавжди установлене чергування культур по полях і роках. Вона може мати динамічний характер з пошуком все ліпших прийомів агротехніки, втіленням нових сортів і культур, при необхідності зі зміною прийнятого раніше порядку чергування культур, а також площі, яку вони займають, де заставляє робити також і динамічність економічної ситуації, погодних умов року. На цьому базується другий підхід в організації сівозміни.
За вихідну одиницю організації сівозміни приймається поле яке формується з врахуванням постійно діючих факторів (умов території, вимог технології вирощування культур, охорони ґрунту. Кількість і площа полів диктуються не структурою посівних площ і періодом ротації сівозміни, а природними територіальними умовами Рівновеликість полів не має принципового значення.
З врахуванням оцінки полів за придатністю для вирощування культур воші поєднуються у групи полів, які близькі за умовами рельєфу, ґрунту, зволоження. Визначається доцільне їх використання - схема сівозміни.
Але це не строго визначене чергування культур по роках, а принципова схема послідовності зміни основних культур для умов полів даної групи. Конкретне розміщення посівів на полях проводиться щорічно з врахуванням попередників, кліматичних умов року, стану полів та виробничо-економічних умов. В результаті в кожному полі складається чергування культур, яке в рамках доцільності може відрізнятись від принципової схеми.
В цьому випадку схема чергування культур не жорстка не статична - вона динамічна. Сівозміна не має замкнутої ротації, вона в часі не обмежена. Відсутнє строге чергування культур на території. З року в рік культура переходить на інше поле, але не в строго визначеній послідовності як при статичних сівозмінах.
Завдання щорічного розміщення культур по полях може вирішуватись шляхом логічного висновку, на основі інформації:
- план посіву культур в даному році,
- дані про попередники в полях
- його стан.
Як показала практика, задача оптимального розміщення посівів культур з врахуванням побудови правильних схем чергування по полях (в господарстві, підрозділі успішно вирішується за допомогою комп'ютера.
Визначення типів видів кількості і розміру сівозмін.
Як ми вже відмічали на ріллі

 
 

Цікаве

Загрузка...