WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Помилки при геометричному нівелюванні - Реферат

Помилки при геометричному нівелюванні - Реферат


Реферат на тему:
Помилки при геометричному нівелюванні
На результати нівелювання здійснюють вплив різноманітні фактори систематичного та випадкового характеру.
1. Систематичні помилки
До систематичних помилок відносять помилки приладів, особисті помилки та помилки впливу зовнішнього середовища.
1.1. Помилки приладів
До цієї групи відносять помилки, пов'язані з роботою нівеліра; положенням та станом рейок. Розглянемо ці помилки.
1.1.1. Помилка за невиконання головної умови нівеліра
Рис 5.8.
На рис 5.8. показано нівелір і дві рейки, встановлені на костилях. Задня рейка З знаходиться від нівеліра на віддалі S3, передня - на віддалі Sn=S3+ S, де S - різниця в плечах. При паралельності осі циліндричного рівня та візирної осі відлік по задній рейці буде - З, по передній - П. При непаралельності вказаних осей (при наявності кута і) відліки будуть З? та П?. Помилка у відліку на задню рейку буде
З=(і/ ) Sз (5.19)
на передню рейку,
П=(і/ ) Sп= (і/ ) (Sз+ S). (5.20)
Оскільки перевищення
h=З-П, (5.21)
а отже помилка в перевищенні
h= З- П, (5.22)
то
h=(і/ ) Sз -(і/ ) (Sз+ S)=(-і/ ) S. (5.23)
Обчислимо граничну помилку в перевищенні за невиконання головної умови нівеліра при граничних значеннях і та S, наприклад для ІV класу.
0Згідно з інструкцією [2], ігран=10", різниця плеч Sгран=5м, тоді
Вважають, що середня квадратична помилка виміру вдвоє менша за граничну помилку.
Отже, середня квадратична помилка перевищення за невиконання головної умови нівеліра
,
(5.24)
а середня квадратична помилка погляду за невиконання головної умови нівеліра
,
(5.25)
що для IV класу становить .
1.1.2. Помилка за неправильний хід фокусуючої лінзи
При складанні труби на заводі фокусуюча лінза та об'єктив знаходяться на одній загальній головній оптичній осі. При фокусуванні на предмет лінза переміщується вздовж головної оптичної осі. Якщо лінза має правильний хід, то центр лінзи не сходитиме з головної оптичної осі, при неправильному ході - зміщується вниз або вверх від оптичної осі, внаслідок чого проходить зміщення променя, що проходить від рейки до ока, тобто відлік по рейці здійснюється з помилкою. Помилка може бути відчутною, але при рівності плеч змінювати фокусування нема необхідності, тому помилка буде однаковою на задню і на передню рейки і при обчисленні перевищення за формулою h=З-П вона буде компенсована.
1.1.3. Помилка за спроможну здатність труби
Величина цієї помилки залежить від віддалі між нівеліром та рейкою S та збільшення зорової труби Г. Помилку обчислюють за формулою
mmp=60"S/ Г, (5.26)
Тут 60? - спроможна здатність ока розрізняти 2 точки, що знаходяться поруч.
Наприклад, для нівелювання ІІ класу при S=65 м і Г=40х
mmp=60" 65000 мм/206265 40=0.47 мм.
1.1.4. Помилка за нахил рейки
Рис 5.9.
При нахилі рейки на кут замість відліку в0 (при вертикальному стані рейки) беремо відлік в (рис 5.9).
Вірний відлік в0 знайдемо за формулою
(5.27)
Тоді помилка за нахил рейки
При малому ? ,
тобто
h=?2в 2/4 2=?в 2/2 2 (5.28)
При встановленні рейки у вертикальний стан з допомогою круглого рівня 10?. При =10 і в=1 м (для прикладу), при " 200000"
(5.29)
При встановленні рейки у вертикальне положення на око відхилення може досягати 5?. Тоді
(5.29?)
Такою величиною не можна нехтувати. Отже, рейку необхідно встановлювати у вертикальне положення лише з допомогою круглого рівня.
1.1.5. Помилки за недосконалість рейок
Розрізняють три помилки за недосконалість рейок.
Ці помилки можуть бути різної природи.
Перша - помилка за компарування рейок. Перед початком польових робіт, в процесі їх виконання та після завершення визначають середню довжину пари рейок з допомогою спеціального компаратора МК-1 або женевської лінійки. Помилка визначення довжини одного метра пари рейок за своєю природою носить випадковий характер. Її величина, як правило, невелика, вона коливається в межах 0.03-0.05 мм, але якщо врахувати те, що після встановлення довжини одного метра пари рейок вплив помилки компарування на результати нівелювання носить систематичний характер, то при перевищеннях біля 100 м він може досягти величини 3-5 мм.
Друга помилка - за зміну довжини рейок під впливом температури, вологості повітря та інших факторів в процесі експлуатації рейки. Встановлено, наприклад, що при зміні вологості на протязі дня від 5% до 100 довжина рейки може змінитися на 0.2 мм. Ці зміни носять коливальний характер. Зміна довжини рейки може носити постійний характер, в залежності від часу. Для ослаблення впливу цієї помилки визначають довжину одного метра пари рейок кілька разів у польовий сезон: на початку, в кінці польових робіт і додатково в проміжку (один раз в два місяці).
Третя помилка - за прогин рейки. Якщо рейка неправильно зберігається, наприклад різні її частини знаходяться під неоднаковим навантаженням, то вона може прогнутися, що приведе до зміни її довжини. В зв'язку з цим, двічі на місяць при нівелюванні І і ІІ класів необхідно визначати стрілку прогину рейки. Для цього рейку ставлять горизонтально на бічне ребро, натягують нитку між кінцями рейки, лінійкою вимірюють віддалі від нитки до поверхні інварної смуги біля 2-го, 30-го та 58-го ділень рейки (рис. 3), обчислюють стрілку прогину рейки за формулою
(5.30)
Стрілка прогину у інварної рейки повинна бути меншою 5 мм при нівелюванні І і ІІ класів. ([2], дод. 21), у дерев'яної - меншою 10 мм при нівелюванні ІІІ і ІV класів ([6] ст. 44).
Рис Визначення стрілки прогину
1.2. Особисті помилки
До систематичних відносять також особисті помилки, які залежать від здатності ока спостерігача точно наводити бісектор ниток на штрих рейки або співставляти між собою дві частини поділки рейки, розділені ниткою, а також визначати момент контакту зображень кінців бульбашки циліндричного рівня.
1.2.1. Помилка за неточне наведення бісектора на штрих інварної рейки (округлення відліку по рейці з шашковими діленнями)
Середня

 
 

Цікаве

Загрузка...