WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Грошова оцінка земель населених пунктів (на прикладі с. П’ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області) - Курсова робота

Грошова оцінка земель населених пунктів (на прикладі с. П’ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області) - Курсова робота

окремих факторів та їх груп має чітке наукове обґрунтування (методи багатовимірної статистики, соціологічне обстеження, експертна оцінка;
o екстремальні значення коефіцієнта Км 2 мають вкладатись у діапазон, визначений для відповідних груп населених пунктів по чисельності (т. 3,6) "Порядку грошової оцінки земель населених пунктів".
У практиці земельно-оціночних робіт в Україні найбільш поширеними є три методи визначення зонального коефіцієнта (Км 2):
1. Розрахунок індексів здійснюється через оцінку функціональних характеристик окремих факторів (віддаль та час, концентрація окремих видів забруднення, можливість підключення до головних інженерних споруд тощо). Зважування індексів проводять на основі експертної оцінки або соціологічного опитування громадян населеного пункту.
2. Розрахунок індексів здійснюється черезпереведення їх відносних характеристик у вартісні (втома від пересування, екологічні та соціальні збитки і т.п.). Зважування індексів проводиться на основі експертної оцінки.
3. Розрахунок індексів та їх зважування здійснюється через експертну оцінку кожного із зональних факторів. Кількість експертів має бути не меншою за 5 чоловік.
Найбільш поширене об'єднання факторів, які впливають на зональну диференціацію цінності земель населених пунктів, у 4 групи:
o доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового відпочинку (транспортно-функціональна зручність території);
o екологічна якість (екологічний стан) території;
o інженерно-інфраструктурне забезпечення; ,
o соціально-містобудівна привабливість середовища.
Оцінка доступності до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового відпочинку (транспортно-функціональна зручність території)
Цінність території будь-якого оціночного району визначається, перш за все, зручністю його розміщення по відношенню до інших ділянок населеного пункту. Певна абстрактність поняття зручності в даному випадку конкретизується функціональним "навантаженням" районів населеного пункту. Головними їх функціями, як відомо, є: житлова, культурно-побутова, рекреаційна та функція забезпечення населення місцями прикладення праці. Саме розташування району відносно об'єктів, що забезпечують ці функції, і визначає рівень зручності його розміщення в населеному пункті. Цей рівень зумовлюється двома факторами: з одного боку він залежить від витрат часу на пересування людей із одного району до об'єктів, розташованих на території інших районів, а з іншого боку - визначається наявністю цих об'єктів у самому районі.
За основу визначення ваги кожного-з індексів зручності прийнято співвідношення трудових, гостьових, культурно-побутових та рекреаційних поїздок в загальній кількості поїздок населення. Соціологічні обстеження та досвід проведення подібних робіт у населених пунктах України дозволяють прийняти такі співвідношення окремих видів поїздок:
- до місць прикладання праці (трудові) - 0,5;
- до місць проживання (гостьові)-0,05;
- до центрів культурно-побутового обслуговування (культурно-побутові) - 0,4;
- до місць відпочинку (рекреаційні) - 0,05 Д
Оцінка екологічної якості (екологічного стану) території
Одним з головних факторів, що визначають цінність окремих ділянок території населеного пункту, є їх екологічний стан. Його оцінка здійснюється на основі визначення концентрації (інтенсивності дії) того чи іншого забруднювача в навколишньому середовищі й відображає екологічну якість території оціночних районів.
Екологічний стан території окремих ділянок населеного пункту може бути виражений інтегральним індексом. Він агрегує в собі показники дії різних екологічних факторів на якість території. Основними серед них можна назвати: рівень забруднення повітря, акустичне, електромагнітне та радіаційне забруднення території, забруднення води та ґрунту.
Не всі перераховані вище фактори піддаються достовірній кількісній оцінці в умовах населеного пункту. Так, неможливо чітко ідентифікувати вплив рівня забруднення води (як підземних, так і наземних джерел) того чи іншого міського району на його екологічний стан у цілому. Пояснюється це невідповідністю в розташуванні джерел постачання води та місць її споживання.
В більшості населених пунктів на екологічну якість території в загальному масштабі впливають З складові: атмосферне, акустичне та електромагнітне забруднення.
Оцінка інженерно-інфраструктурного забезпечення території
Оцінка інженерно-інфраструктурного забезпечення території населеного пункту базується на вивченні умов забезпечення оціночних районів об'єктами інженерної інфраструктури чи в (разі їх відсутності) можливості підключення виробничих та інших об'єктів району до інженерно-інфраструктурних мереж. Оцінка проводиться по окремих складових інженерної інфраструктури з визначенням на кінцевому етапі інтегрального індексу інженерно-інфраструктурного забезпечення оціночних районів.
У населених пунктах на формування зонального коефіцієнта впливають 5 складових інженерної інфраструктури: теплопостачання, газопостачання, водопостачання, каналізація, електропостачання.
Оцінка привабливості середовища: різноманітність місць прикладання праці, наявність історико-культурних
та природних пам'яток тощо
Одним із важливих факторів, які впливають на цінність того чи іншого оціночного району населеного пункту, с його соціальна привабливість (престижність), котра відтворює задоволеність жителів архітектурно-естетичними, соціально-інфраструктурними, транспортними умовами проживання, розмаїттям місць прикладання праці, рівнем озеленення мікрорайонів, наявністю умов для розвитку дітей, загальним культурним рівнем оточення.
Як свідчить досвід соціологічних опитувань, проведених за кордоном і в Україні, рівень задоволення населення умовами життя (його можна відтворити відповідним індексом) може суттєво підвищити чи знизити загальний показник цінності того чи іншого району.
Розрахунок комплексного індексу цінності території та виділення меж економіко-планувальних зон
Розрахунок комплексного індексу цінності території оціночних районів Iі здійснюється шляхом зважування окремих індексів, які були розраховані в результаті нофакторної оцінки і описані у попередніх розділах. Для визначення зважувальних (калібровочних) коефіцієнтів застосовують експертний метод.
Зважувальні коефіцієнти для кожного з індексів виписують у таблицю:
Таблиця 1

 
 

Цікаве

Загрузка...