WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру - Реферат

Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру - Реферат

нерухомого майна держави" і "ряд операцій, за допомогою яких встановлюється даний перелік або відомість для встанов-лення та розподілення податків".
Усі визначення, по суті, сходяться в тому, що кадастр - це сума операцій і документів для таких цілей:
- встановлення і своєчасного ведення детального переліку землевласни-ків певної території;
- локалізації та ідентифікації землекористувань;
- справляння податку (оподаткування).
Загальноприйнятим визначенням державного земельного кадастру є упорядкована сукупність вірогідних відомостей про правовий, природний, господарський та економічний стан земель. Земельний Кодекс України визначає земельний кадастр як:
1) кадастрове зонування;
2)кадастрові знімання;
3) бонітування грунтів;
4) економічну оцінку земель;
5) грошову оцінку земельних ділянок;
6) державну реєстрацію земельних ділянок;
7) облік кількості і якості земель.
До земельно-кадастрової документації належать кадастрові карти та платі (графічні і цифрові), схеми, графіки, текстові матеріали, які містять відомості про межі адміністративно-територіальних утворень, межі земельних ділянок власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, правовий режим земель, що перебувають у державній, колективній і приватній власності, їхню кількість, якість, народногосподарську цінність. Земельно-кадастрова документація включає книги реєстрації державних актів на право колективної, приватної власності на землю, право постійного користування землею, договорів на тимчасове користування землею, в тому числі на умовах оренди.
Компоненти, що складають кадастр, практично однакові у всіх країнах. Це кадастрові великомасштабні карти з індексами ділянок і реєстри нерухо-мості. Перший елемент є об'єднувальним для всіх реєстрів. Але в кожній країні є й деякі специфічні особливості [10].
Завдання служби містобудівного кадастру
Розроблене "Типове положення про службу містобудівного кадастру" визначає її основні функції, завдання, права та обов'язки, взаємозв'язок з іншими службами відповідного рівня, підрозділами місцевих рад.
Основними завданнями служби визначені:
- своєчасне і якісне виконання робіт зі збору, накопичення, оновлення подання достовірної кадастрової інформації за встановленим регламентом;
- уніфікація, централізація і стандартизація робіт щодо збору, накопичення, аналізу, зберігання, обліку, оновлення і подання кадастрової інформації на базі єдиної системи класифікації і кодування;
- формування і ведення баз даних містобудівного кадастру;
- участь у підготовці і підвищенні кваліфікації спеціалістів у сфері містобудівного кадастру.
Служба містобудівного кадастру згідно з покладеним на неї завдання здійснює систематичну реєстрацію об'єктів містобудівного кадастру, коні роль за використанням і охороною даних про об'єкти, а також стежить З достовірністю, своєчасністю подання й актуальністю відомостей містобудівного кадастру.
Служба містобудівного кадастру має право:
- отримувати від юридичних і фізичних осіб інформацію (у тому числі конфіденційного характеру), відомості щодо об'єктів, створених містобудів-ним кадастром;
- подавати у відповідні органи матеріали про факти порушення у сферах містобудування і кадастрової діяльності;
- вносити у відповідні органи пропозиції з питань покращання викорис-тання об'єктів містобудівного кадастру або окремих його частин;
- надавати консультативну допомогу, в тому числі і на комерційній основі, з питань містобудування й інформаційного забезпечення.
Нормативна ціна і ринкова вартість
Вибір бази оцінки має принципове значення. Саме база визначає спря-мованість оцінки: чи буде вона зорієнтована на встановлення реальної ціни, чи буде мати нормативний характер. Тому важливим є чітке визначення та розмежування таких понять, як ринкова вартість, ринкова ціна та норматив-на ціна.
Ринкова вартість - це найвірогідніша ціна продажу ділянки на конку-рентному та відкритому ринку за умови, що покупець та продавець добре інформовані, не мають тиску надзвичайних обставин і діють у своїх інтересах свідомо та раціонально.
Угода при цьому укладається за таких умов;
- продавець та покупець діють на основі типової мотивації;
- обидві сторони інформовані і діють найкращим чином у своїх інте-ресах;
- є достатньо часу для виявлення реакції ринку на пропозиції, що мають місце;
- платежі здійснюються готівкою чи в інший порівнянний спосіб;
- ціна угоди не містить знижок та уступок жодної зі сторін угоди;
- об'єкт має визнану корисність, є достатньо дефіцитним і може пере-даватися з рук в руки.
Ринкова ціна - це фактична сума купівлі-продажу земельних ділянок в угодах, які вже укладено. Ціна завжди співвідноситься з певним моментом часу та місцем.
Економічний зміст вартості відбиває ринковий погляд на користь, яку має власник даної ділянки на момент оцінки. Для існування ринкової вартості необхідною умовою є наявність ринку відповідних типів об'єктів, ана-логічних тим, що оцінюються. Відсутність зазначеного чинника вимагає від оцінювача використання неринкової бази оцінки, яка спричинює зміну виду вартості.
В умовах обмеження чи відсутності ринкових відносин оцінка землі має нормативний характер і здійснюється в рамках розрахункового ціноутворен-ня на підставі уявлень про характер оптимального використання земель міс-та. Важлива роль тут належить нормативній ціні, яка відображає якість міських земель за цілою низкою критеріїв: забезпеченістю інженерною, транспортною та соціальною інфраструктурою, екологічними параметрами середовища, рівнем благоустрою та історико-культурної цінності, ступенем зв'язності житла, місць прикладання праці, відпочинку тощо, - що дає змогу до встановлення сталої системи ринкових відносин одержувати уявлення про можливу рентну цінність земельних ділянок, стати базою для обчислення розмірів диференційованих ставок земельних податків та зборів.
Отже, нормативна ціна землі - це показник, що характеризує вартість земельної ділянки певної якості та місця розташування, виходячи з потен-ційного доходу за розрахунковий термін окупності [22].
Стаття 201 Земельного кодексу визначає, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо; проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України [15].
По суті, нормативною ціною е показники грошової оцінки, прийнятої на державному рівні з метою економічного регулювання земельних відносин на сучасному етапі. В основі грошової оцінки лежить капіталізація потенційного рентного доходу, що виникає завдяки облаштуванню міських територій і створенню особливих споживчих властивостейміських земель з урахуванням розташування земельних ділянок в плані міста та їх

 
 

Цікаве

Загрузка...