WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розвиток картографії в Україні. Картографічна вивченість території України - Реферат

Розвиток картографії в Україні. Картографічна вивченість території України - Реферат

pp.), "Статистичний атлас головнішихгалузей фабрично-заводської промисловості Європейської Росії-" Д.Тімірязєва, "Досвід статистичного аналізу Російської імперії-" і "Детальний атлас російської імперії із планами головніших міст" А.Ільїна, "Фінансово-статистичний атлас Росії" П.Антропова та ін.
Перші Українські навчальні карти були, очевидно, видані у Львові: карта І.Шараневича "Львів за часів панування руських князів" (1861 p.). Серед навчальних картографічних матеріалів слід назвати російські "Атлас, створений на користь і споживання юнацтва" (1737 p.), "Навчальний атлас Росії", "Карта Європейської Росії з картинними зображеннями типів народів та їх промислів" (1901 p.), "Ілюстрована карта Європейської Росії" (1896 p.), "Мандрівник по Росії".
Українська картографія новітніх часів. Після проголошення УНР Українським геодезичним управлінням видано 54 аркуші державної "спеціальної-" карти України масштабу 1:420000 і 4 аркуші масштабу 1:1050000. Фізична карта України П. Тутковського видана в масштабі 1:1680000. В 1925 р. товариство "Укрповітряшлях" розпочало аерофототопографічне знімання території України. З 1928 р. продовжені тріангуляційні роботи на трасі Пулково-Миколаїв під керівництвом Ф.Красовського.
На західноукраїнські землі складено карти: польські (1:100000 тактична, 1:25000, 1:300000 оперативна, 1:500000 польотна, 1:1000000), чехословацька на австрійській основі (1:25000, 1:75000, 1:200000, 1:750000), румунські (1:20000, 1:100000, 1:200000, 1:500000).
Активно розвивається тематичне картографування. Найвидатнішими картографічними творами цього періоду є "Атлас електрифікації України" (1922 p.), схематичний "Кліматичний атлас України"(1927 p.), "Географічний атлас України" (1928 p.). Територія України знайшла своє відображення і на багатьох картах і атласах СРСР: "ГОЕРЛО" (1920 p.), БСАМ (1937 p.), "Промисловість СРСР" (1929 р.) тощо.
Розвиткові картографії сприяли праці директора Інституту географії і картографії АН України С.Рудницького (1877-1937). Видатною працею в ці роки став "Атлас України й суміжних країв" В.Кубійовича (Львів, 1937 p.).
Особливо величезного значення набули топографо-картографічні роботи у роки Великої Вітчизняної війни. Карти використовувалися при плануванні і проведені бойових операцій, визначенні координат цілей, прив'язці бойових порядків, орієнтуванні. Створювалися спеціальні карти -бланкові, розвідувальні, кодовані, рельєфні тощо.
Післявоєнний період розвитку картографії забезпечувався подальшим розгортанням прикладних і теоретичних розробок. На всій території колишнього СРСР запроваджено систему координат 1942р. і Балтійську систему висот. Топографо-геодезичні та картографічні роботи базуються на матеріалах аерофото- та космічного знімання. Розробляються нові напрямив картографії - пізнавальна функція карт, мова карти, картографічна генералізація, система організації змісту карт. Традиційно потужним напрямом в тематичному картографуванні є розробка комплексних і синтетичних карт, які базуються на принципах системного картографування (карти спеціалізованих АПК, оцінки стану компонентів природи, охорони природного . середовища, оцінки земель, медико географічної оцінки території, галузевої та територіальної організації географічних комплексів тощо). Створено серію карт територіальних комплексних схем охорони природи (ТерКСОП) Донецької області, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська. Ведуться роботи по створенню базових карт. У 1961 році завершене складання ґрунтових карт сільськогосподарських підприємств (1:10000), адмінрайонів (1:25000, 1:50000), областей (1:200000), видано "Атлас ґрунтів Української РСР" (1979 p.). Виходять у світ "Атлас сільського господарства Української РСР" (1958 p.), "Атлас палеогеографічних карт Української і Молдавської РСР" (1960р.), "Атлас Української і Молдавської РСР" (1964 p.), "Атлас складових теплового і водного балансу України" (1966р.), "Атлас особливо небезпечних для сільського господарства гідро кліматичних явищ на території Української РСР" (1968р.), фундаментальний "Атлас природних русловий и естественых ресурсов УССР" (1978р.). У 80-х роках видані туристичні атласи "Крим", "Київ", "Українські Карпати", "Львів". Територія України детально відображена на багатьох картах і в атласах СРСР цього часу.
В 1992 році видано атлас "Українці. Східна діаспора", 1993-му - серію карт "Україна. Природне середовище та людина". Шкільний курс географії забезпечується низкою настінних карт материків, України та атласами для 3-8-х класів. У 80-90-х роках видано навчально-довідкові атласи краєзнавчого типу Донецької, Рівненської, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Київської та інших областей. Топографо-геодезичні та картографічні роботи виконуються під егідою Управління геодезії, картографії та кадастру (Укргеодезкарта) та створеного у 1991 році Інституту географії НАНУ. Основними центрами картографічних досліджень стали Рада по розміщенню продуктивних сил, Національний університет ім. Т.Шевченка (Київ), Харківський, Львівський, Чернівецький,
Сімферопольський, Дніпропетровський університети, Київський та Волинський педагогічні університети, Вінницький та Тернопільський педінститути.
Картографічна продукція випускається на Вінницькій державній картфабриці. Для забезпечення сучасних знімальних робіт і робіт по обновленню загально географічних й тематичних карт та створенню нових їх типів у 1995р. запущено перший український супутник "Січ-1".
Важливим завданням перспективного розвитку української картографії є:
а) подальші територіальні пошуки з метою дослідження галузевих (компонентних) систем реальних об'єктів і територіальних систем, а також їх картографування для розв'язання проблем управління раціональним природокористуванням, господарства і соціальної сфери;
б) розробка наукових основ системного картографування і картографічного моделювання, пошуки нових видів і типів карт, які глибоко і всесторонньо відображали б взаємозв'язки і динаміку природних і соціально-економічних явищ;
в) розробка пакетів програм для автоматизованого створення інвентаризаційних карт на основі статистичних даних;
г) широке використання матеріалів космічного знімання;
ґ) формування нових напрямків тематичного картографування - еколого-географічного, медико-географічного, раціонального природокористування тощо.
Список використаної літератури
1. Картография с основами топографии (под ред. Г.Ю.Грюнберга) - М. Просвещение, 1991 - 368с.
2. Жупанський ЯЛ. Історія географії в Україні. Львів, Світ, 1997р.
3. Салищев К.А. Картоведение - М. Изд. МГУ, 1982 -408с.
4. Салищев К.А. Картография - М. Высшая школа, 1982 -272с.
5. Справочник по картографии - М. Недра, 1988 - 428с.
6. Топография с основами геодезии (Под ред. С.Марченко и А.П.Божок) - М. Высшая школа, 1986 - 304с.
7. Топографія з основами геодезії (за ред. А.П.Божок) - К. Вища школа, 1995 - 275с.

 
 

Цікаве

Загрузка...