WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Дослідження впливу природних факторів на безпеку експлуатації магістральних газопроводів - Реферат

Дослідження впливу природних факторів на безпеку експлуатації магістральних газопроводів - Реферат


Реферат на тему:
Дослідження впливу природних факторів на безпеку експлуатації магістральних газопроводів
?
За методичну основу комплексної оцінки впливу природних факторів на безпеку експлуатації магістральних газопроводів нами взято відомий метод, розроблений в лабораторіях Ботелле, Колумбус (США) [1].
Згідно з цим методом для кожного фактору розроблений індекс якості, нормалізований таким чином, щоб рангування здійснювалось від 1 до 40 з використанням методу значимої функції.
Увага акцентується на властивостях п'яти факторів, які відіграють основну роль у формуванні, контролі за інтенсивністю і просторовою поширеністю динамічних природно-географічних процесів.
Одним з оцінювальних елементів гірського ландшафту є гірські породи. За основу оцінки цього елементу нами взято класифікацію "міцності" порід, що характеризується їх протидією до руйнівної сили.
Вона відома як класифікація М.М.Протодьяконова [2]. Але, на наш погляд, вона є досить громіздка, і ми вирішили її дещо узагальнити і спростити для зручності управління і класифікувати гірські породи за "міцністю" не за десятьма категоріями як у М.М.Протодьяконова [2], а за п'ятьма (табл.1).
Таблиця 1
Класифікація гірських порід за "міцністю"
Категорія "міцності" Ступінь "міцності" Порода Коефіцієнт "міцності" Ваги (у балах)
І Найвища - міцні Базальти, граніт, залізні руди 20 - 10 1 - 3
ІІ Досить міцні Пісковик, сланцеві пісковики 6 - 5 4 - 9
ІІІ Середньої міцності Вапняк, сланці, мергелі 4 - 3 10 - 20
ІV М'які породи М'який сланець, затверділі глини, леси, м'яке вугілля 2 - 0.6 21 - 30
V Сипучі та пливучі породи Піски, насипний грунт, гливини 0.5 - 0.3 31 - 40
Однією з найбільш цінних сторін цього методу є можливість визначення ваг властивостей компонент. Згідно з цим методом для кожної компоненти розроблений індекс якості, нормалізований таким чином, щоб ранжування здійснювалось від 1 до 40 з використанням методу значимої функції.
Наступним, не менш важливим, на нашу думку оцінювальним елементом гірського ландшафту є рельєф. Диференціацію оцінюваних 6 груп рельєфу виконав Петлін В.М. [3]. Ми пропонуємо дещо узагальнити і спростити цю диференціацію до 3 груп для зручності управління (табл. 2).
Таблиця 2
Класифікація рельєфу за ухилом місцевості
Категорія рельєфу Ухил місцевості Ваги (у балах)
І 0° - 5° 1 - 3
ІІ 6° - 20° 4 - 6
ІІІ 21° і більше 7 - 14
Важливий вплив на розвиток різноманітних шкідливих природно-географічних процесів (особливо ерозійних) має деревна, чагарникова та трав'яниста рослинність.
Рослинний покрив сповільнює ерозію та перешкоджає її розвитку різноманітними способами. Відповідно, цим оцінювальним елементом за Стойко С.М. та ін. [4]. Дається 6 варіантів рослинних угрупувань, що перебувають на різних стадіях антропогенного розвитку. Ми пропонуємо дещо узагальнити і спостити цю диференціацію до 2 груп для зручності управління (табл. 3).
Таблиця 3
Класифікація варіантів фітоценозів (рослинності)
Категорія Варіанти фітоценозів Ваги (у балах)
І корінні 1 - 2
ІІ похідні 3 - 8
Не менше значення при активізації ерозійних процесів має хімічний склад порід, зокрема карбонатність, яка має сильний вплив на їх податливість і розмивання. А всі ерозійні форми, як відомо, генетично пов'язані переважно з легко розмивними та легко розмочуваними породами. Вміст розсіяних карбонатів (у %) у породах Українських Карпат за Габінетом М.П. та ін. [5] нами взято як один із наступних оцінюваних елементів (табл. 4).
?
Таблиця 4
Класифікація гірських порід за хімічним складом (карбонатністю)
Категорія Властивості компонентів Ваги (у балах)
І слабокарбонатні 1 - 2
ІІ середньокарбонатні 3 - 6
ІІІ сильнокарбонатні 7 - 10
