WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Зображення фізико-географічних і соціально-економічних явищ. Тематичні карти. Способи картографічного зображення - Реферат

Зображення фізико-географічних і соціально-економічних явищ. Тематичні карти. Способи картографічного зображення - Реферат

"ваги". Важливим моментом є вибір географічної основи, яку намагаються звести до мінімуму, і виділяють на карті територію, де явище, що картографується, відсутнє.
8. Спосіб ареалів. Ареалом називають область .поширення якого-небудь явища. Він може бути неперервним, суцільним чи розсіяним. Розрізняють ареали абсолютні та відносні. Для передачі ареалів на тематичних картах використовують різні прийоми: обмеження ареалів суцільною чи пунктирною лінією певного малюнка, фарбування ареалу, штрихування ареалу, рівномірне розміщення в межах ареалу штрихових знаків (художніх чи символьних значків) без передачі його меж, напис в межах границь, окремий малюнок (Художній значок). Таке багатство прийомів оформлення дає можливість на одній карті показати навіть ті ареали, які перекриваються. На зоогеографічних та геоботанічних картах ареали використовуються як основний спосіб.
9. Спосіб знаків руху. Знаки руху служать для передачі різних просторових переміщень, які відносяться до природних чи соціально-економічних явищ: морські течії, перельоти птахів, маршрути експедицій, міграції населення, перевезення пасажирів та вантажів тощо. Часто використовуються для передачі планів та ходу військових операцій, передачі різних зв'язків - транспортних, економічних, торгових, фінансових, політичних, культурних тощо. Знаки руху застосовують для показу переміщення будь-яких явищ: крапкових, лінійних, площинних,розсіяних, суцільних. За допомогою знаків руху можна передати шлях, спосіб, напрям і швидкість переміщення, якість, потужність та структуру рухомого явища. Основним графічним засобом для відображення руху і зв'язків служать вектори, які різняться за орієнтуванням (напрямом), формою, величиною (шириною), яскравістю, внутрішньою структурою. Іншим засобом є стрічки (смужки) або епюри, різна ширина яких виражає потужність потоку населення чи вантажів. Спів розмірність стрічок може бути абсолютною чи умовною, неперервною чи ступінчатою.
10. Картодіаграма - спосіб зображення розподілу якого-небудь явища (його кількісного показника чи показників) через діаграми, розміщенні на карті в середині одиниць територіального поділу (найчастіше адміністративного), і які характеризують сумарну величину явища в межах кожної одиниці поділу. Найчастіше використовують лінійні (стовпчики, смужки, довжина яких пропорційна величині зображуваного явища), площинні (кола, квадрати, прямокутники, площа яких пропорційна величині зображеного явища) та об'ємні (кулі, куби, об'єм яких пропорційний величині зображеного явища) діаграми. Діаграмні фігури можуть бути структурними, якщо кола, квадрати тощо діляться на частини відповідно до складу (структури)зображеного явища а також двох- чи трьохмірні діаграми, які відображають два чи три незалежні, але взаємопов'язані показники (посівна площа та середня урожайність - валовий збір). Діаграмні фігури на ряд дат дають змогу судити про динаміку явища.
11. Картограма - спосіб зображення середньої інтенсивності явища в межах одиниць територіального поділу, найчастіше адміністративного (густоти населення, розораності, лісистості тощо). В картограмі використовують відносні показники, отриманні в результаті ділення двох рядів абсолютних величин, обрахованих для одних і тих же територіальних одиниць, або ж із підрахунку процентних відношень. Для наочності кожну територіальну одиницю зафарбовують чи штрихують так, щоб за інтенсивністю кольору чи штриховки можна було судити про інтенсивність явища. Перевагою картограми є її простота в побудові та сприйнятті.
Сумісне використання способів картографічного зображення та їх порівняльна характеристика. Для передачі одного і того ж явища можна застосовувати залежно від обставин різні способи картографічного зображення: ізолінії, картограми, знаки руху, кількісний фон - для характеристики стоку на гідрологічних картах. На картах, які передають декілька явищ, один і той же спосіб зображення може застосовуватися для різних явищ: значки - промислових центрів, електростанцій, корисних копалин. Для явищ, локалізованих в пунктах, використовують: сучасний стан - спосіб значків; переміщення - знаки руху із значками; зміну в часі - значки, локалізовані діаграми. Для явищ, локалізованих на лініях: сучасний стан - лінійні знаки; переміщення - поєднання лінійних знаків (деколи із знаками руху), ізолінії; зміну в часі - поєднання лінійних знаків. Для явищ, розсіяних на площах: сучасний стан - якісний фон, ізолінії, сукупність локалізованих діаграм, ареали; переміщення - поєднання ареалів, ізолінії, знаки руху; зміну в часі - ізолінії, сукупність локалізованих діаграм. Для явищ, розсіяних у просторі: сучасний стан - крапковий спосіб, якісний фон, картограма, картодіаграма; переміщення - поєднання ареалів, знаки руху; зміну в часі - крапковий спосіб, поєднання ареалів, картограма, картодіаграма. Для явищ суцільного поширення: сучасний стан - якісний фон, ізолінії, сукупність локалізованих діаграм; переміщення - знаки руху; зміну в часі -ізолінії, сукупність локалізованих діаграм.
Із усіх способів лише спосіб значків характеризує дані в пункті. Картодіаграма і локалізована діаграма теж використовує значки (фігури), які локалізовані в окремих пунктах (метеостанції) чи границях, але вони характеризують явища загалом на окремих територіях. Значки та лінійні знаки не можуть характеризувати явища, які поширені на значних площах. Способи крапковий (географічному методі розстановки точок), ізоліній, якісного фону та ареалів дають можливість показати на карті зайняту явищем територію (знаки руху - лише частково). До того ж ізолінії та крапковий спосіб тяжіють до показу кількісних характеристик, якісний фон і ареалів - якісних.
Список використаної літератури
1. Картография с основами топографии (под ред. Г.Ю.Грюнберга) - М. Просвещение, 1991 - 368с.
2. Жупанський ЯЛ. Історія географії в Україні. Львів, Світ, 1997р.
3. Салищев К.А. Картоведение - М. Изд. МГУ, 1982 -408с.
4. Салищев К.А. Картография - М. Высшая школа, 1982 -272с.
5. Справочник по картографии - М. Недра, 1988 - 428с.
6. Топография с основами геодезии (Под ред. С.Марченко и А.П.Божок) - М. Высшая школа, 1986 - 304с.
7. Топографія з основами геодезії (за ред. А.П.Божок) - К. Вища школа, 1995 - 275с.

 
 

Цікаве

Загрузка...