WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру - Реферат

Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру - Реферат


Реферат
Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру.
Система містобудівного кадастру
Ведення містобудівного кадастру здійснюється сукупністю всіх видів забезпечення (методичним, програмно-технічним, юридичним та ін.), створюючи автоматизовану інформаційну систему обліку, оцінки і контролю стану компонента середовища населених пунктів, включаючи збір, обробку, збереження актуальності і видачу інформації про природні якості будівельного освоєння і функціонального використання територій населених пунктів з метою забезпечення прийняття оперативних і довгострокових рішень на основі використання конкретних економічних механізмів. Необхідність підтримання інформації в актуальному стані потребує створення спеціальної автоматизованої системи містобудівного кадастру населених пунктів України [9].
Містобудівний кадастр як система є людино-машинним комплексом. Відрізняючись від інших напрямків автоматизованої системи управління містом, містобудівний кадастр разом з містобудівним банком даних та іншими відомчими базами даних функціонує як:
- територіально-орієнтована система, яка має міжгалузевий характер розрахована на трансформацію відомчих галузевих і функціональних комплексів даних територіального характеру;
- інтегрована система, окремі функціональні і структурні елементи якої обмежено взаємозв'язані і виступають в цілому для забезпечення інформаційних потреб користувача;
- система, що володіє способами адаптації до можливих змін і розвитку автоматизованих способів управління місцевого рівня;
- система відкритого типу, яка забезпечує збільшення числа елементів, показників і територіального контуру, відображає ріст і розвиток міста, його структурних елементів і функціональних систем;
- система, яка використовує технічний комплекс і програмно-математичний апарат, здатна до нарощування можливостей без зміни структури відповідної бази.
Система містобудівного кадастру включає:
- базу даних (реєстр і кадастрову карту);
- програмне забезпечення;
- технологію роботи служби адміністратора і користувача з системою;
- інформаційне забезпечення користувачів.
Структура інформаційного забезпечення містобудівного кадастру - склад показників та форми представлення (графічна, цифрова, текстова), режим актуальності - обумовлюється завданнями управління і вимогами, які випливають із соціально-економічної ситуації. Цим визначаються вимоги до організаційної структури, технічного і технологічного забезпечення, способів створення і ведення містобудівного кадастру.
Роль оцінки міських земель
Практичне здійснення земельної реформи, впровадження приватні власності на земельні ділянки, формування ринку землі потребують чіткого економічного механізму регулювання земельних відносин. Важливими еле-ментами цього механізму є платний характер використання та відчуження землі; обов'язковість компенсації власникам землі та землекористувачам за-подіяних збитків та понесених ними втрат при повному чи частковому ви-лученні земельних ділянок або обмеженні прав на розпорядження землею та її використання.
У світі використовуються різноманітні форми плати за землю. Загалом нараховується понад десять видів земельних податків та зборів: податок на земельну власність, на збільшення її вартості (земельні поліпшення), на при-буток від землі, на право забудови, на передачу прав на землю, її дарування, податок-штраф на незабудовану землю або її нераціональне використання, мито за реєстрацію угоди купівлі-продажу землі тощо. В економічно розви-нених країнах плата за землю становить 15-30% від усіх надходжень до міського бюджету.
Впровадження економічного механізму регулювання земельних відно-син у містах передбачає встановлення розмірів платежів за землю та прин-ципів їх диференціації, методів оцінки вартості землі та процедур справляння плати за неї.
Центральне місце у створенні умов для економічного регулювання зе-мельних відносин має визначення ціни міських земель. Саме вона детермінує ставки платежів до бюджету та розміри компенсації власникам землі й землекористувачам. Визначення реальної, справедливої ціни землі становить найбільшу практичну складність. Земля є унікальним товаром, і завжди існує суперечність щодо її вартості: між власником землі та місцевими органами влади - коли мова йде про оподаткування; між покупцем та продавцем - коли здійснюються майнові операції; між місцевими органами влади та землекористувачем - коли визначається розмір компенсації, тощо.
Саме тому чи не найголовніше місце в економічному регулюванні зе-мельних відносин посідає земельнооціночна діяльність. У багатьох країнах існують загальновизначені принципи та методи оцінки, а з поширенням
діяльності міжнародних фінансових інститутів та інтеграції національних ринків були створені єдині міжнародні стандарти оцінки.
Слід підкреслити, що земельнооціночна діяльність має важливе значен-ня не тільки для оподаткування міських земель, але й для здійснення майно-вих угод із землею та правом їх оренди на вторинному ринку. Крім того, оцінка є обов'язковою складовою усіх інвестиційних процесів. Тому від стану земельнооціночної діяльності, рівня розвитку її теоретичної та методичної бази залежать темпи здійснення не тільки земельної, але й економічної реформи в цілому.
Прийняття на державному рівні цілої низки законодавчих актів про плату за землю та приватизацію дозволило ввести оцінку міських земель у правове поле регулювання земельних відносин. Вона стає ключовим елементом в реалізації державної політики оподаткування та ціноутворення.
Таким чином, наявність оцінки землі створює можливість для органів місцевого самоврядування поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком території реалізувати свої регулятивні повноваження па підставі створення економічних умов і стимулів раціонального викорис-тання міських земель, створити необхідні умови для формування фінансово-економічної бази міста за рахунок справляння плати за землю [10].
Зміст поняття "кадастр"
Поняття "кадастр" походить від французького слова, яке буквально перекладається як реєстр, список, складений офіційними особами. Зміст цього поняття сформувався ще за часи Римської імперії, коли була затверджена одиниця обліку збору податку за землю.
За словником Вебстера кадастр означає "офіційну книгу записів кілько-сті, розміру і права власності на землекористування, що використовується при обкладанні (пропорційному розподілу) податком".
У довіднику законів Влека під кадастром мається на увазі "інвентарна відомість податків і оцінки нерухомого майна з метою оподаткування".
Академічний словник (Бельгія) дає деякі відомості про Державний ре-єстр (книгу записів), де детально вказуються дані про кількість і вартість не-рухомого майна. Зате словник видавництва "Лярус" відзначає, що адмініст-рація розуміє під словом "кадастр" документи, в яких записуються"загаль-ний перелік, міра і оцінка

 
 

Цікаве

Загрузка...