WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Гумусний стан ґрунтів - Реферат

Гумусний стан ґрунтів - Реферат

г/см3.
Оцінку пористості проводять за шкалою Н.А. Качинського (табл. 3).
Таблиця 3
Оцінка пористості
Загальна пористість, % Оцінка
>70 грунт розпушений;
55-65 культурний орний шар;
50-55 задовільна для орного шару;
50 незадовільна для орного шару;
17, пластичні - 17-7; слабкопластичні < 7 і непластичні - 0.
Залежно від вологості виділяють такі межі пластичності ґрунту:
- нижня межа пластичності, або межа скочування, - це такий стан вологості, коли ґрунт можна скочувати в шнур діаметром 3 мм без утворення у ньому розривів;
- межа клейкості - вологість, при якій ґрунт ще не прилипає до знарядь;
- верхня межа пластичності (нижня межа текучості) - такий стан вологості, коли ґрунт прилипає до знарядь; - межа текучості - вологість ґрунту, коли він розтікається.
Прилипання - це властивість вологого грунту прилипати до інших тіл. Від прилипання зростає опір і погіршується якість обробітку.
Змінюється прилипання залежно від гранулометричного складу, структури і вологості ґрунту. Більше воно на глинистих і безструктурних ґрунтах, менше - на легких і структурних. Не прилипає до знарядь сухий ґрунт. Зростає прилипання при вологості, яка наближається до польової вологоємності, а при вищій вологостівоно зменшується. Вологість, при якій припиняється прилипання, відома під назвою межі клейкості. На структурних ґрунтах прилипання починається при вологості 60-70% від повної вологоємності, а на розпилених ґрунтах - при 40-54%. Високогумусовані ґрунти (чорноземи, дернові) не проявляють липкості при високій зволоженості (30-35% від маси сухого ґрунту). На величину липкості впливає склад обмінних катіонів: при збільшенні частки кальцію в ГПК вона зменшується, а натрію - збільшується.
З липкістю пов'язана фізична стиглість ґрунту. Вона відповідає вологості, при якій ґрунт не прилипає до ґрунтообробних знарядь і кришиться на грудочки. Вологість, при якій ґрунт знаходиться в стані стиглості, залежить від гранулометричного складу, складу обмінних катіонів та гумусованості ґрунтів. Легкі піщані, супіщані, а також більш гумусовані ґрунти весною швидше набувають фізичної стиглості і стають придатними до обробітку. В практиці землеробства використовують візуальний метод визначення фізичної стиглості. Для цього визначену кількість ґрунту стискають у кулаці. Якщо при цьому ґрунт розкришився або розсипався на долоні, то він уже втратив вологу і для обробітку перестиг. Якщо ж після розкриття долоні ґрунт утворив грудку, яка після відпускання на землю з висоти пояса (1,2 м) розсипалася на відокремлення, то можна починати обробіток даного поля, тобто ґрунт набув фізичної стиглості. Якщо ж грудка, досягнувши поверхні землі, не розпалася, то ґрунт не набув фізичної стиглості, містить зайву вологу і починати обробіток не можна.
Набухання - збільшення об'єму ґрунту при зволоженні.
Набухання зумовлюється зв'язуванням тонкими частинками ґрунту молекул води. Величина набухання залежить від гранулометричного, мінералогічного та хімічного складу ґрунту. Набухання притаманне дріб-нозернистим ґрунтам, які містять велику кількість колоїдів. Воно визначається в об'ємних процентах за формулою.
Найсильніше набухають глинисті ґрунти, які містять обмінно-поглинутий катіон натрію. Набухання цих ґрунтів може досягати 150%.
Vнаб. - набухання, %;
V1 - об'єм вологого ґрунту, см3;
V2 - об'єм сухого ґрунту, см3
Осідання - зменшення об'єму ґрунту при висиханні.
Воно залежить від тих же факторів, що і набухання. Чим більше набухання, тим більше осідання. Осідання вимірюється в об'ємних процентах по відношенню до вихідного об'єму.
У результаті сильного осідання в грунті утворюються тріщини, розриваються корені рослин, посилюється випаровування вологи з ґрунту.
V ос. - осідання від вихідного об'єму, %;
V, - об'єм вологого ґрунту, см3 ;
V, - об см сухого ґрунту, см3 .
Зв'язність ґрунту - здатність протидіяти зовнішній силі, що намагається роз'єднати частинки ґрунту.
Ступінь зчеплення між частинками залежить від гранулометричного, мінералогічного складу, структури та вологості ґрунту і характеру його сільськогосподарського використання.
Твердість - це здатність ґрунту протидіяти стискуванню і розклинюванню.
Вона великою мірою визначається зв'язністю ґрунту. Величина твердості визначається спеціальними приладами - твердомірами і виражається в кг/см2. Чим вища твердість, тим гірші агрофізичні властивості ґрунту, тим більше затрат необхідно на його обробіток і тим гірші умови створюються для росту рослин. Твердість залежить від структури, вологості ґрунту, вмісту органічної речовини. Розпилений ґрунт при висиханні чинить значно більший механічний опір, ніж структурний, грудкувато-зернистий. Зі зменшенням вологості твердість ґрунту зростає. Менш тверді добре гумусовані, насичені основами ґрунти. Твердість чорноземів, насичених кальцієм, у 10-15 разів менша, ніж солонців.
При високій твердості знижується кількість пророслого насіння, гірше корені проникають у ґрунт, створюються менш сприятливі для рослин водно-повітряний і тепловий режими. Величина твердості ґрунту визначає затрати на його обробіток.
Питомий опір ґрунту - це зусилля, що затрачається на здійснення технологічних процесів обробітку ґрунту (підрізання скиби, перевертання) та подолання тертя ґрунту по робочій поверхні ґрунтообробних знарядь.
Література:
1. Підвальна Галина Станіславівна, Позняк Степан Павлович Гумусовий стан автоморфних грунтів Пасмового побужжя.- Львів: Вид. центр ЛНУ, 2004.- 192с.
2. Липовий, Юрій Анатолійович Визначення міцнісних характеристик грунтів за даними випробування палею - зондом: Автореф. дис. канд. техн. наук: Спец. 05.23.02.- К., 2003.- 20с.
3. Кафедра грунтознавства і географії грунтів (1993-2003): До 10-річчя заснування кафедри/ За заг. ред. С.П.Позняка.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003.- 70с.- 6.00
4. Чорний І.Б. (Чорний, Іван Борисович) Географія грунтів з основами грунтознавства: Навч. посіб. для студ. географ. фак. пед. ВУЗів.- К.: Вища школа, 1995.- 240с.- 10.00
5. Смітюк, Наталія Михайлівна Інтенсифікація пробопідготовки при аналізі грунтів та геологічних зразків: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. хіміч. наук:Спец.: 02.00.02.- Дніпропетровськ, 2004.- 20с.

 
 

Цікаве

Загрузка...