WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Методичні рекомендації по роздержавленню та приватизації рекреаційних об'єктів - Реферат

Методичні рекомендації по роздержавленню та приватизації рекреаційних об'єктів - Реферат


Реферат на тему
Методичні рекомендації по роздержавленню та приватизації рекреаційних об'єктів
Перехідний період до ринкових відносин поставив нові вимоги до вирішення фінансово-економічних питань у сфері курортного природокористування. Особливої ваги ці питання набули в зв'язку з необхідністю реформування форм власності на курортах. Однак на сьогоднішній день ці проблеми залишаються методологічно і методично невирішеними, що в практиці господарювання приводить до некоректного розв'язання питань приватизації профспілкового майна курортів, тощо. В контексті цього дуже важливо правильно оцінити землі оздоровчого призначення та одиничні лікувальні ресурси. Оцінка природних курортних ресурсів повинна враховувати нові підходи, що запропоновані ООН щодо реалізації Концепції сталого розвитку світу. Головним завданням, виходячи з цього, є збереження стійкості природно-рекреаційного капіталу та врахування його цінності як елементу суспільного добробут}'. В цьому контексті вирішальне значення має оцінка корисних ефектів від використання природних курортних ефектів від використання природних курортних ресурсів. Ця оцінка здійснюється з допомогою рентного підходу та врахуванням переваг споживачів при дотриманні індикаторів стійкості природного капіталу курортів. Отже, потреба в методичних розробках по визначенню нормативної ціни природних курортних ресурсів, оцінці вартості майна інвентарних рекреаційних об'єктів та цілісних територіально-господарських комплексів рекреаційного профілю пов'язана з вимогами перехідної економіки, де відсутній ринковий механізм регулювання економічних відносин, а також необхідністю реалізації Концепції сталого розвитку України.
Дані методичні рекомендації розроблені з врахуванням законів України та специфіки рекреаційної сфери і вносять чіткість щодо стратегії проведення роздержавлення і приватизації рекреаційних об'єктів різного профілю. Вони розраховані на працівників рекреаційного господарства, державної влади, а також науковців, які цікавляться питаннями роздержавлення туристичних, відпочинкових та санаторно-курортних закладів.
Загальні положення
1. Методичні рекомендації по приватизації рекреаційних об'єктів розроблено відповідно до Концепції роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду, Державної програми приватизації майна державних підприємств, Законів України: "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про приватизаційні папери", "Про оренду майна державних підприємств та організацій", Земельного кодексу України, "Про плату за землю", "Про власність", "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про охорону навколишнього природного середовища", постанови Кабінету Міністрів України від 2.09.1992 р. №522 "Про затвердження методики оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди", а також Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю".
Наприкінці 1991 року ФНП України та Фонд соціального страхування України, користуючись правами розпорядника створили' акціонерне товариство закритого типу "Укрпрофоздоровниця", до статутного фонду якого було передано всі санаторно-курортні заклади, що перебували у віданні Укрпрофради і які діяли в системі підприємств Української республіканської ради з управління курортами профспілок. Акціонерне товариство засновано двома юридичними особами - ФНП України та Фондом соціального страхування України. Акції між ними розподілено відповідно 95% і 5%. Місцеві курортні об'єднання зараз перебувають в підпорядкуванні ЗАТ "Укрпрофоздоровниця".
В умовах відсутності Закону України "Про курорти" цей акт можна вважати перехідним, тобто таким, що не має під собою цілісної нормативно-законодавчої бази. З прийняттям Закону України "Про курорти" відбуватиметься зміна організаційно-економічного механізму управління профспілковим майном курортів України. Для створення конкурентного середовища та для забезпечення підвищення якості курортного обслуговування доцільним є існування різних форм власності на курортах України.
2. Дані методичні рекомендації є нормативним документом, що затверджується обласними Радами народних депутатів. Рішення відносно створення приватизованих в різних формах колишніх державних рекреаційних закладів приймається Фондом державного майна обласної державної адміністрації на основі заявки державних підприємств (відомств), до яких належали ці заклади.
3. Рада об'єднання профспілок кожної області, як розпорядник майна профспілкових рекреаційних об'єктів, доручає обласному фонду соціального страхування здійснити функції по переведенню профспілкових рекреаційних об'єктів на орендну форму господарювання та створює робочі комісії для оперативного вирішення наступних питань:
- проведення інвентаризації всіх рекреаційних профспілкових об'єктів;
- здійснення оцінки вартості об'єктів оренди;
- укладення договорів про оренду тощо;
- виявлення збиткових рекреаційних об'єктів профспілок.
4. Курортні об'єднання профспілок та інші аналогічні профспілкові об'єднання в сфері рекреаційного обслуговування в випадку переходу рекреаційних об'єктів на орендну форму господарювання, звільняються від виконання функцій управління цими об'єктами.
5. Першочерговій приватизації підлягають державні (відомчі) рекреаційні об'єкти, які визнані збитковими.
6. Здійснення приватизації в рекреаційній сфері відбувається на основі:
- законності;
надання пріоритетних прав громадянам України на

 
 

Цікаве

Загрузка...