WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Оренда землі - Реферат

Оренда землі - Реферат

загальною площею в 5,55 га, у т.ч. 5,0 га ріллі, 0,30 га пасовищ, 0,20 га сінокосів. Місцезнаходження та межі орендованого об'єкта відображені на плані в державному акті на право приватного володіння землею серія EP № 4257808, виданого 20 травня 2005 року.
На земельній ділянці не повинні міститися будь-яка нерухомість або інші об'єкти інфраструктури.
Земельна ділянка передається в оренду без споруд та інших об'єктів.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 50 000 гривень.
Земельна ділянка, що передається в оренду, не повинна мати будь-яких перешкод, які б заважали її ефективному використанню згідно з цим Договором.
Об'єкт оренди не повинен матиінших особливостей, які можуть впливати на орендні відносини.
Термін дії цього Договору
Договір є чинним від 23.05.2005 до 23.05.2010. Орендар, який точно виконав свої зобов'язання згідно з цим Договором, має пріоритетне право продовжити оренду на новий термін. У цьому випадку Орендар повідомить Орендодавця у письмовій формі про своє бажання продовжити оренду не пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну дії Договору.
Виплата орендної плати
За використання земельної ділянки протягом року Орендар сплатить Орендодавцю орендну плату, яка дорівнює 1,5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (ділянок), обчисленої (індексованої) відповідно до закону, та яка на момент підписання Договору складає 750 гривень. У разі подальшої індексації (збільшення) вартості об'єкту оренди відповідним чином буде змінюватися сума орендної плати, яка складатиме 1,5% від нормативної грошової оцінки, індексованої відповідного до законодавства України, без підписання додаткових договорів.
За згодою Сторін Орендодавець може сплачувати орендну плату в натуральній формі або у послугами, що повинно бути зафіксовано в додатковому договорі. У додатковому договорі обов'язково повинні бути визначені клас, сорт, якість та ціну за одну одиницю продукції, яка надається як орендна плата. Додаткові договори, в яких відсутні ці дані, не є чинними, навіть якщо їх підпишуть обидві Сторони. Додаткові договори підлягають державній реєстрації у встановленому для цього Договору порядку.
При обчисленні суми орендної плати потрібно враховувати індекси інфляції.
Виплата орендної плати проводиться з 1 вересня до 31 грудня кожного платіжного року за поточний рік.
Продукція та послуги, якими виплачується орендна плата, надаються шляхом заповнення платіжної відомості. На вимогу Орендодавця Орендар надасть йому довідку про суму сплаченої орендної плати та суму боргу, якщо такий є.
Сума орендної плати буде переглядатися один раз на рік у разі:
Зміни передбачених цим Договором умов господарської діяльності;
Коливань податку на землю, збільшення цін, тарифів, у т.ч. наслідків інфляції;
Погіршення земельної ділянки, яке відбулося не з вини Орендодавця, чому є офіційне підтвердження;
В інших передбачених законом випадках.
У жодному разі сума орендної плати не може перевищувати 1,5% від нормативної грошової оцінки об'єкту оренди.
Якщо Орендодавець не зможе внести орендну плату у встановлений цим Договором строк, на нього накладається штраф, який дорівнює 0,5% від суми, що підлягає сплаті, за кожний день.
Умови використання земельної ділянки
Земельна ділянка передається в оренду для виробництва сільськогосподарської рослинницької продукції.
Призначення земельної ділянки полягає в товарному сільгоспвиробництві.
Умови підтримання в належному стані об'єкту оренди є такими: Орендар повинен слідкувати за збереженням родючості ґрунту та відсоткового вмісту гумусу в землі на той момент, коли він почав її орендувати. Якщо Орендар отримує зорану землю, то він повинен її повернути також в зораному вигляді. Суборенда заборонена.
Умови та строки передачі земельної ділянки в оренду
Земельна ділянка передається в оренду без розробки проекту відведення.
Немає інших умов оренди земельної ділянки.
Земельна ділянка передається в оренду в день проведення державної реєстрації цього Договору відповідно до акту її передачі-приймання (у день підписання цього Договору у випадку, коли не проводиться державна реєстрація).
Умови повернення земельної ділянки
Після закінчення строку дії Договору (закінчення або анулювання) Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку протягом 3 календарних днів після дати закінчення строку дії відповідно до акту передачі-приймання, та стан земельної ділянки не повинен бути гіршим ніж у день її прийняття. У разі пошкодження земельної ділянки, що призводить до змін її стану, Орендодавець має право на компенсацію за домовленістю сторін. Якщо Сторони не зможуть домовитися про суму компенсації, їхня суперечка буде вирішуватися в судовому порядку.
Будь-які кошти, витрачені Орендодавцем на поліпшення якості земельної ділянки без згоди Орендодавця, які не можуть бути відокремлені від завданої цій земельній ділянці шкоди, не компенсуються.
Орендодавець не дає Орендарю своєї згоди на проведення робіт з поліпшення стану земельної ділянки.
Орендодавець має право на компенсацію шкоди, завданої нездатністю Орендаря виконати свої зобов'язання за цим договором. Шкодою вважаються:
Фактичні втрати, понесені Орендодавцем внаслідок невиконання або неналежного виконання Орендарем умов цього Договору, та кошти, витрачені або які потрібно витратити Орендодавцеві для відновлення своїх порушених прав;
Доходи, які міг фактично отримати Орендодавець, якби Орендар належним чином виконав свої зобов'язання за Договором.
Сума фактичних та інших витрат визначається на підставі офіційно підтверджених даних.
Обмеження (перешкоди) стосовно використання земельної ділянки
Стосовно орендованої земельної ділянки не існує жодних встановлених обмежень (перешкод), вона є вільною від прав третіх сторін.
Передача земельної ділянки в оренду не є причиною для закінчення строку дії або зміни обмежень (перешкод) та інших прав третіх сторін, якщо така ситуація виникне в майбутньому.
Інші права та обов'язки Сторін
28. Орендодавець має право:
вимагати від Орендаря використання земельної ділянки за призначенням, обумовленим в Договорі про оренду;
вимагати від Орендаря дотримання норм екологічної безпеки при використанні землі та збереження родючості ґрунту відповідно до державних стандартів та нормативів, у т.ч. місцевих нормативних документів із забудови поселень;
вимагати від Орендаря дотримання нормативних положень щодо водоохоронних зон, лісосмуг, санітарного контролю та зон санітарної охорони, зон зі спеціальним режимом використання землі та територій, що перебувають під спеціальним захистом;
вимагати від Орендаря вчасної сплати орендної плати.
Орендодавець зобов'язаний:
передати земельну

 
 

Цікаве

Загрузка...