WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика - Контрольна робота

Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика - Контрольна робота


Контрольна робота
на тему:
Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика
1. Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів
Загальна кількість усіх поглинутих (обмінних) катіонів, які можуть бути витіснені з ґрунту, називається ємністю поглинання, або ємністю катіонного обміну.
Останнє поняття було введено К.К.Гедройцем. Виражається ємність катіонного обміну в міліграм-еквівалентах на 100 г ґрунту (мг-екв/ 100 г ґрунту). Залежить від вмісту в ґрунті колоїдної та передколоїдної фракцій, будови їх поверхні, природи ґрунтового поглинального комплексу, реакції середовища: а) при збільшенні ступеня дисперсності частинок ємність поглинання підвищується; б) органічна частина володіє значно більшою ємністю поглинання, ніж мінеральна; в) монтморилонітова група глин має більш високу ємність поглинання, ніж інші; г) з підвищенням рН збільшується ємність поглинання (ЄКО).
Під ємністю катіонного обміну розуміють суто фізико-хімічне (обмінне) еквівалентне поглинання катіонів. Ємність катіонного обміну визначають у ґрунтах за кількістю поглинутого іона Ва2+ (нейтральний катіон, якого дуже мало в ґрунтах) при рН 6,5. Залежно від типу грунту ємність катіонного обміну може змінюватися в межах від 2-3 до 70 мг-екв/100 г ґрунту (табл. 35).
Склад обмінно-поглинутих катіонів залежить від факторів і типу ґрунто-утворення, характеру сільськогосподарського використання ґрунту, рівня його оку-льтуреності і т.п. До поглинального комплексу всіх ґрунтів обов'язково входять кальцій і магній. У солонцюватих ґрунтах багато обмінного натрію, в ґрунтах підзолистого та латеритного типів ґрунтоутворення багато іонів водню й алюмінію. В ґрунтах чорноземного типу ґрунтоутворення переважають кальцій і магній. У ґрунті, як правило, є й інші катіони, необхідні для живлення рослин, однак вміст їх невисокий.
Суму обмінно-поглинутих катіонів кальцію, магнію, калію і натрію називають сумою обмінних основ. ЄКО - це сума обмінних основ і сума обмінно-поглинутих іонів водню (Н+) та алюмінію (А13+).
Ступінь насиченості основами можна визначити розрахунково. Так, ступінь насиченості ґрунту основами являє собою виражену в процентах кі-лькість обмінних основ по відношенню до загальної суми обмінних катіонів (включаючи водень і алюміній), що входять до складу ГПК. Якщо в ґрунті не міститься обмінно-поглинутих катіонів водню й алюмінію або їх дуже мало, його називають насиченим основами, а якщо їх більше 20% від ЄКО, - ненасиченим.
V - ступінь насиченості
основами, %; S - сума обмінних основ,
мг-екв/100 г грунту; Т - ємність поглинання,
мг-екв/100 г грунту.
Зі складом обмінно-поглинутих катіонів пов'язані генетичні та агрономічні властивості ґрунтів. Найбільш цінний катіон кальцію, який сприяє коагуляції ґрунтових колоїдів, закріпленню гумусових речовин, створенню агрономічно-цінної структури ґрунтів, а отже, поліпшує агрофізичні властивості. Кальцій сприяє створенню фізіологічно зрівноваженого ґрунтового розчину, поліпшує умови життєдіяльності корисних ґрунтових мікроорганізмів, блокує надходження в рослини важких металів, радіоактивних і фітотоксичних елементів, усереднює реакцію середовища. Саме тому чорноземи, що містять у ГПК понад 90% кальцію, - найбільш гумусовані та родючі ґрунти.
Катіони водню й алюмінію зумовлюють кислу реакцію ґрунтового розчину та кислотний гідроліз мінералів, у результаті чого погіршуються агрофізичні властивості й акумуляція гумусу. В значних кількостях обмінно-поглинуті водень і алюміній містяться в кислих підзолистих, дерново-підзолистих, бурувато-підзолистих ґрунтах, а також у червоноземах і жовтоземах. Тому однією з головних умов підвищення їх родючості є заміна обмінно-поглинутих катіонів водню й алюмінію кальцієм.
Вміст у ГПК натрію (більше 3-5% від ЄКО) призводить до підлуговування ґрунтового розчину й осолонцювання ґрунту. Наслідком цього процесу є пептизація ґрунтових колоїдів, руйнування структури, утворення кірки, формування злитого солонцьового горизонту. Аналогічні процеси проходять при підвищеному вмісті в ГПК обмінного магнію, особливо в поєднанні з натрієм. Це характерно для солонців і солонцюватих ґрунтів зони сухих степів і пустель. Для підвищення родючості цих ґрунтів теж необхідно замінювати обмінно-поглинуті катіони натрію на катіони кальцію.
О.Н. Соколовський, враховуючи винятково сприятливу дію катіонів кальцію, якого він називав "сторожем" ґрунтової родючості, на ґрунт, а також те, що серед насичених основами ґрунтів теж є низькородючі ґрунти солонцьового типу ґрунтоутворення, запропонував поділяти ґрунти на насичені і ненасичені кальцієм. Ступінь насиченості ґрунтів кальцієм розраховують аналогічно ступеню насиченості основами. Це дозволяє чітко розділити ґрунти на такі, що потребують і не потребують хімічної меліорації.
Таблиця 1
Величина ємності катіонного обміну в ґрунтах різного генезису
(І.С. Кауричев, 1989)
Ґрунт ЄКО,
мг-екв/100 г і ґрунту
Дерново-підзолистий піщаний 3-6
Дерново-п ідзол истий середньосуглинковий 10-20
Дерново-підзолистий глинистий 15-25
Сірий лісовий середньо-суглинковий 15-30
Чорнозем типовий важкосуглинковий 30-70
Чорнозем південний суглинковий 20-50
Світло-каштановий суглинковий 20-40
Сірозем типовий суглинковий 8-20
Червонозем суглинковий 13-25
2. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика
У підручниках та наукових працях із

 
 

Цікаве

Загрузка...