WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Про можливості швидкої статичної технології - Реферат

Про можливості швидкої статичної технології - Реферат


Реферат на тему:
Про можливості швидкої статичної технології
На сучасному етапі розвитку геодезії оновлення та згущення державних мереж - це задачі, які вирішують із застосуванням супутникових технологій [1] . При цьому необхідно здійснювати раціональний вибір GPS-технології для кожної з поставлених задач .
Згущення державних мереж є одним з масових видів геодезичних робіт . Масовість цієї задачі вимагає ретельного вибору відповідної технології.
Для раціонального використання GPS-обладнання необхідно не тільки забезпечувати польові бригади засобами транспорту та зв'язку, але застосовувати такі GPS-технології, які дають потрібну точність при високій продуктивності робіт.
Однією з прогресивних і високопродуктивних є швидка статична технологія, запропонована фірмою TRIMBLE (США) і названа нею FAST STATIC. Інші фірми вже також виготовляють приймачі, які здатні використовувати цю технологію. В них вона найчастіше зустрічається як технологія RAРID STATIC. Ця технологія дозволяє суттєво скоротити порівняно з класичною статичною технологією час спостережень на пунктах, які визначаються.
У зв'язку з вище сказаним, нами проведені експерименти для перевірки точності визначення довжин векторів та перевищень кінців векторів, тобто тих величин, як отримуємо безпосередньо після первинної обробки вимірювань GPS-приймачем, визначених швидкою статичною технологією як при відсутності так і при наявності перешкод для проходження сигналів супутників на приймач.
Для експериментальних спостережень використано три двочастотні приймачі GEODETIC SURVEYOR 4000 SSE фірми TRIMBLE.
Перший експеримент проведено на двох багатоцентрових базисах, що знаходяться у Львівській області і створені для дослідження електронних тахеометрів та світловіддалемірів. Один з базисів розташований у відкритій місцевості, а другий - біля одноповерхових будівель, металевих предметів, дерев та чагарників. Тобто на одному базисі маємо ідеальні умови для проходження сигналів супутників, а на другому ці умови для GPS-спостережень не є задовільними. Але при цьому вони є такими, що нерідко зустрічаються на пунктах полігонометрії, до яких здійснюється прив'язка GPS-мереж згущення.
Базиси періодично проходять метрологічну атестацію. Довжини відрізків базисів та перевищення їх кінців відомі з багаторазових високоточних вимірювань. Довжини відрізків після створення базисів вимірювались декілька разів базисними інварними приладами, а пізніше високоточним інтерференційним віддалеміром ПЛД 1М. Перевищення кінців відрізків базису у відкритій місцевості визначені з точністю нівелювання 2 класу, а в місцевості з перешкодами - нівелюванн 3 класу. Ці значення довжин відрізків базисів та перевищення названі еталонними і використовувались для порівняння із їх значеннями, отриманими з GPS-спостережень.
Зазначимо, що перший пункт базису у відкритій місцевості механічно знищений, тому спостереження виконано на 10-ти інших пунктах. Загальна довжина цього базису - 3 км.
Довжина базису в місцевості з перешкодами - 300 м. Він закріплений 5-ма пунктами. Обидва базиси закріплені трубними знаками, до верхньої поверхні кожного з них приварена горизонтальна металева пластина з отвором для станового гвинта. Труба знаку має боковий отвір для доступу до гвинта.
На першому базисі проведено три цикли швидких статичних спостережень, два весною і один - влітку. Тривалість сесій не перевищувала 10 хвилин. Нагадаємо, що при швидкій статичній технології після набору необхідної кількості спостережень приймач виключається автоматично [2]. Тому у відкритій місцевості при якісному зв'язку з супутниками тривалість сесій становить декілька хвилин. В кожному з циклів були визначені GPS-приймачами довжини дев'яти одинарних відрізків та перевищення кінців цих відрізків. Їх значення порівнювались з еталонними. Результати порівняння наведені в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1
Відхилення виміряних GPS-приймачами довжин відрізків першого базису від еталонних довжин
Відрізки першого базису Наближена довжина, м ds1 i, мм ds2 i, мм ds 3 i, мм
2-3 24 -2 0 0
3-4 97 2 2 2
4-5 95 -1 -1 1
5-6 96 -2 3 -3
6-7 97 0 3 3
7-8 488 0 -5 -5
8-9 518 1 -4 -4
9-10 499 7 -5 5
10-11 1034 -4 2 2
Таблиця 2
Відхилення виміряних GPS-приймачами перевищень кінців відрізків першого базису від еталонних перевищень
Відрізки першого базису Наближене перевищення, м dh1 i, мм dh2 i, мм dh3 i, мм
2-3 0,35 11 -6 -1
3-4 -1,01 -22 -6 -3
4-5 -0,10 45 26 20
5-6 -0,60 -20 -14 -15
6-7 1,30 24 21 42
7-8 -1,51 -12 -8 -8
8-9 0,60 1 5 13
9-10 0,59 22 14 14
10-11 0,20 9 0 7
В таблицях відхилення позначені буквою d, довжини векторів s, перевищення - h, 1, 2, 3 - номери циклів та і - номер відрізка.
Вважаючи відхилення істинними помилками за загальновідомою формулою обчислені середні квадратичні похибки msj виміряних довжин векторів та mhj - виміряних перевищень. Тут j - номер циклу спостережень. Значення середніх квадратичних помилок довжин векторів та перевищень, отриманих за результатами кожного циклу спостережень, зведені в таблицю 3.
У [2] вказано, що при вимірюванні швидкою статичною технологією векторів довжиною до 20 км, приймачі GEODETIC SURVEYOR 4000 SSE забезпечують точність як довжин, так і перевищень кінців базису 20 мм + 10-6S. Як бачимо, довжини векторів до 3 км визначаються цієї технологією при ідеальних умовах спостережень з точністю 3 мм, а перевищення - 20 мм. Тобто точність не є нижчою від вказаної в технічному описі приймачів.
Таблиця 3
Середні квадратичні похибки виміряних довжин відрізків базисів та їх перевищень
Б а з и с СКП довжин відрізків, мм СКП перевищень , мм
Цикл 1 Цикл 2

 
 

Цікаве

Загрузка...