WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій - Контрольна робота

Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій - Контрольна робота

нанесення на виправлену карту тактичної обстановки слугував аерофотознімок, який (як і навчальна карта) сканувався з роздільною здатністю 300dpi (рис.5а).
Прив'язка растрового зображення аерофотознімків чи космічних знімків, в залежності від наявності вихідної інформації про знімок, в ГІС "Панорама" виконується за набором опорних точок або за елементами зовнішнього орієнтування (якщо відомі параметри фотографування - тип фотознімка і фокусна відстань). При необхідності, використовуючи пункт "Список растров" меню "Вид", можна зібрати растровий район (фотоплан) із окремих, вже опрацьованих, знімків. Знімок (рис. 5а) прив'язувався за набором опорних точок шляхом візуального переопізнання відповідних точок на растровому знімку та черговій векторній карті. Відтрансформований растр зберігається системою автоматично зі збереженням елементів трансформування, тому наступне його додавання до відкритої векторної карти району робіт забезпечує автоматичне орієнтування растру.
Процедура виправлення топографічної карти передбачає внесення змін в окремий шар електронної карти (в термінах ГІС "Панорама" - користувацький шар). Користувацький шар створюється при відкритій базовій (черговій) електронній карті шляхом вибору в меню "Файл" пункту "Создать">"Пользовательскую карту". При цьому в шар користувацької карти автоматично копіюється електронний класифікатор базової карти, який в цифровому виді містить опис шарів векторної карти, коди об'єктів та їх умовні позначення, перелік стандартних семантичних характеристик об'єктів та їх значення. Умовні позначення об'єктів можуть бути представлені в двох видах: для відображення карти на дисплеї та для виводу на друкуючі пристрої чи плотер.
ГІС "Панорама" містить електронні класифікатори топографічної інформації для карт і планів масштабів 1 : 500 - 1 : 10000 і для карт масштабів 1 : 25000 - 1 : 1000000. Ці класифікатори в процесі виправлення топографічної карти використовуються для визначення складу об'єктів та виду відповідних їм умовних знаків. При складанні цифрових карт і планів спеціального призначення, якими є військові топографічні карти, в ГІС "Панорама" рекомендується створювати нові або доповнювати стандартні класифікатори для визначення виду спеціальних умовних знаків. Тому в середовищі Редактора класифікатора нами був створений електронний класифікатор спеціальних тактичних умовних знаків, які використовуються для військових топографічних карт (рис. 6).
Для нанесення тактичної обстановки ( об'єктами тактичної обстановки є бойові порядки противника, одиничні та групові цілі - танки, бойові машини піхоти, автомобілі, гармати, елементи інженерного обладнання - мінні поля, загородження, райони розташування військ, тощо) в процесі виправлення топографічної карти в середовищі ГІС "Панорама" необхідно виконати такі дії:
Відкрити чергову векторну карту району робіт.
Створити користувацький шар, підключивши в процесі створення файл заздалегідь cкоректованого класифікатора карти (*.rsc), що містить спеціальні умовні позначення тактичних об'єктів.
Додати до вікна карти растровий фотоплан на район аерофоторозвідки або прив'язане зображення окремого знімка.
Налагодити зображення растру у вікні документу (яскравість, контраст, масштаб відображення), для неякісного зображення можлива процедура його покращення.
Активізувати Редактор векторної карти .
Вибравши на знімку тактичний об'єкт та відповідний до типу тактичного об'єкта карт класифікатора, що містить умовне позначення, нанести об'єкт на користувацький шар карти. На рис.8а показано процес нанесення об'єкта "танк в окопі".
Продовжувати нанесення інших об'єктів, після чого вийти з Редактора карти. Користувацький шар зберігається автоматично.
Користувацький шар в наступних сеансах роботи можна відкривати як самостійний документ або разом із базовою картою, на основі якої він був створений.
На рисунку 8б відображено тематичний (користувацький шар) чергової карти з нанесеними об'єктами тактичної обстановки. На рисунку 8в показано приклад виправленого фрагменту електронної топографічної карти (спецкарта з нанесеним положенням автомобілів), яка отримана шляхом накладання листа базової карти з таблицею вибірки із користувацького шару змін.
Рис.8. Відображення окремих операцій оперативного виправлення топографічної карти за матеріалами аерофоторозвідки
Висновки
Запропонована технологія дозволяє підвищити точність нанесення змін місцевості на топографічні карти, істотно скоротити тривалість виготовлення оперативно виправленої карти, або інших спецкарт, підвищити якість робіт. Використання методів та програмного забезпечення геоінформаційних технологій надає автоматизованій методиці оперативного виправлення карт такі істотні переваги:
Стає можливою автоматизація процесів систематизації, аналізу та обліку даних про зміни місцевості та тактичної або іншої обстановки (на базі електронної карти).
Виключається процес виготовлення складального оригіналу (суміщенний з процесом нанесення змін на чергову карту).
Процес виготовлення видавничого оригіналу більше не вимагає трудомістких і рутинних операцій копіювання змін (з паперових листів складального оригіналу на пластик) і зводиться до операцій простого вибору необхідних елементів шарів електронної карти, що повинні відображатись на оперативно виправленій або іншій спец карті.
Появляється можливість швидкого виготовлення комплексних спец карт (оперативно виправлена карта + карта розвідданих, оперативно виправлена карта + карта ділянки річки, оперативно виправлена карта + карта геоданих, тощо) в кількостях, необхідних окремим підрозділам.
Виготовленняоперативно виправлених карт з розвідданими виконується в найкоротші терміни з часу надходження даних розвідки.
Можливість паралельного виготовлення спеціальних карт для підрозділів: для підрозділів швидкого реагування - повнокольорові копії на принтерах (плоттерах), а для інших підрозділів - видавничий оригінал на прозорій плівці для наступного виготовлення тиражу традиційними поліграфічними засобами.
При наявності засобів візуалізації електронних карт на озброєнні в підрозділах та частинах армії стає можливою оперативна передача даних про зміни місцевості (і найголовніше - про зміни тактичної обстановки) на магнітному носієві інформації або через відповідні мережі.
Для порівняння ефективності пропонованої методики з традиційною технологією за кількісними показниками необхідно провести дослідження на значній кількості реальних матералів. Проте, вже зараз вона впроваджується нами в навчальний процес в системі підготовки курсантів-топографів.
Література
1. Руководство по картографическим и картоиздательским работам.- М.: РИО ВТС, 1985.- Ч. 9.- 212 с.
2. Руководство по фототопографическим работам при топогеодезическом обеспечении войск.- М.: РИО ВТС, 1983.- Ч. 3.- 102с.
3. Инструкция по сбору информации об изменениях на местности и оперативному исправлению топографических карт.- М.: РИО ВТС, 1972. - 12с.
4. Система "Карта 2000", версия 6.64. Руководство пользователя. Ногинск, 2000.
5. Геоинформационная система "Панорама". Обработка растровых изображений. Ногинск, 2000
6. Геоинформационная система "Панорама". Технология создания электронных карт по материалам воздушного и космического фотографирования. Ногинск, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...