WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Методичні рекомендації по визначенню економічної оцінки природних курортних ресурсів - Реферат

Методичні рекомендації по визначенню економічної оцінки природних курортних ресурсів - Реферат

показники і критерії;
- визначити замикаючі результати на одиницю "продукції" рекреаційно-оздоровчого процесу;
- визначити показники диференціальної ренти від оздоровлення однієї людини;
- визначити рентну оцінку курортних систем, як цілісних територіальних господарських систем.
Основні етапи визначення вартісної оцінки природних курортних ресурсів
Оскільки курортне обслуговування - підгалузь охорони здоров'я, то його "продукцією" перш за все є оздоровлені і вилікувані люди. В зв'язку з цим за основний критерій ефективності курортного оздоровлення приймається показник медичної ефективності, який показує % тих, що безуспішно лікувались. Цей показник впливає на величину питомого економічного ефекту від курортного оздоровлення, який є натуральним виразником цього вартісного показника. В збірнику затверджених методик "Ефективність капітальних вкладень" проведено розрахунок питомого суспільного економічного ефекту від курортного оздоровлення, який скоректований доктором економічних наук Живицьким О.В. (Інститут проблем ринку і еколого-економічних досліджень НАН України) стосовно до сучасних умов господарювання. Цей показник відповідає показнику медичної ефективності, який є диференційованим.
2. Визначення показника медичної ефективності ряду курортівбальнеологічного профілю свідчить про значні відхилення їх величини не тільки у відношенні одного та другого, але і по відношенню до середнього показника по курортах країни. Виходячи з диференціації цих показників, нами запропонована методика визначення показника питомого сукупного економічного ефекту від курортного оздоровлення:
де: Еij - питомий економічний ефект від курортного оздоровлення в санаторно-курортних закладах і-го медичного профілю по j-ому курорту, грн./люд/рік;
Е - середній питомий народногосподарський ефект від курортного оздоровлення по країні в цілому, грн./люд/ рік;
Vij - медична ефективність курортного оздоровлення в санаторно-курортних закладах і-ro медичного профілю по j-ому курорту, % тих, що безуспішно лікувались,
V - медична ефективність курортного оздоровлення по країні в цілому, % тих, що безуспішно лікувались.
Слід відзначити, що такі розрахунки ведуться лише в розрізі курортів одного профілю лікування.
3. Основною вимогою до вартісної оцінки ПКР як елементу економічного самоврядування на курорті є необхідність виходити із кінцевих результатів їх використання. Ці результати диференційовані, в залежності від оздоровчих властивостей ПКР та інших факторів їх використання. Приймаючи за певний об'єкт вартісної оцінки територіальні курортні системи, виникає потреба визначення показника кінцевого результату їх діяльності.
Розрахунок кінцевого показника, на нашу думку, можна провести з допомогою формули:
де: Qij - кінцевий продукт/-го курорту, грн./рік;
Нij - кількість обслужених курортників в санаторно-курортних об'єктах і-го медичного профілю на j-тому курорті;
Eij - питомий супутній економічний ефект від курортного оздоровлення в санаторно-курортних об'єктах i-го медичного профілю на j-тому курорті, грн./люд./рік;
n - кількість медичних профілів санаторно-курортних об'єктів на j-тому курорті.
4. При проведенні вартісної оцінки ПКР необхідно враховувати їх обмеженість в просторі і дефіцитність. В зв'язку з цим вони рентоносні, тобто, в результаті їх використання на деяких курортах утворюється надлишковий додатковий продукт різної величини, що є диференціальною рентою і акумулюється в національному доході держави. На основі визначення цього показника можна судити про внесок даного курорту і "виграш", що одержує держава від його функціонування.
5. В основі визначення диференціальної ренти курорту, що одержується від його функціонування, лежить розрахунок нормативу замикаючих результатів, як гранично-допустимого рівня доходів від даного виду курортних послуг. При визначенні цього показника в курортній сфері слід виходити з того, що ця сфера є замикаючою в споживанні ПКР. Тому адекватним показником замикаючих результатів в ній є граничний супутній економічний ефект від курортного оздоровлення.
6. Визначення такого граничного ефекту можливе методом ранжування однопрофільних бальнеологічних (кліматичних) курортів. З його допомогою визначається замикаючий курорт, ефект від оздоровлення - (1 люд./рік), в якому прийнято за нормативний показник замикаючих результатів від оздоровлення 1 людини. Виходячи з цього, показник питомої диференціальної ренти даного курорту визначається у вигляді різниці між питомим економічним ефектом від курортного оздоровлення в ньому і в замикаючому курорті. На основі питомої диференціальної ренти і фактичної пропускної здатності курорту розраховується показник диференціальної ренти курорту:
де: Rj - диференціальна рента від експлуатації j-го курорту, грн./рік;
Нij - кількість обслужених курортів в санаторіях i-го профілю на j-му курорті;
Еij - питомий супутній економічний ефект від курортного оздоровлення в санаторно-курортних об'єктах i-го профілю на j-му курорті, грн./люд./рік;
Еij? - питомий супутній економічний ефект від курортного оздоровлення в санаторно-курортних об'єктах i-го профілю на j-му курорті, який є замикаючим, грн./ люд/рік;
N - кількість медичних профілів санаторно-курортних об'єктів на j-му курорті.
7. Враховуючи норматив порівняльної ефективності капіталовкладень, який в курортній сфері становить 0,08, можна підійти до-визначення показника вартісної оцінки курорту і його одиничних ПКР. Така оцінка визначена шляхом капіталізації річної диференціальної ренти по норматив}' порівняльної ефективності капітальних вкладень за формулою:

 
 

Цікаве

Загрузка...