WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Кількість і розмір сівозмін. Правова основа і принципи землеустрою. Складання схем землеустрою району - Контрольна робота

Кількість і розмір сівозмін. Правова основа і принципи землеустрою. Складання схем землеустрою району - Контрольна робота

землекористування шляхом здійснення землевпорядкування повинні бути:
А створення інформаційно-картографічної основи для екоагроекономічного обґрунтування типів і видів землекористування;
А обов'язкове врахування агроекологічної якості земель при обґрунтуванні на території району або Ради структури цільового використання земель, особливо співвідношення земель сільськогосподарського призначення, лісного, водного та приро-доохоронного фондів. Наприклад, землі сільськогосподарського призначення поділяються на особливо цінні, цінні і малоцінні. Відповідно встановлюється правовий режим їхнього використання: повної недоторкано-сті, суворої охорони, виправданої трансформації й передачі в інші категорії земель, не пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції або під консервацію;
А обов'язкове врахування агроекологічної якості земель при внутрігосподарському їх розподілі, територіальному розміщенні сільськогосподарських і несільськогосподарських угідь. Наприклад, в Зборівському районі економічно доцільно перевести до 40 % малопродуктивних та сильно- і середньо еродованих земель у природні кор-мові угіддя (сінокоси, пасовища);
А реалізація відмінностей в агроекологічній якості земель при формуванні системи сільськогосподарських землеволодінь, визначенні форми земельної власності й господарювання, спеціалізації й розмірів ви-робництва, площі, складу угідь і посівів.
Таким чином, головний зміст екоагроекономічного обґрунтування землекористування в схемі землеустрою зводиться до того, що організація території сільськогосподарських підприємств і господарств будується на і, принципах відповідності між якістю земель і вимогами сільськогосподарських рослин до умов проростання, а відповідно і економікою виробництва. Це не знижує ролі інших важливих факторів сільськогосподарського виробництва (власності, трудових ресурсів, інвестицій, технічного і технологічного забезпечення). Разом з тим, фактори власності та інвестицій прямо залежать від агроекологізації землекористування, оскільки їх висока ефективність може проявитися тільки при повній мобілізації продуктивних можливостей землі.
Отже, в широкому розумінні ефективність розроблених механізмів земельно-регуляторної політики держави - це регулювання всіх видів суспільної діяльності, які здійснюються на конкретній території із за-лученням територіально-земельного фактору в тій або іншій формі, шляхом землевпорядних заходів.
Для вирішення поставлених завдань пропонується така структура і зміст
Схеми землеустрою:
Загальні положення
Розділ 1. Загальні відомості та характеристика природних умов району
1.1. Загальні дані .
1.2. Клімат
1.3. Рельєф
1.4. Гідрографія і гідрологія
1.5. Геологічна будова та ґрунтоутворююч; породи
1.6. Ґрунтовий покрив
1.7. Рослинність
1.8. Корисні копалини
Розділ 2. Сучасний стан використання земель району
2.1. Розподіл земель по категоріях, землекористувачах та видах угідь
2.2. Стан використання земель сільськогосподарського призначення
2.2.1. Тенденції розвитку землекористування сільськогосподарських підприємств
2.2.2. Тенденції розвитку землекористування громадян
22.3. Стан використання меліорованих земель
2.2.4. Оцінка якісного стану сільськогосподарських угідь та деградаційних процесів
* Якісна характеристика сільськогосподарських угідь
* Водна та вітрова ерозія
* Підтоплення та заболочення
* Радіаційне та техногенне забруднення
* Характеристика порушених земель
2.3. Аналіз використання та охорони земель несільськогосподарського призначення
2.3.1. Стан використання земель в межах населених пунктів
2.3.2. Стан використання земель за межами населених пунктів
* Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення
* Землі рекреаційного призначення
* Землі історико-культурного призначення
* Землі лісового фонду
* Землі водного фонду
* Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
* Землі запасу різного призначення га землі резервного фонду
Розділ 3. Оптимізація землекористування
3.1. Класифікація земель по їх придатності для використання в сільському господарстві
3.2. Перерозподіл земель між категоріями відповідно до потреб різних галузей народного господарства
3.3. Пропозиції щодо формування права державної та комунальної власності на землю
3.4. Обґрунтування розмірів та потреб земель для розвитку населених пунктів
3.5. Перерозподіл та організація використання земель запасу та резервного фонду
3.6. Оптимізація сільськогосподарського землекористування
3.6. і Оцінка якісного стану сільськогосподарських угідь та деградаційних процесів
3.6.2. Формування обмежень та обтяжень щодо використання земель
3.6.3. Оптимізація структури земельних угідь
3.6.4. Вдосконалення розмірів і впорядкування меж існуючих агроформувань
3.7. Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарського землекористування
Розділ 4. Заходи з підвищення продуктивності та охорони земель
4.1. Консервація деградованих земель .
4.2. Рекультивація порушених земель
4.3. Комплекс протиерозійних заходів
4.3.1. Організаційно-господарські заходи
4.3.2. Протиерозійні агротехнічні заходи
4.3.3. Протиерозійні лісомеліоративні заходи
4.3.4. Протиерозійні гідротехнічні заходи
4.4. Система контрзаходів в умовах радіаційного забруднення територій
Розділ 5. Економіка землекористування та перспективи розвитку обігу земель
5.1. Вдосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
5.2. Вдосконалення грошової оцінки земель в межах населених пунктів
5.3. Грошова оцінка несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів
5.4. Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення
5.5. Регулювання обігу земель несільськогосподарського призначення
5.6. Розвиток ринку землі в межах населених пунктів
Розділ 6. Вдосконалення державного управління земельними ресурсами
6.1. Планування використання та охорони земель
6.2. Розвиток системи землеустрою
6.3. Вдосконалення земельно-кадастрової інформації для управління земельними ресурсами
Використана література
1. Підвальна Галина Станіславівна, Позняк Степан Павлович Гумусовий стан автоморфних грунтів Пасмового побужжя.- Львів: Вид. центр ЛНУ, 2004.- 192с.
2. Липовий, Юрій АнатолійовичВизначення міцнісних характеристик грунтів за даними випробування палею - зондом: Автореф. дис. канд. техн. наук: Спец. 05.23.02.- К., 2003.- 20с.
3. Кафедра грунтознавства і географії грунтів (1993-2003): До 10-річчя заснування кафедри/ За заг. ред. С.П.Позняка.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003.- 70с.- 6.00
4. Чорний І.Б. (Чорний, Іван Борисович) Географія грунтів з основами грунтознавства: Навч. посіб. для студ. географ. фак. пед. ВУЗів.- К.: Вища школа, 1995.- 240с.- 10.00
5. Смітюк, Наталія Михайлівна Інтенсифікація пробопідготовки при аналізі грунтів та геологічних зразків: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. хіміч. наук:Спец.: 02.00.02.- Дніпропетровськ, 2004.- 20с.

 
 

Цікаве

Загрузка...