WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Класифікація проекцій. Загальні відомості. Класифікація проекцій по виду меридіанів і паралелей нормальної сітки - Реферат

Класифікація проекцій. Загальні відомості. Класифікація проекцій по виду меридіанів і паралелей нормальної сітки - Реферат

точці під кутами пропорційними відповідним різницям довгот, а паралелі - дугами одно центричних кругів, проведених із точки сходження меридіанів.
В косих і поперечних конічних проекціях меридіани і паралелі в загальному випадку зображуються кривими лініями.
Поліконічні проекції. В поліконічних проекціях паралелі зображуються різноцентричними кругами, центри яких розміщені на середньому меридіані, який зображується прямою лінією. Решту меридіанів представляють собою криві лінії, розміщені симетрично відносно середнього меридіана.
Псевдоконічні проекції. В псевдоконічних проекціях паралелі зображуються дугамиодноцентричних кругів, а середній меридіан - прямою. Решту меридіанів представляють собою криві лінії, розміщенні симетрично відносно середнього меридіану.
Псевдоціндричними називаються такі проекції, в яких паралелі зображуються прямими паралельними лініями. Середній меридіан - прямою, і перпендикулярний паралелям. Решту меридіани представляють собою криві лінії, розміщені симетрично відносно середнього меридіана.
Азимутальні і перспективні проекції
Азимутальні проекції. В прямих азимутальних проекціях (Рис. 2) меридіани відтворюються прямими лініями, які сходяться в одній точці.
Рис.2. Пряма азимутальна проекція
Кути ? між меридіанами рівні різниці довгот ? відповідних меридіанів на земній кулі. Відповідно, в даному випадку справедлива рівність ?=?. Паралелі в прямих азимутальних проекціях відображають концентричними кругами, проведеними радіусами ?1, ?2, ?3...
Полюс полярних координат знаходиться в точці співпадання, сходження меридіанів. За полярну вісь приймають один із меридіанів. Радіус паралелей ? залежать від широти, тобто ?=f(?). Формули для вирахування ? різні в залежності від тієї умови, яка ставиться перед проекцією, тобто яку проекцію, рівнокутну, рівновелику чи довільну треба одержати.
Для побудови проекцій вираховують прямокутні координати за формулами:
x=?·cos?
y=p·sin?
Крім прямих азимутальних проекцій є ще поперечні (екваторіальні) і косі (горизонтальні) азимутальні проекції. В косих і поперечних проекціях меридіани і паралелі відтворюються кривими лініями, крім меридіану полюса полярної системи координат, який буде показаний прямою лінією і буде віссю симетрії проекції. В косих (горизонтальних) проекціях полюс азимутальних координат не співпадає з точкою сходження меридіанів, як в прямих проекціях. В цих проекціях полюс буде в точці z0 з координатами ?0 і ?0.
Якщо вираховувати координати точок з врахування розміщення z0 як центру, то в проекції одержимо умовну координатну сітку, по вигляду подібну на географічну сітку прямої проекції, але прямі лінії які сходяться до центру, будуть не меридіанами, а вертикалами. Кола, проведені із точки сходження вертикалів як із центру, будуть не паралелями, а альмукантарантами. Нормальна сітка в даному випадку не співпадає з основною сіткою. Головні напрямки не співпадають з напрямками меридіанів і паралелей (тобто з географічною сіткою). В косих і поперечних азимутальних проекціях застосовують систему азимутальних координат, де а - азимут і z зенітна віддаль.
Якщо полюс z0 віддалений від полюса географічного Р на 90°, то одержимо поперечні (екваторіальні) азимутальні проекції; якщо ж полюс z0 знаходиться від географічного полюсу на віддалі, більше 0° і менше 90°, то будемо мати косу горизонтальну проекцію. Коли обидва ці полюси співпадають то ми маємо пряму (полярну) проекцію.
За властивостями відтворення азимутальні проекції можуть бути рівнокутними, рівновеликими і довільними.
Перспективні проекції. Картографічну сітку у перспективних проекціях проектують безпосередньо на картинну площину із точки зору Q, розміщену на діаметрі кулі, перпендикулярної картинній площині, або на його продовженні (Рис. 3). Земна поверхня приймається за поверхню кулі радіусу R.
Рис. 3
В залежності від розміщення картинної площини відносно земної кулі в перспективних проекціях розрізняють різні три типи (Рис.4):
прямі, або полярні, в яких картинна площина паралельна площині екватора;
поперечні, або екваторіальні, в яких картинна площина паралельна площині якого-небудь меридіану;
косі, або горизонтальні, в яких картинна площина паралельна горизонту якої-небудь точки.
В залежності від віддалі точки Q від земної поверхні проекції підлягають на чотири групи:
ортографічні проекції, в яких точка зору Q віддалена в безкінечність так, щоб проектування проводилось паралельними променями;
Рис. 4. Три положення картинної площини для
одержання трьох типів проекцій
а) пряма (полярна); б) поперечна (екваторіальна);
в) коса (горизонтальна)
внутрішні проекції, в яких точка зору знаходиться на кінцевій віддалі від поверхні на яку проектуємо;
стереографічні проекції, коли точка зору находиться на самій поверхні на проектують;
центральні проекції, в яких точка зору розміщена в центрі кулі.
В прямих перспективних проекціях меридіани зображають прямими лініями, які сходяться в одній точці, а паралелі - концентричними колами, проведеними з точки перетин меридіанів, як-із центру. Головні напрямки в прямих перспективних проекціях співпадають з меридіанами і паралелями.
В косих і поперечних перспективних проекціях основна сітка (меридіанні паралелі) не співпадають з нормальною сіткою (вертикали і альмукантаранти), які мають азимутальні координати - азимут а і зенітну віддаль z.
Меридіани і паралелі в косих перспективних проекціях являють собою криві лінії. Головні напрямки тут співпадають з вертикалами і альмукантарантами.
Перспективні проекції мають плоскі полярні координати ?- полярний кут і ? - радіус. Для побудови проекції вираховують прямокутні координати х і у.
Список використаної літератури
1. Картография с основами топографии (под ред. Г.Ю.Грюнберга) - М. Просвещение, 1991 - 368с.
2. Жупанський ЯЛ. Історія географії в Україні. Львів, Світ, 1997р.
3. Салищев К.А. Картоведение - М. Изд. МГУ, 1982 -408с.
4. Салищев К.А. Картография - М. Высшая школа, 1982 -272с.
5. Справочник по картографии - М. Недра, 1988 - 428с.
6. Топография с основами геодезии (Под ред. С.Марченко и А.П.Божок) - М. Высшая школа, 1986 - 304с.
7. Топографія з основами геодезії (за ред. А.П.Божок) - К. Вища школа, 1995 - 275с.

 
 

Цікаве

Загрузка...