Важливий вплив на розвиток природно-географічних процесів мають води (табл. 5).
Таблиця 5
Класифікація впливу вод за додатковою зволоженістю
Категорія Властивості компонентів Ваги (у балах)
І постійно зволожений 1 - 8
ІІ має вихід постійних водотоків 9 - 12
При проведенні якісної оцінки природних умов і ресурсів щодо їх стійкості вона визначається шляхом аналізу їх зважених сум за формулою:
С = ? Q1-n , (1)
де:С - стійкість природних умов і ресурсів;
Q1-n - властивість компонентів природних умов і ресурсів.
Застосовуючи методику Гродзинського М.Д. [6] для використання класифікаційних станів стійкості, можна провести якісну оцінку природних умов і ресурсів щодо можливості їх експлуатації трубопровідними системами (табл. 6).
Таблиця 6
Класифікація природних факторів, щодо їх стійкості при експлуатації магістральних трубопроводів
Фактори
Катего-рія Ступінь "міцності" порід Рельєф (ухил місцевості) Рослинність Хімічний склад (карбонат-ність) Води (зволоже-ність)
І міцні
(1 - 3 бали) 0° - 5°
(1 - 3 бали) корінні
(1 - 2 бали) слабко-карбонатні
(1 - 2 бали) постійно
ІІ досить міцні (4 - 9 балів) 6° - 20°
(4 - 6 балів) похідні
(3 - 8 балів) середньо-карбонатні
(3 - 6 балів) зволожений (1 - 8 балів)
ІІІ середньої міцності
(10 -20 балів) 21° і більше
(7 - 14 балів) - сильно-карбонатні
(7 -10 балів) має вихід постійних водотоків
(9 -12 балів)
ІV м'які породи (21 -30 балів) - - - -
V сипучі та пливучі породи
(31 -40 балів) - - - -
Стійкість крутих схилів (ухил місцевості 21° і більше) складених гранітами з похідними фітоценозами рослинності складе:
С = 3 (міцні) + 2 (слабкокарбонатні) + 8 (постійнозволожених) + 14 (крутизна схилу) + 8 (похідні фітоценози) = 35 (умовних бали)
За станом стійкості (С = 35 балів) такі ділянки відносять до нестійких і експлуатація трубопроводів на таких ділянках є несприятлива.
Нами було проведено дослідження стану стійкості газопроводу "Братерство" на ділянці Торунь - Чинадієво у Закарпатській області. Отримані результати наведено в таблиці 7.
На основі проведеного нами дослідження можна зробити такі висновки: стійкими (від 0 до 20 балів) і відповідно найбільш сприятливими для використання під трубопровідне будівництво виявились такі ділянки (км) газопроводу "Братерство": 64; 68; 75; 76; 78; 79; 81?83; 85?88; 90; 92?96; 98; 104; 107; 108; 111.
Нестійкими (від 31 до 40 балів), і відповідно несприятливими для використання під трубопровідне будівництво виявились такі ділянки (км) газопроводу "Братерство": 62; 63; 69; 73; 74; 84; 103; 112.
Наближених до критичних і критичних ділянок по трасі газопроводу "Братерство" на ділянці Торунь - Чинадієво не було виявлено.
?
Таблиця 7
Класифікація ділянок траси газопроводу "Братерство" на ділянці Торунь - Чинадієво за станом стійкості
Стани стійкості Умовні бали Км траси газопроводу "Братерство" Якісна оцінка
Стійкі від 0 до 20 64; 68; 75; 76; 78; 79; 81?83; 85?88; 90; 92?96; 98; 104; 107; 108; 111 сприятливі
Умовно стійкі від 21до 30 65?67; 70?72; 77; 89; 91; 97; 99; 102; 105; 106; 109; 110 малосприятливі
Не стійкі від 31 до 40 62; 63; 69; 73; 74; 84; 103; 112 несприятливі
Наближені до критичних від 41 до 50 загрозливі
Критичні більше 50 критичні
?
Література
1. Біланюк В.І. Ландшафти Українських Карпат в зонах трас магістральних трубопроводів. - Львів: Меркатор, 1998. - 102 с.
2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. - М.: Недра, 1977. - 479 с.
3. ПетлінВ.М. Прикладне ландшафтознавство: Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1993. - 92 с.
4. Стойко С.М., Третьяк П.Р., Манько М.П., Мельник А.С. Формування та динаміка заповідних екосистем // Флора і рослинність Карпатського заповідника. - К.: Наукова думка, 1982. - с.122 - 124.
5. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат / М.П.Габинет, Я.О.Кульчицкий, О.И.Матковский. - М.: Высшая школа, 1976. - 200 с.
6. Гродзинский М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. - К.: Лікей, 1995. - 233 с

 
 

Цікаве

Загрузка...