WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Грошова оцінка земель населених пунктів (на прикладі с. П’ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області) - Курсова робота

Грошова оцінка земель населених пунктів (на прикладі с. П’ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області) - Курсова робота

п/п Групи факторів Вагові коефіцієнти за
результатом
експертної оцінки
1 2 3
1 Транспортно-функціональна зручність 0,33
2 Екологічна якість 0,23
3 Рівень інженерного забезпечення та благоустрою 0,26
4 Привабливість середовища 0,18
Розрахунок індексу Iі здійснюється за формулою:
Іі = (0,33 х Sі) + (0,26 х Еі) + (0,23 х Ui) + (0,18 х Ci).
Для зручності проведення аналізу отриманих у результаті розрахунку індексу Іі показники зводять.
У таблиці виявляють найвище і найнижче значення. При наявності суттєвої різниці між ними (1,0 і більше) є всі підстави стверджувати про наявність істотних якісних різниць між окремими планувальними утвореннями населеного пункту, в даному випадку між окремими оціночними районами. Водночас, у таблиці наглядно можна виділити групи оціночних районів, в яких різниці вирахуваного коефіцієнта Iі будуть незначні (до 0,05-0,10). На підставі близьких показників Iі об'єднують оціночні райони в економічно-планувальні зони.
При об'єднанні оціночних районів у зони враховують дію основних факторів:
1. Суміжність районів.
2. Переважно однотипне функціональне використання.
3. Близькість значень індексу Іі (величини індексів окремих оціночних районів не повинні значновідрізнятись між собою).
Отже, економіко-планувальне зонування території населеного пункту являє собою економічне обґрунтування виділення земельно-оціночних районів, які являють собою функціонально-однорідні планувальні одиниці, з метою наступного об'єднання у економіко-планувальні зони.
4. ПРОБЛЕМИ ІСНУЮЧОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ
4.1. Грошова оцінка земель як важливий чинник регулювання земельних відносин.
Соціально-економічні проблеми розвитку українського села й сільських територій є досить актуальними, особливо нині, на етапі піднесення економіки України. Вони значною мірою пов'язані з розвитком аграрного сектора економіки, реформуванням земельних відносин, впровадженням новітніх технологій народному господарстві, інфраструктурними змінами. Використання земельних ресурсів у даний час має більше соціально-економічне значення, ніж політичне. Особливо важливу роль відіграє реформування земельних та майнових відносин, насамперед щодо ефективного використання землі.
Земля як головний і обмежений ресурс має властивість прискорювати соціально-економічний розвиток і створювати національне багатств за умови, що права на нього мають статус товару.
Здійснення земельної реформи, запровадження різних форм власності на землю, формування ринку земельних ділянок потребують чіткого економічного механізму регулювання земельних відносин, важливим елементом якого є оцінка землі.
Успішний розвиток сільського і народного господарства України неможливий без удосконалення земельних відносин, що в свою чергу залежить від достовірності земле оціночних робіт, які є базою для розбудови дійових земельних відносин. До цієї бази належать бонітування. Економічна, нормативна та експертна оцінка земель.
Землекористування в Україні є платним. Згідно з Законом України "Про систему оподаткування" плата за землю є загальнодержавним податком. Вона справляється у вигляді земельного податку й орендної плати і, відповідно до статті з Закону України "Про плату за землю", запроваджується з метою формування джерела коштів для фінансування заходів спрямованих на раціональне використання та охорону земель, підвищення родючості ґрунтів, відшкодування витрат власників землі і землекористувачі, пов'язаних з господарюванням на землях гіршої якості, на ведення земельного кадастру, здійснення земельної реформи та розвитку інфляструктури населених пунктів.
Досить широке коло питань фінансового забезпечення раціонального використання земельних ресурсів залежить від плати за землю, яка базується на грошовій оцінці земель.
Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів і земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів дає можливість додатково одержати кошти для розв'язання багатьох питань соціального спрямування. Надходження коштів від плати за землю після проведення грошової оцінки земель населених пунктів, за підрахунками фахівців, збільшується, як правило, на 25-30%.
Як нормативна, так і правова оцінка є потужним джерелом постійних надходжень до місцевих бюджетів.
Відповідно до частини третьої статті 201 Земельного кодексу України нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, тому також важливі фіскальні та регулюючі переваги земельного податку. Так зокрема:
- при стягненні земельного податку не існує можливості ухилення від сплати, адже земельну ділянку неможливо приховати;
- при сплаті земельного податку досить чітко реалізується принцип соціальної справедливості, оскільки кожен платить залежно від природного потенціалу, яким володіє;
- земельний податок - це засіб вилучення диференціальної земельної ренти, що створює для всіх платників рівні можливості;
- земельний податок сприяє ефективному використанню землі, адже механізм платності змушує землевласника або землекористувача одержувати дохід від землі;
- земельний податок є інструментом раціонального розміщення продуктивних сил на території України.
Законом України "Про плату за землю" передбачається також порядок нарахування земельного податку в разі не проведення грошової оцінки земель.
Слід зазначити, що в Україні тривалий час ставки податку на землю не змінювались, що в умовах формування ринку землі н сприяє її раціональному використанню. Зростання абсолютних показників плати за землю відбувається за рахунок підвищення орендної плати.
Підвищення ролі плати за землю в формуванні доходів місцевих бюджетів та у вирішенні питань раціонального землекористування можливе за рахунок проведення нормативної грошової оцінки земель у терміни, передбачені Законом України "Про оцінку земель", оскільки індексація грошової оцінки не вирішує всіх проблем щодо податкової бази, обґрунтованого підвищення ставок оподаткування, продовження практики ліквідації податкових пільг по платі за землю, удосконалення механізму їх надання.
Отже, грошова оцінка земель виконує основні функції регулювання земельних відносин: визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні й даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, визначення розмірів відшкодування втрат і збитків.
При відводах землі, економічного обґрунтування раціонального

 
 

Цікаве

Загрузка...