WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру - Реферат

Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру - Реферат

функціонального використання.
Як і нормативна ціна, грошова оцінка не враховує основних чинників, притаманних ринковій економіці, - попиту та пропозиції. Тому вона не відображає ринкової вартості земельної ділянки.
Але неринкова база оцінки, якою є нормативна ціна, має місце у світовій практиці оцінки міських земель. Вона широко використовується країнами з розвиненою ринковою економікою під час спаду активності на ринках нерухомості, її доцільно також застосовувати у тих випадках, де використання землі в дохідних цілях збиткове або не може бути визначене.
Ефективність застосування неринкової бази оцінки значною мірою зале-жить від повноти врахування рентоутворювальних чинників.
У даний час у сфері земельнооціночної діяльності Б Україні співіснують два напрямки оцінки міських земель:
- визначення нормативної ціни землі;
- визначення вартості (у тому числі ринкової) прав власності чи прав оренди землі.
Перший напрямок представлений грошовою оцінкою земель населених пунктів, другий - експертною оцінкою.
Застосування тієї чи іншої оцінки регламентовано чинним законодавст-вом. Нормативна грошова оцінка здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про методику грошової оцінки земель сільськогос-подарського призначення та населених пунктів", її методика базується на розумінні характеру оптимального використання міських земель в рамках розрахункового ціноутворення з урахуванням всієї різноманітності чинни-ків, що впливають на споживчі властивості земельної ділянки: розміру та статусу міста, рівня освоєння та облаштування його території, функціональ-ного використання ділянки та її місця розташування в плані міста.
Сфера застосування експертної оцінки інша. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № ! 531 "Про експертну грошову оцінку земель-них ділянок" експертна оцінка використовується для визначення ймовірної ціни продажу на ринку, при укладанні цивільно-правових угод та переоцінці основних фондів для бухгалтерського обліку.
Технічна інвентаризація основних фондів підприємств об'єднаних котелень і мереж системи Мінжитлокомунгоспу
Технічна інвентаризація виконується з метою [17]:
а) вияву наявності і встановлення належності, стану і вартості основних фондів;
б) складання технічної документації, необхідної для нормальної експлуатації об'єктів;
в) включення вартості основних фондів у загальний баланс народного господарства;
г) встановлення правильного розміру амортизаційних відрахувань і зміцнення господарського розрахунку;
ґ) одержання даних для вироблення перспективних планів розвитку підприємств об'єднаних котелень і теплових мереж;
д) задоволення інших потреб в інвентаризаційних даних. Технічній інвентаризації підлягають:
а) теплові мережі і споруди;
б) адміністративні будинки, котельні, бойлерні та інші споруди і будівлі;
в) земельні ділянки, надані в користування підприємствам об'єднаних котелень і теплових мереж.
Інвентарним об'єктом вважається теплова мережа, забезпечена теплоно-сієм від одного джерела енергії (до котельні). На кожний об'єкт теплової мережі складається: технічний паспорт, поповерховий план і вертикальний розріз будівлі котельні, технічний паспорт на теплову мережу; ситуаційний план положення її на місцевості; інвентаризаційні картки на камери. Крім цього, на кожний населений пункт складається схематичний план або пора-йонна схема з нанесенням теплових мереж [26].
У процесі виконання польових робіт визначаються: конструкція тепло-трас (на опорах, естакадах, в прохідних, напівпрохідних каналах або безканальна прокладка труб); розташування на місцевості відносно постійних орієнтирів камер, компенсаторів та інших споруд теплотраси, матеріал діаметр труб, фасонних частин, матеріал і товщина теплоізоляції труб.
При зніманні камер і колекторів вимірюються їх зовнішні і внутрішні габарити, визначається матеріал конструктивних елементів, положення труб і фасонних частин, У камерах вимірюється: висота від верху люка камери (колодязя) до трубопроводів і до дна камери; діаметр у круглих камерах, ширина і довжина в прямокутних.
Для теплотрас на опорах і естакадах вимірюється висота опор і їх переріз і визначається матеріал, а також довжина, ширина і матеріал фундаментів.
Положення на місцевості центрів люків, камер і опор повітряної про-кладки трубопроводів визначається засічками (не менше двох) від постійних орієнтирів.
Протяжність трубопроводів вимірюється стальною стрічкою між центрами люків камер (опор), а прив'язки до місцевих орієнтирів люків (опор) і кутів повороту - тасьмовою рулеткою. Вимірювання ліній виконується з точністю не менше 1:1000. Внутрішні діаметри трубопроводів визначаються за замірами зовнішніх діаметрів труб (без врахування ізоляції) згідно з табл. 9.1.
Кути повороту трубопроводів безканальної прокладки і в непрохідних каналах визначають за допомогою трубошукачів або за виконавчим креслен-ням. У разі необхідності виконується розкриття шурфами. Дані, одержані в натурі, заносяться в абрис. Будівлі і споруди враховуються за відповідними інструкціями.
Таблиця 9.1
Співвідношення зовнішнього та внутрішнього діаметрів трубопроводу
Зовнішній діаметр трубопроводу, мм Внутрішній
діаметр трубопроводу, мм Зовнішній діаметр трубопроводу,
мм Внутрішній діаметр трубопроводу, мм
57
82
108
133
159
194
219
273
325 50
75
100
125
150
175
200
250
300 377
426
478
529
630
720
820
920
1020 350
400
450
500
600
700
800
900
1000
На будівлі котелень і бойлерних, крім цього, за узгодженням із замов-ником, складаються вертикальні розрізи з вказівкою основних габаритних розмірів і розміщення основного й допоміжного теплосилового обладнання. Технічний стан (знос) трубопроводу і споруд, доступних для огляду, визна-чається безпосереднім обстеженням, а трубопроводів безканальної проклад-ки та інших споруд, недоступних для огляду, встановлюється за допомогою відповідних розрахунків за нормативними термінами служби:
а) розрахункове забезпечення зносу вираховується як відношення фак-тично відслуженого часу до середнього терміну служби;
б) у тих випадках, коли фактично відслужений термін наближається до повного нормативного або орієнтовний термін служби, визначений експерт-ним шляхом, перевищує нормативний, процент зносу трубопроводів і споруд визначається відношенням відслуженого терміну до суми відслуженого та орієнтовного термінів служби, помноженим на 100, за мінусом відсотка збереженості, який дорівнює 30-35%.
Нормативні терміни служби трубопроводів і споруд: !) трубопроводи стальні - 40 років;
2) естакади кам'яні, бетонні, залізобетонні і металеві - 50 років;
3) опори залізобетонні і металеві - 50 років;
4)тунелі, галереї та інші підземні споруди (кам'яні, залізобетонні, бе-тонні) - 80 років.
Тепломережі зі всіма допоміжними спорудами наносяться на плани в

 
 

Цікаве

Загрузка...