WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Науково-технічний проект карти (складання карти). Теоретичні основи картографії. Методи і технічні прийоми в картографії - Реферат

Науково-технічний проект карти (складання карти). Теоретичні основи картографії. Методи і технічні прийоми в картографії - Реферат

розробка питань класифікації картографічних творів та аналізу карт. На теоретичній основі інформатики тепер базуються картографічні джерела. Для цього важлива історія картографії. Історія картографічної науки і картографічного утворення, утворює особливий розділ картографії. У дослідженні розвитку методологічних основ картографії, її ідей, концепцій і теорій цьому розділу характерний теоретичний аспект. Проектування карт і їх складання утворюють два основних етапи в лабораторному створенні її оригіналу. Проектування карти лежить в розробці документації, необхідної для організації і виконання всіх робіт по виготовленню оригіналу карти, коли це необхідно, по її розмноженню.
Складання карт - це графічна побудова оригіналу карти, як просторової моделі деяких визначених сторін дійсності. Кожний з цих етапів, у свою чергу, поділяється на ряд стадій і процесів, які мають досить визначені завдання. Основним результатом проектування є програма карти - документ, який визначає призначення, вид і тип карти, її математичну основу, зміст, принципи генералізації, способи зображення і систему графічних символів, джерела і порядок їх використання, а також технологію виготовлення карти. Програма, доповнена технічними і економічними підрахунками, утворює проект карти.
Проектування карти передбачає в якості особливих стадій, по-перше, складання попереднього штриху програми, по-друге, збір, аналіз і оцінку джерел, по-третє, вивчення в межах картографічного регіону тих явищ, які повинні ввійти у зміст карти і детальну розробку програми. Рівним рахунком на етапі створення карти попередньою стадією служить підготовка і опрацювання джерел. Повний цикл робіт по створенню картивід її задуму до виходу із друку включає також етап створення карти, який утворює дві стадії: виготовлення друкованих форм і друкованих карт. Ці роботи знаходяться поза сферою безперечних інтересів курсу проектування і складання карт, але їх специфіка може впливати на технологію виготовлення карт.
На всіх етапах існує необхідність у науково-технічному керівництві {редагування карти). Іншим процесом - коректура - технічний контроль і перевірка якості карти на всіх стадіях виготовлення.
Проектування, складання і створення карт (основні етапи і стадії)
Етапи створення карт Підрозділи робіт на стадії Результати
робіт на
кожному етапі
Проектування Визначення вимог до карти і складання попередньої програми; збір, аналіз і оцінка джерел. Вивчення картографічних явищ. Складання програми ( проекту карти) Програма або проект карти
Складання Підготовка і обробка джерел. Виготовлення початкового оригіналу карти (побудова математичної основи карти, перенесення змісту з джерел, його генералізація) Оригінали карти
Підготовка до видання Виготовлення видавничого оригіналу. Допоміжні роботи по обслуговуванню поліграфічних процесів. Виготовлення штрихових і чітких проб Видавничі
оригінали,
допоміжні
макети
Видавництво карти Виготовлення печатних форм і отримання проб. Друкування карти Друковані відбитки карти
Теоретичні основи картографії, на яких базується курс "Проектування і складання карт" закладаються в картоведенні - вступному курсі по картографії, який включає вчення про карту, джерело ведення, методику використання карт, а також історію картографії. Розвинутий в картографії погляд на карту, як на просторові моделі реального світу відкриває ясну перспективу для розробки і практичної реалізації методів лабораторного створення карт.
Картографування дає змогу картографу розглядати прийоми аналізу карт, необхідних, по-перше, при визначенні вмісту проектуючи карт, виборі методів, зображення, генералізації, по-друге, для правильного орієнтування в масі картографічних джерел, їх систематизації і оцінки.
Теорія картографічних проекцій (або математична картографія), яка вивчає різні способи зображення поверхні земного еліпсоїда на площині, дає картографії ключ для вирішення однієї із основних проблем математичної формалізації картографічної моделі дійсності, установлення строгої і однозначної залежності між координатами відповідних точок моделі і дійсності.
Оформлення карт - вивчає теоретично і практично питання вибору зображуваних засобів і проектування картографічних знаків, а також методи графічного виготовлення карт, дає знання, необхідні для проектування легенд конкретних карт і підготовки оригіналів.
Звертаючись до інших наук, перш за все потрібно зупинитись на видавництві карт, а також на економіці і організації картографічного виробництва, безпосередньо звернуті до картографії і тісно пов'язані з нею при створенні карт. Важливий зв'язок з геодезією, топографією, а головним чином з математикою.
Список використаної літератури
1. Картография с основами топографии (под ред. Г.Ю.Грюнберга) - М. Просвещение, 1991 - 368с.
2. Жупанський ЯЛ. Історія географії в Україні. Львів, Світ, 1997р.
3. Салищев К.А. Картоведение - М. Изд. МГУ, 1982 -408с.
4. Салищев К.А. Картография - М. Высшая школа, 1982 -272с.
5. Справочник по картографии - М. Недра, 1988 - 428с.
6. Топография с основами геодезии (Под ред. С.Марченко и А.П.Божок) - М. Высшая школа, 1986 - 304с.
7. Топографія з основами геодезії (за ред. А.П.Божок) - К. Вища школа, 1995 - 275с.

 
 

Цікаве

Загрузка...