WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Грошова оцінка земель населених пунктів (на прикладі с. П’ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області) - Курсова робота

Грошова оцінка земель населених пунктів (на прикладі с. П’ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області) - Курсова робота

землі, а також суворим дотриманням процедури оцінки в цілому.
В Україні цей напрям досліджено в наукових роботах П.Гайдуцького, Д.Добряна, О.Канаша, І.Розумного, П.Саблука, А.Третяка, М. Федорова та інших представників шкіл економічного напряму оцінки та бонітування ґрунтів.
За висновками досліджень. Головними стадіями проекту визначення вартості та логічного доказу її результатів є:
1) визначення інтересу ринку щодо даної земельної ділянки, включаючи ідентифікацію осіб, які уповноважені приймати рішення, та всіх сторін, інтересів яких можуть торкатися рішення, що відповідатимуть (реально або умовно) меті або результатам оцінки; огляд об'єкта оцінки та умов його ринкового позиціонування;
2) визначення мети оцінки (виду вартості) відповідно до передбачуваного рішення щодо її майбутнього використання та мотивів поведінки зацікавлених сторін;
3) збір матеріалі і даних щодо використання землі та поліпшень з наступним визначенням варіантів найбільш ефективного її використання на основі аналізу економічної ефективності фізичної придатності землі, правого режиму використання ділянки та прилеглої території;
4) аналіз зібраної інформації на основі методичних підходів і методів, що відповідають її змісту і характеру, розрахунки та формулювання остаточного висновку з відображенням всієї логічної послідовності процесу оцінки у звіті.
Метою цих зусиль має бути реальний опис природних характеристик кожного об'єкта оцінки, економічних умов використання землі його оточенні, формулювання конкретних висновків щодо величини ймовірних грошових потоків. Можливість досягнення зазначеної мети зумовлена наявністю в Україні значних обсягів інформації про типовий для оточення земельних ділянок набір сільськогосподарських культур (сівозміна та структура посівів), дослідних даних системи УААН про природний рівень їх урожайності в розрізі агро виробничих груп ґрунтів і статистичних даних про фактичний рівень урожайності та економічну ефективність їх вирощування даних про природні характеристики земельних ділянок, експлуатацію агровиробничих груп ґрунтів тощо.
Нормативна грошова оцінка не передбаченадля врахування змін, які відбуваються на земельному ринку. Поза її увагою залишаються такі важливі фактори формування вартості землі, як конкретні обставини угоди з приватизації, попит та пропозиція на земельні ділянки певної категорії в тому чи іншому регіоні, умови інвестування тощо.
Формування ринку земель в Україні в сучасних умовах зумовлює необхідність практичного застосування грошової оцінки земель у таких важливих ефектах, як іпотека, купівля-продаж, здійснення інших ринкових операцій із землею.
В період переходу української економіки до ринку необхідно дотримуватися основних напрямків розвитку земле оціночної діяльності. Тому що, значення оцінки земель як ресурсного потенціалу та просторової бази існування людини, а також оцінки ринкової вартості земельних ділянок, зростає. Точність визначення вартості землі - критичний елемент ефективної системи податкової оцінки. Вона однією з умов правильності оцінки вартості освоєних земельних ділянок і гарантує, що кожний землевласник та землекористувач заплатять свою справедливу частку податку. Об'єктивна оцінка землі забезпечує правильність прийняття рішень у галузі землекористування як у державному, так і в приватному секторі.
ВИСНОВКИ
Грошова оцінка є безпосередньою підтримкою ринку землі. Саме вона полягає у встановленні оцінної вартості земельних ділянок при здійсненні різного роду операцій з ними. Нормативно-методичні забезпеченні грошової оцінки дає можливість встановлювати різні види вартості земельних ділянок. Земля, нарешті отримала свою ціну. За її використання нині стягується земельний податок, оренда плата, здійснюється відшкодування збитків, заподіяних землевласникам та землекористувачам, швидкого розвитку набирає ринок земель. Платежі заземлю є потужним і надійним джерелом наповнення місцевих бюджетів.
Дипломна робота на тему: "Грошова оцінка земель населених пунктів" (на прикладі с. П'ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області) розроблена і оформлена в складі 4 розділів.
В першому розділі розглянута правова та нормативно-методична база грошової оцінки земель, сфера використання результатів грошової оцінки земель та процедура виконання грошової оцінки земель населених пунктів.
В другому розділі охарактеризовані методичні основи встановлення меж функціонального використання земель та меж оціночних районів і зон, а також визначена грошова оцінка земель різного функціонувального використання.
В третьому розділі вказаний порядок виконання грошової оцінки земель населеного пункту, загальні відомості про населений пункт, визначена базова вартість земель та локальні коефіцієнти, які впливають на вартість окремої земельної ділянки.
В четвертому розділі розглянуто значення оцінки землі для регулювання земельних відносин, а також проблеми існуючої грошової оцінки земель населених пунктів.
Грошова оцінка виконана на всю територію с. П'ядики за єдиною методикою.
В основу грошової оцінки земель с. П'ядики покладено рентний дохід, що створюється завдяки місцю розташування належного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевих системах виробництва та розселення, облаштування його території з урахуванням функціональних та локальних факторів.
Використана література
1. " Методичні основи грошової оцінки земель в Україні " Видавництво ПП "НВЦ "ПРОФІ", 2006. - 650с.
2. Андрейцев Володимир Іванович Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні.- К.: Істина, 1999.- 320с.
3. Бакка Микола Терентійович, Стрельченко Володимир Петрович, Божок Петро Тимофійович. Основи ведення сільського господарства та охорона земель.- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 366с.
4. Шилепницький, Іван Орестович Економіко-екологічні основи відтворення родючості та охорони еродованих земель: Спец.08.07.02. Автореф. Дис. На здоб. Наук. Ступ. Канд. Економіч. Наук.- К, 2002.- 18с.
5. Конишева, Олена Василівна Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення: Спец. 12.00.06. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юридич. наук.- Харків, 2002.- 20с.
6. 1. Андреішин М.В. "Про нормативну оцінку землі і плату за землю" Сільські обрії, № 4-6. Київ, 1997.
7. 2. Войтенко С.П. "Шляхи розвитку кадастру в Україні". Зб. "Інженерна геодезія", - Київ, 1997.
8. 3. Володін М.О. "Основи земельного кадастру" Київ, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...