WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Проектні роботи за методом триангуляції - Реферат

Проектні роботи за методом триангуляції - Реферат

горизонтальний світловий промінь. Щоб в точці А? побачити точку С, там треба піднятися на висоту V?A=АсА?. Розглянемо прямокутний трикутник ОА'С, в ньому ОС=R - радіус Землі, А'С=SAC - віддаль між пунктом тріангуляції А і перешкодою С. Тоді:
.
(2.3)
Член в дужках розкладемо за біномом Ньютона: . Оскільки ОАс=R, то АсА?=ОА?-R=0.5S2/R.
Раніше ми позначали АсА?=VA?. Це буде висота зовнішнього знаку, який треба побудувати в точці Ас, щоб врахувати кривизну Землі при забезпеченні видимості між пунктами А і С.
Отже:
.
(2.4)
Але візирний промінь від т. С буде проходити не по прямій СА?, а буде заломлюватися внаслідок зміни густини повітря на своєму шляху, яка в свою чергу змінюється від зміни метеорологічних параметрів (температури, вологості, тиску). Це явище носить назву рефракції. Заломлення променя буде відбуватись по кривій, яка має подвійну кривизну у просторі. Цю криву можна розкласти на дві: одну - в горизонтальнійплощині, другу - у вертикальній. Заломлення променів в горизонтальній площині назвемо горизонтальною рефракцією, у вертикальній - вертикальною рефракцією. В даному випадку маємо справу з вертикальною рефракцією. Встановлено, що крива СА" по якій проходить промінь за рахунок вертикальної рефракції, своєю вигнутістю направлена до Землі, вона має приблизно таку ж природу, що і кривизна Землі, з тією лише різницею, що її вплив на висоту знака буде здійснюватися з коефіцієнтом k, який називається коефіцієнтом вертикальної рефракції, причому цей вплив приводить до зменшення висоти знака на величину А?А"=VA", де:
.
(2.5)
Сумарний вплив кривизни Землі і вертикальної рефракції:
(2.6)
або:
.
(2.7)
З досліджень встановлено, що к в середньому дорівнює 0,14-0,16.
Якщо за середній радіус Землі взяти R=6373 км, а за середній коефіцієнт вертикальної рефракції k=0,15,то отримаємо таку величину впливу кривизни Землі і вертикальної рефракції(в км):
Після переведення в метри
або
,
(2.8)
де SAC - довжина сторони між пунктами А і С в кілометрах.
Аналогічно можемо отримати величину впливу кривизни Землі і вертикальної рефракції для пункту В
.
(2.9)
Підставивши (2.8) і (2.9) у формули (2.1) і (2.2) відповідно, отримаємо:
,
(2.10)
.
(2.11)
За цими формулами виконують аналітичний розрахунок висот знаків на пунктах А і В.
2.2. Коректування висот знаків за правилом коромисла
Запроектовані висоти знаків на пунктах тріангуляції повинні, по-перше, забезпечувати видимість між пунктами, а по-друге, бути оптимальними. Оптимальними вважають висоти знаків, якщо їх сума є мінімальною. Тому проектування виконують в кількох варіантах, з яких вибирають оптимальний. Часто при аналізі варіантів доводиться на одному з пунктів змінювати висоту знаку, що призводить до зміни висот сигналів на інших пунктах, суміжних з даним. Цю зміну можна визначити за правилом коромисла, а саме: якщо на пункті А збільшити висоту знаку на величину ?Н1, то на пункті В висоту знаку необхідно зменшити на висоту
,
(2.12)
де S1 і S2 - віддалі до перешкоди від пунктів А і В відповідно (рис. 2.4).
Цим правилом вигідно коректувати висоти знаків у випадку, коли S2 більша за S1 в 2-3 рази, тоді висота знака на пункті В зменшиться на величину
в 2-3 рази більшу тієї, на яку збільшується висота знака на пункті А. В результаті - зменшення суми висот знаків на стороні АВ.
Рис. 2.4. Правило коромисла
На рисунку:
L1 - початкова висота знаку в т. А,
?H1 - величина, на яку необхідно збільшити висоту знаку в т. А,
L?1 - скоректована висота знаку в т. А,
L2 - початкова висота знаку в т. В,
?H2 - величина, на яку необхідно зменшити висоту знаку в т. В
L?2 - скоректована висота знаку в т. В
2.3. Графічний розрахунок висот знаків
Графічний розрахунок висот знаків виконується на міліметровому папері. На горизонтальній осі в масштабі карти відкладають віддалі SА і SВ перешкоди С до пунктів А і В і під віссю підписують відмітки біля основи знака і біля вершини перешкоди. Горизонтальній осі присвоюють умовну відмітку, яка повинна бути на 5-10 м меншою підписаних відміток під точками А, В і С
(рис. 2.5).
На вертикальних лініях в масштабі 1:1000 відкладають відмітки НС,
НА-V1 і НВ-V2, де V1 і V2 - поправки за кривизну Землі і вертикальну рефракцію, які обчислюються за формулами 2.8. і 2.9.
Рис. 2.5. Графічний розрахунок висот знаків
Масштаби: горизонтальний 1:50 000, вертикальний 1:1 000
Отримують точки А?, С' і В?. Вони являють собою зображення основ знаків А і В на землі і вершини перешкоди, яка може лежати як на землі, так і на якійсь висоті над землею (наприклад, вершина лісу).
Дотикаючись точки С' лінійкою, проводять лінію А"В". Відрізки А'А" і В'В" являють собою висоти знаків LA, LB. З багатьох варіантів лінію А"В" намагаються провести так, щоб сума висот знаків LA і LВ була мінімальною. Запроектовані знаки наносять на міліметровий папір чорним кольором і підписують їх висоту. Тут під висотою знака розуміють віддаль по вертикалі від центра пункту до столика під прилад.
Якщо визначення в результаті розрахунку висоти менші 1,5 м (висота штативу на землі), на пункті проектують піраміду. Намагаються не проектувати сигнали, якщо отримані висоти лежать в межах 1,5-4 м. В цьому випадку коректують висоти знаків, зменшивши на даному пункті висоту до нуля і збільшивши висоту знака на протилежному кінці лінії. Але в цьому випадку, можливо, необхідно буде підкоректувати висоти знаків на інших суміжних пунктах.
Якщо на одному з пунктів, наприклад, А, існує знак або його запроектовано раніше (для мережі вищого класу), його висоту LA слід нанести в вертикальному масштабі червоним кольором. Лінію A''B'' в цьому випадку проводять з врахуванням висоти LA. При розрахунку висот знаків можуть виникнути інші ситуації, до вирішення яких необхідно підходити з точки зору зменшення вартості будівельних робіт.

 
 

Цікаве

Загрузка...