WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Оренда землі - Реферат

Оренда землі - Реферат

ділянку в оренду в передбаченому цим Договором стані;
забезпечити реалізацію прав третіх сторін стосовно орендованої земельної ділянки відповідно до законодавства;
утримуватися від дій, які можуть перешкоджати здійсненню Орендарем його прав на користування орендованою земельною ділянкою;
компенсувати Орендареві капітальні витрати на поліпшення стану об'єкта оренди, здійснені Орендарем за згодою Орендодавця;
повідомити Орендаря про специфічні особливості та недоліки земельної ділянки, які можуть призвести до негативних наслідків для довкілля або погіршити стан об'єкту оренди.
Орендар має право:
самостійно обробляти землю з дотриманням положень Договору оренди;
висаджувати багаторічні культури при письмовій згоді Орендодавця;
отримувати продукцію та доходи;
розбудовувати водогосподарчі спорудита меліоративні системи при письмовій згоді Орендодавця.
Орендодавець зобов'язаний:
розпочати використання земельної ділянки, як це передбачено в Договорі про оренду земельної ділянки, зареєстрованому в передбаченому порядку (у тому разі, якщо він підлягає державній реєстрації);
дотримуватися обмежень (перешкод) стосовно об'єкту в обсязі, передбаченому законом або Договором про оренду земельної ділянки;
виконувати нормативні положення щодо використання земель національних заповідників, земель санітарного, рекреаційного, історичного та культурного призначення.
Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкту оренди або його частини
Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкту оренди або його частини покладається на Орендаря.
Страхування об'єкту оренди
Згідно з Договором об'єкт оренди не підлягає страхуванню в період оренди.
Сторони не страхуватимуть об'єкт оренди.
Жодна зі Сторін не зобов'язана страхувати об'єкт оренди.
Поправки та закінчення строку дії Договору
Поправки до Договору вносяться в письмовому вигляді при обопільнійї згоді Сторін. Якщо Сторони не зможуть домовитися щодо поправок до Договору, суперечка буде вирішуватися в судовому порядку.
Дія цього Договору закінчується в таких випадках:
після завершення терміну його дії
у разі отримання Орендарем права володіння/ права власності на земельну ділянку;
викупу земельної ділянки для комунальних цілей або примусового відчуження землі для громадських потреб у встановленому законом порядку;
ліквідації юридичної особи-Орендаря.
Дія цього Договору також закінчується у випадку його анулювання та в інших передбачених законом випадках.
Причини для припинення дії Договору шляхом його анулювання::
обопільна згода Сторін;
рішення суду щодо поданого однією із сторін позову стосовно нехтування іншою стороною зобов'язаннями за цим Договором та в результаті випадкового пошкодження орендованої земельної ділянки або завдання їй шкоди, що здійснює значний негативний вплив на її використання, та в інших передбачених законом випадках.
Орендодавець може в односторонньому порядку скасувати Договір, якщо Орендар не зможе вчасно сплатити повну орендну плату за понад 3 місяці, і збитки, яких може зазнати Орендар, не компенсуються. Орендар повинен повернути об'єкт оренди Орендодавцеві протягом трьох календарних днів з дати анулювання в передбаченому цим Договором порядку.
Передача права власності на орендовану земельну ділянку іншій особі та реструктуризація юридичної особи-Орендаря не призводить до внесення поправок або припинення дії договору.
Право на орендовану земельну ділянку в разі смерті, засудження, обмеження судовим рішенням правоздатності фізичної особи-Орендаря не переходить його спадкоємцям або іншим особам, які використовують цю земельну ділянку разом з Орендарем.
Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання Договору
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору відповідно до законодавства та цього Договору. У разі невчасного повернення Орендарем земельної ділянки Орендодавцеві з будь-яких причин, Орендар сплачує Орендодавцеві штраф, який дорівнює 10% від нормативної грошової оцінки, встановленої на день невиконання зобов'язань.
Сторона, яка не виконала зобов'язань, звільняється від відповідальності, якщо вона зможе довести свою невинність.
Прикінцеві положення
Договір набуває чинності після підписання Сторонами та реєстрації (якщо він підлягає державній реєстрації).
Договір складений в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються в Орендодавця, Орендаря та в органа, що проводить державну реєстрацію - _________________ районна філія Харківського обласного відділення державного підприємства "Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах".
До Договору обов'язково додається:
План або схема земельної ділянки;
Кадастровий план земельної ділянки, в якому вказані обмеження (перешкоди) і сервітути на її використання;
Акт про безоплатне визначення меж земельної ділянки;
Акт передачі-прийняття об'єкту оренди.
Реквізити Сторін
Орендар:__________________________________________________________________________
(ім'я, прізвище фізичної особи-Орендаря, паспорті дані або назва юридичної особи, яка дії на
________________________________________________________________________________
підставі особистого документу (ім'я, хто і коли його видав).
________________________________________________________________________________
Дата державної реєстрації суб'єкта господарювання (хто і коли його зареєстрував),
________________________________________________________________________________
Код УДРСГО* (для фізичних осіб - ідентифікаційний код), реквізити банку, місце знаходження, повна адреса
Підпис _______________(________) __________"___", 200___ (Печатка)
Орендодавець: _________________________________________________________________________
(ім'я та прізвище фізичної особи - орендодавця, паспортні дані, ідентифікаційний код, ________________________________________________________________________________
місцезнаходження, повна адреса
Підпис ___________________(________) __________"___", 200___
Договір був зареєстрований в _________________________________ районному відділенні _____________ державного підприємства "Державний земельно-кадастровий центр при Державному комітеті по земельних ресурсах", обласне відділення, про що було зроблено запис в Державному реєстрі землі 23.05.2005, №_____
(ПЕЧАТКА) _________ ______________________________________
(Підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, що здійснила державну реєстрацію)
==========================Кінець зразка

 
 

Цікаве

Загрузка...