WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій - Контрольна робота

Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій - Контрольна робота

місцевості.
В комплекс технічних засобів для камеральних робіт необхідно додатково включити сканер та комп'ютер зі встановленою інструментальною ГІС, але вилучити зі списку необхідного обладнання громіздкі прилади для виконання оптичного проектування.
Розглянемо детальніше реалізацію запропонованої методики в середовищі конкретної інструментальної ГІС.
3. Реалізація автоматизованої методики оперативного виправлення топографічних карт засобами інструментальної ГІС "Панорама"
З метою вибору програмного забезпечення нами порівнювалися функціональні можливості інструментальних геоінформаційних систем MapInfo, ArcInfo та ГІС "Панорама" (розроблена фахівцями Топографічної Служби Збройних Сил Російської Федерації )
Порівняння програмного забезпечення проводилося за такими критеріями:
можливості для обробки растру - способи прив'язки растру (зокрема сканованих карт та аерознімків) та цифрового трансформування растрових зображень, методика монтування математичної основи, системи координат, розграфленн растрових зображень в растрову карту або фотоплан на район робіт;
методи створення та редагування векторної карти - організація векторної карти (критерії розподілу на шари, семантика), забезпечення підтримки прийнятих в Україні нормативних документів для умовних позначень на топографічних картах різних масштабів, підтримка та експорт графічних форматів, наявність функції автоматичної векторизації, підтримка та конвертація картографічних проекцій, склад та вигляд на екрані монітора інструментів графічного редактора електронної карти;
Зручність інтерфейсу користувача та простота освоєння системи (наявність описів та документації, необхідність засвоєння певних нових понять, наявність контекстної on-line допомоги).
Результати порівняння виявилися на користь інструментальної ГІС "Панорама", яка включає функції потужної спеціалізованої картографічної системи "Карта-2000", орієнтованої на складання та оновлення карт. Інтерактивне середовище редактора карти та редактора електронного класифікатора вдало скомпоноване для забезпечення професійної роботи користувача з картами різних масштабів.
В системній документації добре викладена методика обробки растрових зображень, чітко обумовлені вимоги до точності на етапах підготовки та опрацювання даних, зокрема до процесу сканування матеріалів для різних видів растрових зображень (карт і знімків), детально описано структуру картографічного зображення та файлову структуру карти, наведено технологію створення паспорта електронної карти на район робіт, обумовлено призначення та функціональні можливості редактора векторної карти та проілюстровано на прикладах методи управління редактором.
Технологічну схему автоматизованого методу оперативного виправлення топографічних карт з використанням інструментальної ГІС "Панорама" наведено на рис.3.
За даною схемою можна опрацьовувати карти будь-якого спеціального навантаження і наносити як зміни місцевості, так і дані розвідки, дані інженерних військ тощо.
З метою демонстрації практичного опробування запропонованої технологічної схеми нами використаний навчальний комплект топографічних карт М1:25 000 та матеріали навчального аерофотознімання, яке проводилося з метою аерофоторозвідки. Процес оперативного виправлення топографічної карти для цього набору вхідних даних полягає в нанесенні на чергову електронну карту об'єктів тактичної обстановки, які добре розпізнаються на сканованому знімку (рис.5а).
Технологією передбачено наявність електронних чергових карт на район, для якого ведеться оперативне виправлення. В нашому випадку такої карти не було, тому процедура для її складання в програмному середовищі ГІС "Панорама" введена нами в технологічну схему робіт (рис.3). Така ж процедура виконується, якщо вихідними даними для оперативного оновлення є спеціальні карти або плани на паперовому носії. Розглянемо коротко послідовність робіт по створенню растрової карти району робіт за сканованими картографічними матеріалами.
Завантажене в систему "Панорама" растрове зображення не є растровою картою, оскільки не має просторово-координатної прив'язки. Тільки після прив'язки растрова карта стає вимірювальним документом і може використовуватися як самостійний документ або в сукупності з іншими даними. "Панорама" обробляє растрові карти, представлені у форматі RSW (внутрішній формат системи). Дані інших форматів (PCX, BMP, TIFF) можуть бути конвертовані у формат RSW. Існує два способи завантаження растрового зображення в систему:
Відкриття растрового зображення як самостійного документа (пункт "Открыть" меню "Файл").
Додаванням растрового зображення у вже відкритий документ (векторну, растрову чи комбіновану карту). Додавання растрового зображення у вже відкриту карту виконується через пункт "Добавить Растр" меню "Файл" чи пункт "Список растров" меню "Вид"
Прив'язка растрової карти виконується в документі, що орієнтований в певній системі координат. Для цього необхідно відкрити документ, орієнтований у заданій системі координат (векторна, растрова карта чи план) додати до нього растр, що прив'язується, і виконати процедуру прив'язки. Прив'язати растр можна одним із методів, доступних при виборі кнопки Свойства діалогового вікна Список растров, яке активізується із меню "Вид>Список растров". У випадку створення крупномасштабних планів за вихідними картографічними матеріалами рекомендується використовувати трансформування по кутових точках рамки листа. При створенні дрібномасштабних електронних карт (дрібніше 1:50 000) з метою підвищення точності растрового зображення потрібно трансформувати його з врахуванням точок прогину рамки. У випадку, якщо на растровому зображенні відсутня чи частково відсутня рамка листа, трансформування можна зробити за опорними точками, які однозначно розпізнаються на зображенні. Транформування виконується, якщо відомі істинні координати мінімум чотирьох точок, або за двома точками (режим із масштабуванням і поворотом). Комбінація цих режимів дає можливіть виконувати двоетапну прив'язку.
Для створення растрової карти за растровим зображенням,яке складається з окремих фрагментів і не є зображенням стандартних аркушів (наприклад, якщо велике зображення сканувалося частинами на вузькоформатному сканері), потрібно скористатися методом послідовної прив'язки растрового зображення до вже прив'язаної растрової карти.
Для створення растрового району з окремих растрових зображень потрібно створити векторний район робіт, що відповідає по складу номенклатурних аркушів растровому району, і додати до нього трансформовані растри.
Створення векторного району робіт є процедурою створення карти або плану, яка у відповідних діалогових вікнах пропонує заповнити дані про район (тип електронної карти, її масштаб, проекцію і систему координат) та дані про поділ карти на листи (номенклатуру, назву листа, координати рамки - для топографічних карт з стандартною номенклатурою розраховуються автоматично). Діалогове вікно створення паспорту електронної карти наведено на рис.4.
Рис.4. Діалоги для створення паспорту електронної векторної карти.
За описаною методикою із сканованих по фрагментах карт навчального комплекту нами створена електронна карта М 1:25 000 на район. Зображення електронної карти з нанесеною ділянкою, для якої проводилася аерофоторозвідка, наведено на рис.5б.
Вихідним матеріалом для

 
 

Цікаве

Загрузка...