WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Кількість і розмір сівозмін. Правова основа і принципи землеустрою. Складання схем землеустрою району - Контрольна робота

Кількість і розмір сівозмін. Правова основа і принципи землеустрою. Складання схем землеустрою району - Контрольна робота


Контрольна робота
на тему:
Кількість і розмір сівозмін. Правова основа і принципи землеустрою. Складання схем землеустрою району
ПЛАН
1. Кількість і розмір сівозмін.
2. Правова основа і принципи землеустрою.
3. Складання схем землеустрою району.
3. Складання схем землеустрою району.
СКЛАД І ЗМІСТ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Склад і зміст проекту Загальнодержавної програми використання та охорони земель
Проект Загальнодержавної програми використання та охорони земель розробляється на основі схваленої концепції державним замовником або визначеним ним відповідно до чинного законодавства розробником.
Проект Загальнодержавної програми використання та охорони земель повинен містити:
паспорт програми - стислий виклад основних даних (назва, рішення про розроблення, відомості про державного замовника та відповідальних виконавців програми, обсяги і джерела фінансування);
визначення мети програми - сприяння реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель і координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій для розв'язання найважливіших проблем;
обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України;
перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків виконання (в цілому й поетапно), обсягів та джерел фінансування (з розбивкою по роках);
розрахунок очікуваних результатів (економічних, соціальних, екологічних тощо) виконання програми та її ефективності;
розрахунок обсягів і визначення джерел фінансування програми, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України (з розбивкою по роках).
Проект Загальнодержавної програми використання та охорони земель підлягає обов'язковій державній експертизі, то проводиться відповідно до закону.
Склад і зміст схем землеустрою й техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень
Схеми землеустрою розробляються в такій послідовності:
на базі загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель розробляються схеми землеустрою Автономної Республіки Крим і областей;
на основі розроблених схем землеустрою АР Крим та областей розроб-ляються схеми землеустрою районів.
Порядок розробки схем наступний: підготовчі роботи; підготовка завдання на розробку схеми землеустрою;
розробка схеми землеустрою;
оформлення і виготовлення матеріалів схеми землеустрою; погодження схеми землеустрою; експертиза;
затвердження схеми землеустрою.
1. Підготовчі роботи
1.1 У процесі підготовчих робіт проводять збір та аналіз матеріалів, які характеризують природні й економічні умови області (АР Крим). Вивчають матеріали затверджених програм використання та охорони земель інших цільових програм, які стосуються даного регіону.
1.2 Підбирають відповідний планово-картографічний матеріал, що характеризує географічні, ґрунтові, геоморфологічні, геологічні, геоботанічні та інші природні показники території адміністративної одиниці, а також матеріали, які відображають сучасний адміністративно-територіальний поділ даної території, наявність об'єктів природно-заповідного фонду, земель рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення, розміщення великих лісогосподарських, промислових об'єктів тощо.
1.3 Визначають і аналізують земельний фонд, розподіл земель за категоріями, власниками й користувачами землі та склад земельних угідь у них.
Підготовка завдання на розробку схеми землеустрою
У завданні вказуються: об'єкт робіт, розробник схеми, найменування субпідрядних наукових і проектних організацій, термін розробки та здій-снення схеми;
потреба в земельних ресурсах окремих галузей виробництва, транспорту, населених пунктів, природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих об'єктів; передбачені цільовими програмами капіталовкладення на охорону, освоєння, меліорацію земель, поліпшення земельних угідь.
Розробка схеми землеустрою
Схема землеустрою містить такі розділи, як:
природні та економічні умови регіону;
перспективи щодо використання й охорони земель;
обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення земельних відносин;
організація раціонального використання та охорони земель;
перерозподіл земель з урахуванням потреби сільського, лісового, вод-ного господарства;
забезпечення розвитку населених пунктів, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;
забезпечення в земельних ресурсах промисловості, транспорту, зв'язку тощо;
обсяг землеохоронних робіт;
потреба у капіталовкладеннях на здійснення заходів;
розподіл обсягів робіт та капіталовкладень по роках;
джерела фінансування;
виконавці передбачених заходів;
еколого-економічна ефективність схеми.
СХЕМА ЗЕМЛЕУСТРОЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ - ОСНОВА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
В умовах ринкової економіки постало завдання максимального задоволення економічних інтересів з врахуванням перспектив розвитку як землекористування, так і держави. У зв'язку з цим, метою планування використання і охорони земель, як одного з методів управління земельними ресурсами є визначення довгострокової і короткострокової перспективи раціонального використання земель всіх категорій, незалежно від форм власності й господарювання, розробки пропозицій для прийняття рішень з перерозподілу земель із врахуванням потреби сільського господарства, населених пунктів, промисловості, транспорту тощо.
Планування використання й охорони земель здійснюється шляхом проведення робіт:
? зі складання державних і регіональних програм використання і охорони земель;
? зі складання генеральної, регіональних і схеми землеустрою районів;
? по природно-сільськогосподарському районуванню і зонуванню земель, розміщенню і встановленню меж особливо охоронних територій;
? зі складання схем формування спеціальних земельних фондів тощо.
Складовою частиною землевпорядної документації з планування використання і охорони земель повинна стати розробка питань оптимізації землекористування, яка включає систему заходів з формування стійкого землекористування й обґрунтування розміщення у відповідності з екологічними й економічними вимогами компактних і оптимальних по площі землекористувань, створенню сприятливих територіальних умов для ефективного ведення сільськогосподарської діяльності, розробки заходів з охорони земель.
Вирішення вказаних питань повинно здійснюватись через розробку і реалізацію схем землеустрою адміністративно-територіальних утворень.
За час земельної реформи в нашій державі практично сформовано новий земельний лад:
o ліквідовано державну монополію на землю;
o здійснено перехід до різних форм земельної власності;
o проведенобезплатний перерозподіл землі на користь громадян;
o введено платне землекористування; створено об'єктивні передумови для обороту земельних ділянок тощо.
У результаті реформування відносин земельної власності суттєво збільшилась кількість власників

 
 

Цікаве

Загрузка...